Впроваджені продукти

Геоінформаційна система обліку активів Нестерівської сільської ради

Замовник: Нестерівська сільська рада

Дата впровадження: травень 2017 року.

Мета проекту:

 • підтримання в актуальному стані даних про управлінську, побутову та виробничу інфраструктуру Нестерівської сільської ради;
 • отримання інформаційної підтримки та оперативний доступ до просторової бази даних та необхідних землевпорядних документів через мережу Інтернет;
 • пришвидшення та підвищення ефективності процедури прийняття рішень у галузі сільського господарства та будівництва;
 • планування діяльностість по обслуговуванню та ремонту шляхів сполучення та адміністративних будівель;
 • ведення бази даних інженерних мереж, попередження аварійних ситуацій;
 • дотримання регламентів забудови (електронна карта  візуалізує охоронні зони навколо інженерних мереж).

Результати: впроваджено сучасний інструмент управління головним скарбом українського села – його земельними та трудовими ресурсами. Інтерактивна карта відображає просторову інформацію, актуальну для керівника в апараті Нестерівської сільської ради з можливістю оперування тематичними шарами мапи та редагування змісту.

Інтерактивна туристична карта Тернопільської області

Замовник: Відділ туризму Тернопільської обласної державної адміністрації.

Дата впровадження: вересень 2018 року.

Результати: впроваджено картографічний веб-продукт, призначений для збереження, накопичення і відображення туристичної інформації. Мапа складається з системи географічних даних і туристичних об‘єктів з чисельними пам‘ятками, додатковою інформацією туристичної інфраструктури та можливістю детального ознайомлення з цими об‘єктами.

Медична геоінформаційна система поширення кліщових інфекцій

Замовник: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Дата впровадження: лютий 2018 року.

Мета проекту: 

 • створення платформи для фіксації, зберігання та відображення даних про місця поширення збудників кліщових інфекцій;
 • здійснення аналізу морфометричних показників кліщів у якості діаграм та графіків з використанням інструментів системи;
 • систематичний моніторинг, облік і контроль за медико-географічною ситуацією досліджуваного регіону;
 • здійснення просторового аналізу поширеності хвороб спричинених кліщами (бабезіозу, анаплазмозу, піроплазмозу та ін.) та нагляду за реальними загрозами для здоров’я населення.

Результати: впроваджено спеціалізований медичний картографо-аналітичний ресурс, призначений для збору, збереження, накопичення, аналізу та відображення інформації про поширення кліщових інфекцій певного регіону. Мапа надає аналітичну інформацію про широкий спектр кліщових інфекцій з метою досягнення всеохоплюючого погляду на сучасну ситуацію з інфекційними хворобами та їх впливом на здоров’я людей і тварин.

Інтерактивна карта управління комунальним майном міста Тернополя

Замовник: Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради.

Дата впровадження: вересень 2017 року.

Мета проекту: 

 • здійснення автоматизованого обліку об’єктів комунальної власності;
 • здійснення моніторингу структурних змін у комунальному секторі економіки міста;
 • забезпечення контролю за ефективним використанням об’єктів комунальної власності;
 • забезпечення реалізації управлінських рішень, відкритість та прозорість інформування про стан комунального господарства міста.

Результати: впроваджено автоматизовану картографічну систему збору, обліку, накопичення, оброблення та відображення інформації про комунальне майно міської громади міста Тернополя. Веб-карта включає понад 1000 об’єктів комунальної власності, виступає максимально лаконічним інструментом впорядкування великої кількості просторової інформації та сприяє підвищенню ефективності використання міського майна.

Інтерактивна карта управління комунальним майном
Інтерактивна карта управління комунальним майном

Інтерактивна навчальна карта “Історія становлення території України. Історія Тернопільщини. Історія м. Тернополя”

Замовник: Управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Дата впровадження: вересень 2018 року.

Мета проекту: 

 • візуалізація історичних місць та подій, в тому числі змін державної території України за допомогою картографічних, фото- та відеоматеріалів, нанесених на одну карту;
 • впровадження інтерактивних методик навчання з широкими можливостями комбінування, обробки та демонстрування різного роду просторової інформації;
 • стимулювати бажання вивчати історію краю та країни, формувати національну свідомість, власну ідентичність, патріотизм та любов до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати;
 • виховувати повноправного громадянина – патріота України, який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою, знати її історію і відстоювати її честь;
 • привернути увагу до багатої історико-культурної спадщини рідного краю (замки, палаци, сакральні пам’ятки тощо).

Результати: використовуючи  сучасні досягнення веб-картографії та програмування створено доступний засіб навчання, покликаний систематизувати та візуалізувати ключові події з історії України, Тернопільщини та міста Тернополя: територіальні зміни, досягнення дипломатії, культури.

Інтерактивна карта “Дерев’яні храми Тернопільщини”

Замовник: Управління внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації.

Дата впровадження: серпень 2018 року.

Мета проекту: 

 • створення просторової електронної бази даних пам’яток дерев’яної сакральної спадщини Тернопільщини;
 • візуалізація сучаного стану дерев’яних храмів Тернопільщини за допомогою картографічних, фото- та відеоматеріалів у якості геоінформаційної системи;
 • створення єдиного інформаційного поля для спільноти пошановувачів дерев’яної архітектури;
 • впровадження інтерактивних технологій візуалізації інформації з широкими можливостями комбінування, обробки та демонстрування просторових даних сакрального змісту;
 • привернути увагу суспільства до багатої сакральної спадщини рідного краю.

Результати: Використовуючи сучасні методи картографування та інформаційних технологій створено доступний інструмент фіксації, обліку, систематизації, збереження та візуалізації інформації про дерев’яні храми Тернопільщини. Ресурс, з одного боку, дає просторове уявлення про характер розповсюдження дерев’яних храмів по території Тернопільської області, а з іншого – можливість донесення інформації до широкого кола користувачів завдяки його публічності.