Аналітична система мінеральних ресурсів України

Аналітична система мінеральних ресурсів України це картографічний вебресурс, який забезпечує накопичення, оброблення, зберігання та оперативне відображення даних у сфері управління запасами корисних копалин мінерального походження на рівні територіальної громади або адміністративного району (області), країни. Електронна карта містить відомості про якість, кількість та ступінь вивченості родовищ корисних копалин, що мають промислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відомості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного виробництва розвіданими запасами корисних копалин. 

Аналітична система мінеральних ресурсів України
Аналітична система мінеральних ресурсів України
Аналітична система мінеральних ресурсів України

Можливості аналітичної системи:

Головною перевагою впровадження ресурсу є можливість цілеспрямованого управління процесом надрокористування. Вона дозволяє детально аналізувати стан державного фонду надр, проводити оцінку поточного стану (кількість та якість запасів сировини), перспектив розвитку видобувної галузі.

Серед інших вигод продукту є його доступність для широкого кола громадськості, що забезпечує прозорість у питаннях результативності представлення інтересів міських мешканців відповідними  органами влади чи місцевого самоврядування. Функціонал електронної системи передбачає навігацію, редагування даних, оперування векторними шарами та картографічною основою, просторовий аналіз, адресний пошук по родовищах мінеральних ресурсів тощо. Для роботи з аналітичною системою користувачу не потрібне спеціалізоване настільне програмне забезпечення та кваліфікація ГІС-фахівця, достатньо наявності браузера та підключення до мережі Інтернет. 

Аналітична система мінеральних ресурсів України – дієвий інструмент управління надрокористуванням:

  • отримуйте систематизовану інформацію про кількість, якість, ступінь геологічної та техніко-економічної вивченості мінеральних корисних копалин територіальної громади, адміністративного району (області), країни;
  • аналізуйте рівень промислового освоєння надр;
  • отримуйте відомості про видобуток/втрати,  для прийняття управлінських рішень щодо забезпеченості економіки району/області достовірними та вірогідними запасами корисних копалин сировини;
  • здійснюйте обґрунтовану розробку планів розвитку гірничовидобувної промисловості та напрямків подальшого геологічного вивчення надр;
  • забезпечуйте раціональне і комплексне освоєння родовищ в процесі їх промислового використання;
  • здійснюйте довідково-інформаційне обслуговування користувачів шляхом надання інформації на запити у вигляді паспортів чи їх окремих частин (розділів, таблиць);
  • створюйте доступне середовище для залучення інвестицій.
Аналітична система мінеральних ресурсів України
Аналітична система мінеральних ресурсів України
Аналітична система мінеральних ресурсів України
Аналітична система мінеральних ресурсів України

Модулі аналітичної системи мінеральних ресурсів України:

  • підсистема візуалізації цифрової карти родовищ мінеральних корисних копалин, у режимі суміщення з картографічними сервісами (Google Maps, Bing Maps, Open Street Map та ін.) за категоріями: тверді, рідкі та газоподібні горючі корисні копалини; руди чорних металів; руди рідкісних та рідкісноземельних металів, розсіяні елементи; руди кольорових та легуючих металів; нерудні корисні копалини для металургії; нерудні корисні копалини для будівництва; каміння коштовне та колекційне; гірничохімічні корисні копалини; води підземні та ін.
  • підсистема відображення на інтерактивній карті транспортних шляхів (морський, річковий, залізничний та інші види логістичних мереж);
  • підсистема оперативного моніторингу стану родовищ корисних копалин у якості зведеної інформаційної панелі (дашборду).

Вартість і терміни виконання:

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо розробки аналітичної системи мінеральних ресурсів, а саме постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, наповнення аналітичної системи даними, навчання спеціалістів, технічний супровід та підтримка безперебійної роботи ресурсу. Терміни розробки узгоджуються додатково.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×