Корпоративна геоінформаційна система

Корпоративна ГІС – це багатокористувацька геоінформаційна система, що дозволяє вирішувати завдання щодо оперування просторовими даними на рівні великих організацій та підприємств. Корпоративні ГІС засновані на загальному та узгодженому створенні, доступі, керуванні просторовою інформацією всередині організації, а також між філіями та дочірніми підприємствами. Корпоративна ГІС є інструментом, що дозволяє інтегрувати інформаційні потоки всіх інформаційних систем організації, що використовують просторові дані для розв’язання аналітичних задач, прогнозування та моделювання.

Проектування корпоративної ГІС зазвичай здійснюється з урахуванням принципу масштабованості: в міру потреби в уже наявний робочий процес можуть вводитися нові функціональні вузли, що забезпечують підключення нових користувачів, охоплення більшої території та збільшення продуктивності системи.

Мобільна геоінформаційна система
Мобільна геоінформаційна система

Корпоративна ГІС – це оптимальне рішення у випадку якщо

 • є масштабне завдання, у вирішенні якого залучено кілька ГІС та систем управління базами даних;
 • робота здійснюється в територіально розпорошених філіях одного підприємства;
 • потрібне централізоване уніфіковане середовище;
 • робота ведеться великою кількістю фахівців одночасно в межах одного проекту.

Можливості корпоративної ГІС 

 • оперативно отримуйте інформацію про просторові об’єкти організації, в тому числі віддалені філії (для інженерних мереж – розподільчі станції, вузли тощо) з різним рівнем деталізації;
 • забезпечуйте повне використання даних для проведення експлуатаційних, діагностичних, ремонтних, будівельних робіт на основі застосування сучасних методів обробки інформації;
 • нарощуйте базу даних підприємства шляхом оновлення картографічної інформації про об’єкти за результатами топографічного знімання, на основі даних дистанційного зондування, GPS-вимірювань тощо;
 • здійснюйте просторову прив’язку даних технологічного обладнання, необхідну для отримання додаткової інформації (фотографій, інформації про обсяги і терміни проведення ремонтних робіт, заміни обладнання);
 • приймайте зважені та своєчасні рішення, знизивши дефіцит проінформованості та людський фактор до мінімуму;
 • підвищуйте ефективність роботи співробітників, які надалі витрачатимуть меншу кількість часу на пошук, обробку інформації і її оновлення (актуалізацію);
 • удосконалюйте робочі процеси організації шляхом значного розширення знань про фактичний стан інфраструктури підприємства, його активів та процесів.
Корпоративна геоінформаційна система
Корпоративна геоінформаційна система

На кого орієнтована корпоративна ГІС

 • компанії, що займаються інженерними комунікаціями з необхідністю чіткого планування ремонтних, профілактичних робіт та для підвищення керованості виробництва;
 • маркетингові фірми (управління процесом сегментації ринку, розповсюдження та просування товарів чи послуг в просторі та часі);
 • автотранспортні та логістичні структури (відстеження потоків товарів і вантажів у просторі та часі, оптимізація управління рухом тощо);
 • заклади охорони здоров’я (моніторинг стану здоров’я населення, роботи працівників медичних закладів);
 • екологічні організації (моніторинг екологічної ситуації, облік природних ресурсів);
 • туристичні фірми з необхідністю обирати та відстежувати маршрути туристів.

Вигоди від впровадження корпоративної ГІС

 • короткостроковою вигодою від впровадження корпоративної ГІС є зниження внутрішніх витрат організації та скорочення часу на прийняття рішень;
 • в середньотерміновій перспективі ефект від корпоративної ГІС – це досягнення максимально можливої міри автоматизації організації, формалізація частини процесів, які раніше виконувалися вручну, супутнє підвищення якості даних, зниження відсотку помилкових і неоптимальних рішень;
 • у довгостроковій перспективі впровадження корпоративних ГІС веде до підвищення конкурентоздатності підприємства.
Корпоративна геоінформаційна система

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація 

×