Геоінформаційна система (ГІС) природоохоронної території

Геоінформаційна система (ГІС) природоохоронної території — сучасний інструмент, який слугує єдиною точкою доступу до інформації про об’єкт природно-заповідного фонду. Ресурс забезпечує фахівців актуальними просторовими даними, сприяє розвитку екологічно орієнтованих видів туризму, інформуванню громадян та популяризації екоосвітніх знань, проведенню в установах природно-заповідного фонду наукових досліджень. Використовуйте можливість швидкого доступу до просторової інформації через картографічні додатки – геоінформаційну систему природоохоронної території та синхронізований з нею мобільний додаток. 

Геоінформаційна система природоохоронної території

Можливості геоінформаційної системи:

 • максимально повний набір функцій: навігація по інтерактивній карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веббраузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу;
 • можливість багатокористувацького режиму доступу та групового редагування бази даних.

ГІС природоохоронної території є системою необхідних відомостей про природні, наукові, правові та інші характеристики територій природно-заповідного фонду:

 • отримуйте відомості про правовий статус, належність, режим, географічне положення, кількісні і якісні характеристики природоохоронної території та об’єктів, їх природоохоронну, наукову, освітню, виховну, рекреаційну й іншу цінність;
 • здійснюйте систематизацію наявних даних про об’єкт заповідання, об’єднуйте різноаспектні дані про охоронну територію на одній карті та візуалізуйте їх у зручному для користувача вигляді;
 • забезпечуйте автоматизований пошук інформації та детальний перегляд даних про ґрунтовий та рослинний покрив заповідних територій в режимі суміщення з популярними картографічними ресурсами (Google Maps, OpenStreetMap);
 • отримуйте можливість візуалізації вмісту бази даних ГІС, формування користувацьких запитів та компонування тематичних карт на замовлення користувача системи;
 • здійснюйте аналіз наявних та планування потенційних об’єктів природно-заповідного фонду з використанням попередньо занесених в ГІС матеріалів польових вимірювань, проєктної та робочої документації, контрольно-виконавчого знімання;
 • забезпечуйте оперативний доступ, адміністрування та актуалізацію планово-картографічних даних, ортофотопланів, цифрових та електронних карт в тому числі в польових умовах в реальному часі за допомогою мобільного додатку;
 • здійснюйте інформаційний супровід державних органів, зацікавлених підприємств, установ та організацій відповідною інформацією, необхідною для розв’язання питань сталого розвитку об’єктів заповідання;
 • забезпечуйте доступ громадськості до інформації з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень.
Геоінформаційна система природоохоронної території
Геоінформаційна система природоохоронної території
Геоінформаційна система природоохоронної території
Геоінформаційна система природоохоронної території
Геоінформаційна система природоохоронної території

Типова структура геоінформаційної системи

 • база даних картографічної інформації (візуалізація топографічних карт, цифрової моделі рельєфу, публічної кадастрової карти України, ортофотопланів тощо);
 • підсистема реєстру зникаючих та рідкісних видів рослин і тварин;
 • підсистема візуалізації рослинного та ґрунтового покриву;
 • підсистема пошуку інформації за формою 4 державного кадастру природно-заповідного фонду;
 • підсистема аудиту об’єкта природно-заповідного фонду мобільними працівниками – інспекторами (пожежний аудит, аудит техногенної безпеки, екологічний аудит).

Вимоги, вартість і терміни виконання замовлення

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо розробки геоінформаційної системи, а саме: постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, наповнення реєстру даними, навчання спеціалістів громади, технічний супровід та підтримка модуля ГІС. Терміни розробки модуля узгоджуються додатково.

Послуги, які передують впровадженню геоінформаційної системи

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних геопорталу
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×