Геоінформаційна система управління твердими побутовими відходами

Геоінформаційна система управління твердими побутовими відходами (ТПВ) – це картографічний ресурс, який слугує інструментом прийняття рішень у сфері управління ТПВ, засобом візуалізації поточного стану та етапності реалізації місцевих та регіональних програм управління твердими побутовими відходами.

Продукт рекомендований до впровадження на регіональному (обласному) та місцевому (територіальна громада, місто) рівні й розробляється згідно «Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», яка схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820-р. та Постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р “Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року” Геоінформаційна система слугує інформантом збору, накопичення, оброблення, аналізу та поширення інформації про управління відходами.

Геоінформаційна система покликана вирішити цілу низку проблем пов’язаних зі збором інформації щодо поточного стану (інвентаризація) звалищ і полігонів ТПВ, паспортизації полігонів і звалищ, візуалізації схем санітарної очистки населених пунктів, розробка та оптимізація логістичних схем маршрутів сміттєзбиральної техніки для збору та вивозу ТПВ на відповідній території, вироблення екологічно та економічно оптимальних практик управління ТПВ.

Можливості геоінформаційної системи управління твердими побутовими відходами

 • наявність інструментів оперативної інвентаризації стану звалищ та полігонів ТПВ засобами мобільних технологій (в тому числі в режимі реального часу) та технологій безпілотних літальних апаратів (БПЛА), створення на їх основі банку даних (в тому числі 3-вимірних моделей) місць складування ТПВ;
 • паспортизація полігонів і звалищ, створення баз даних про місця складування ТПВ та морфологічні особливості звалищ;
 • візуалізація наявних та перспективних векторних схем санітарної очистки населених пунктів в режимі суміщення з містобудівною документацією та земельним кадастром, системою популярних картографічних сервісів (Google Maps, OpenStreetMaps та ін.), що дозволяє комплексно підходити до управління ТПВ;
 • формування та візуалізація оптимальних логістичних схем маршрутів сміттєзбиральної техніки;
 • планування конкретних перспективних заходів щодо техніко-експлуатаційного оснащення полігонів ТПВ,  прогнозування майбутнього стану площ та інших геометричних параметрів сміттєзвалищ, вироблення стратегії оптимальної концентрації місць складування та видалення відходів;
 • наявність підсистеми електронних звернень громадян та платформи для оперативного їх аналізу;
 • забезпечення функції інформаційної підтримки органів місцевого самоврядування при прийнятті рішень у галузі екологічної безпеки населення, управління ризиками, автоматизація звітності про результати виконання робіт екологічного напрямку.

Вигоди від впровадження геоінформаційної системи 

 • облік місць розташування звалищ та полігонів ТПВ;
 • логістичне забезпечення реалізації регіональних та місцевих цільових програм поводження з відходами;
 • мінімізація витрат на санітарне обслуговування територій;
 • підвищення рівня благоустрою території, покращення стану екології;
 • посилення взаємодії між владою та громадою, мобілізація членів відповідних територіальних громад у розв’язанні проблем поводження з ТПВ;
 • досягнення високого рівня поінформованості громадян щодо розв’язання проблем збору, вивозу та утилізації ТПВ.

Орієнтовна структура бази даних геоінформаційної системи 

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина електронна картографічна основа, яка відображає сучасний адміністративно-територіальний устрій території, природно-ресурсний потенціал (рельєф, ґрунтовий та рослинний покрив, річкову мережу, мінеральні ресурси) та географічні умови території, дорожньо-транспортну та інженерну інфраструктуру, реєстр географічних назв тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси: шари геоінформаційної системи відображають звалища та полігони ТПВ, місця видалення відходів, обладнання для збирання відходів (контейнери), місця базування транспорту, місця перевантаження й сортування (сміттєперевантажувальні чи сортувальні станції), об’єкти захоронення (полігони) або переробки (заводи) відходів, векторні Схеми санітарної очистки населених пунктів та багато іншого.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×