Геопортал містобудівного кадастру області

M1MT: Геопортал містобудівного кадастру області – картографічний інтернет-ресурс, який виступає єдиною точкою доступу до великої кількості інформації, містить систему інструментів перегляду та пошуку містобудівних відомостей, їх візуалізації, завантаження та поширення. Продукт розроблений для забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб достовірними відомостями, необхідними для здійснення містобудівної діяльності на території області.

Нормативні та законодавчі підстави розробки Геопорталу містобудівного кадастру на рівні області.

Законодавчою базою розробки Геопорталу є постанова Кабінету Міністрів України: «Про містобудівний кадастр» від 25 травня 2011 р. № 559, положення проекту Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», який розроблено у відповідності до розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» від 21.11. 2007 р. № 1021-р. Основою створення Геопорталу містобудівного кадастру слугують стандарти, затверджені на рівні держави, які кореспондуються з європейськими нормами в інформаційній сфері (директива INSPIRE).

Геопортал містобудівного кадастру області
Геопортал містобудівного кадастру
Геопортал містобудівного кадастру області

Геопортал містобудівного кадастру – новітній важіль формування прозорого, безбар’єрного та комфортного управління територією

 • модульна архітектура програмного забезпечення дозволяє поступово реалізувати місцеві програми розвитку містобудівного кадастру;
 • розгортання системи включає постачання замовнику апаратного та програмного забезпечення, наповнення баз даних, навчання спеціалістів підтримувати систему в актуальному стані, технічний супровід геопорталу;
 • програмне забезпечення має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, програмні засоби побудовані на основі сучасних  геоінформаційних технологій;
 • інтерфейс системи містить панель керування наборами даних, окремими картографічними ресурсами, шарами просторової інформації, умовними знаками тощо;
 • підтримка системи не потребує знань програмування, у штабі замовника не потрібно утримувати програмістів;
 • побудова нових модулів системи та підключення нових користувачів не потребує додаткової розробки програмного забезпечення;
 • інформація зберігається на сервері та в базі даних, тому досягається максимальна безпека, в тому числі тих даних, які мають характер обмеженого доступу;
 • регламентований доступ до інформаційних ресурсів завдяки присвоєнню ролей користувачам системи (адміністратор, оператор, редактор).

Можливості Геопорталу області

 • автоматизація роботи служби містобудівного кадастру шляхом впровадження електронних сервісів реєстрації та обміну просторовою інформацією;
 • забезпечення публічності у веденні містобудівної діяльності, спільне вирішення проблем області, підвищення комфортності проживання населення та покращення якості середовища;
 • оперативний доступ, адміністрування та актуалізація планово-картографічних даних, ортофотопланів, цифрових та електронних карт;
 • забезпечення доступу громадян до інформації про стан довкілля, ринку нерухомості, транспорту, надання інших інформаційних послуг;
 • автоматизований пошук і перегляд даних про об’єкти, в тому числі в режимі суміщення з популярними картографічними ресурсами (Google Maps, OpenStreetMap, Публічною кадастровою картою України);
 • забезпечення доступу громадян до інформації про стан довкілля, ринку нерухомості, транспорту, надання інших інформаційних послуг.
Геопортал містобудівного кадастру області
Геопортал МБК області
Геопортал містобудівного кадастру

Структура Геопорталу містобудівного кадастру обласного рівня

 • підсистема бази даних інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи (сюди завантажуються типи документів: схема планування території області, територіальних громад, генеральні плани населених пунктів, топографічні плани, ортофотоплани тощо);
 • підсистема візуалізації містобудівної документації;
 • підсистема «Особистий кабінет архітектора»;
 • підсистема моніторингу стану затвердження містобудівної документації у якості зведеної інформаційної панелі (дашборду);
 • підсистема публічних електронних звернень щодо порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності за допомогою мобільних пристроїв.

Вартість і терміни виконання замовлення

Вартість розробки складається з вартості апаратного та програмного забезпечення, об’єму бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення геопорталу узгоджуються додатково на основі замовленого функціоналу.

Послуги, які передують створенню геопорталу

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних геопорталу
Коротка інформація 

×