Геоінформаційна система для сільського господарства

Використовуйте переваги та нові можливості управління сільським господарством та його головним ресурсом – землею на основі геоінформаційних систем, отримайте можливість спільного користування базою даних, яка постійно нарощується. Застосовуйте ГІС-технології для розробки та аналізу значно більшої кількості варіантів проектних рішень, створюйте рекомендаційні та управлінські карти в агросфері.

Пришвидшуйте та підвищуйте ефективність процедури прийняття рішень, забезпечуйте відповіді на запити і функції аналізу просторових даних. Отримайте можливість відображення результатів аналізу в наочному і зручному для сприйняття вигляді. Вирішуйте завдання, пов’язані із наданням доступу до інформації на запит органів планування, вирішуйте територіальні конфлікти (самозахоплення земель, невідповідність фактичного використання землі цільовому), обирайте оптимальні (з різних точок зору та за різними критеріями) місця для розміщення об’єктів і т. п.

ГІС для сільського господарства
ГІС для сільського господарства
ГІС для сільського господарства

Підвищуйте ефективність сільського господарства шляхом впровадження ГІС

 • здійснюйте централізоване зберігання та управління картографічною базою даних сільськогосподарського підприємства (ресурс містить інформацію про межі земельних ділянок та сільськогосподарських угідь, картограми агровиробничих груп ґрунтів, проекти сівозмін, агротехнічні паспорти земельних ділянок, проекти відведення земельних ділянок з усією супровідною документацією, цифрові моделі рельєфу, ортофотоплани тощо);
 • ефективно управляйте земельними ресурсами: оперативно вирішуйте територіальні конфлікти та незаконне захоплення земель, здійснюйте моніторинг за землевласниками і землекористувачами;
 • контролюйте виконання сільськогосподарських робіт на полях, відстежуйте посіви в розрізі культур і полів;
 • оцінюйте якість ґрунтів, їхню потенційну врожайність, агроекологічний стан, деградаційні процеси (класифікація земель сільськогосподарського призначення, виділення особливо цінних ґрунтів, характер ґрунтового покриву, розподіл земель за крутизною та експозицією схилів, забрудненням продуктами хімізації);
 • аналізуйте ефективність ведення сільського господарства. Обґрунтовуйте доцільність паювання земель і формування угідь, відповідність цільового використання земель агровиробничому потенціалу ґрунтів, ефективність вирощування культур тощо;
 • здійснюйте оперативні аудити сільськогосподарських угідь, контролюйте діяльність віддалених (польових) працівників (землевпорядників, агрономів). Забезпечуйте можливість збору просторових даних в польових умовах в реальному часі завдяки мобільному картографічному додатку з’єднаному з інтерактивною картою.
 • автоматизуйте процес складання звітності, планування та прогнозування розвитку галузі.

Орієнтовна структура бази даних Геоінформаційна система для сільського господарства

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина картографічна основа у якості детальних цифрових ортофотопланів місцевості та реєстром географічних назв;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: система сільськогосподарських угідь із багатоаспектною атрибутивною (семантичною) інформацією: геометричні дані, характер використання (тип угідь, вид актуальних сільськогосподарських культур), показники ґрунтового покриву (потужність гумусового горизонту, вміст гумусу, гранулометричний склад, рівень еродованості, кам’янистості, засоленості, солонцюватості, кислотності, заболоченості тощо), ерозійно небезпечні ділянки та інше;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси – багатошарова електронна карта господарства (мезорельєф, крутизна та експозиція схилів, їх мікроклімат, рівень ґрунтових вод, вміст гумусу в ґрунті тощо) з базою даних історії полів.
Створення інтерактивної карти

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×