Геоінформаційна система екобезпека міста

Геоінформаційна система екобезпека міста

Розв’язуйте проблеми управління екологічною безпекою міста, знижуйте екологічні ризики та забезпечуйте екологічну рівновагу на основі сучасних досягнень картографії та геоінформаційних технологій. Відображайте інформацію про екологічний стан атмосферного повітря, ґрунтів, акваторій, геологічну та гідрогеологічну ситуацію, екологічні заходи, спрямовані на поліпшення навколишнього середовища міста у якості геоінформаційної системи та синхронізованої з нею мобільним додатком, підсистеми електронних звернень громадян та платформи для оперативного їх аналізу.

Головне завдання ГІС екобезпека міста для адміністративних органів міського управління полягає у забезпеченні функції інформаційної підтримки прийняття рішень в області екологічної безпеки життєдіяльності населення. Відчуйте позитивний ефект від впровадження рішення через систему звернень громадян: позначайте на електронній карті місця несанкціонованого складування сміття, викидів стічних вод у річку, зрізування дерев, відсутність контейнерів для сміття тощо. Отримуйте оперативні дані про чинні проблеми міського середовища та слідкуйте за їх вирішенням.

Сучасні технологічні рішення на варті екобезпеки міста

 • здійснюйте моніторинг та контроль поточного стану навколишнього середовища міста;
 • підтримуйте в актуальному стані базу даних перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин на території міста;
 • здійснюйте відображення динаміки хімічного забруднення ґрунтів, поверхневих і ґрунтових вод, атмосферного повітря і рослинного покриву важкими металами, радіонуклідами, нафтопродуктами тощо;
 • відстежуйте та контролюйте розвиток несприятливих та небезпечних геолого-геоморфологічних процесів (ярів, зсувів, карсту, просідання поверхні, затоплення та інших);
 • оперативно отримуйте інформацію про зонування території міста (виробничо-складські, промислові, селитьбі, природоохоронні території тощо);
 • здійснюйте моніторинг інженерно-технічних і транспортних комунікацій (магістралей наземного і підземного видів транспорту, теплотрас, ліній електропередач тощо);
 • отримуйте об’єктивну інформацію про екологічний статус території міста у якості поверхонь на основі багатовимірної екологічної інформації.
Геоінформаційна система екобезпека міста
Геоінформаційна система екобезпека міста

Оптимізуйте роботу органів міського управління шляхом впровадження ГІС

 • автоматизуйте звітність про результати виконання робіт соціально-екологічного напрямку;
 • здійснюйте планування (річне, квартальне) програм соціального розвитку, вивчайте якість життя населення, підвищуйте екологічну безпеку життєдіяльності населення;
 • керуйте повсякденною адміністративною діяльністю (розгляд претензій, скарг, конфліктів) через систему звернень мешканців міста;
 • забезпечуйте збір об’єктивної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об’єкта екологічної перевірки через вбудований в ГІС модуль аудитів.

Орієнтовна структура бази даних ГІС екобезпека міста

 • базові ГІС-ресурси: єдина картографічна основа з реєстром географічних назв (вулиць, річок), мережею будівель і споруд;
 • тематичні інформаційні ресурси: шари карти відображають яри, зсуви, карст, місця просідання поверхні і затоплення, джерела забруднення (наприклад підприємства хімічної промисловості, кольорової металургії тощо) та об’єкти потенційної небезпеки, інженерні комунікації та ін.;
 • проблемно-орієнтовані ГІС-ресурси, як сукупність базових і тематичних, що об’єднуються з утворенням нових даних для вирішення проблемних завдань по управлінню територією, наприклад, санітарно-захисні зони навколо промислових підприємств та потенційно небезпечних з позиції екологічних умов об’єктів, охоронні зони навколо джерел міського питного водопостачання, природоохоронні зони, охоронні зони навколо об’єктів інженерних комунікацій (газопроводу, водопроводу, лінії електропередач тощо).
Геоінформаційна система екобезпека міста

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×