Геоінформаційна система територіальної громади

M1MT: Геоінформаційна система територіальної громади – це інноваційна розробка спеціалістів у галузі картографії, головне завдання якої – забезпечення цілеспрямованого та комфортного управління земельними ресурсами. Завдяки гнучкій базі даних геоінформаційна система (ГІС) є найефективнішим способом впорядкування великої кількості землевпорядної та кадастрової інформації і може замінити більше десятка паперових карт.

Можливості Геоінформаційна система територіальної громади:

 • максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу;
 • управління життєво важливими процесами громади зі смартфона;
 • контроль та оцінювання якості виконання обов’язків експлуатаційних служб, віддалених (мобільних) працівників (інспекторів, аудиторів, землевпорядників, соціальних працівників) керівництвом ОТГ;
 • моніторинг та обробка запитів громадян через систему електронних опитувань.
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади

Геоінформаційна система територіальної громади – ефективний інструмент прийняття обґрунтованих рішень

 • отримуйте інформаційну підтримку та оперативний доступ до просторової бази даних та необхідних землевпорядних матеріалів;
 • підтримуйте в актуальному стані дані про управлінську, побутову та виробничу інфраструктуру сільської місцевості (шарами карти представлені культурно-освітні, медичні та інші заклади тощо);
 • визначайте вартість земельних ділянок та суму земельного податку на основі електронної карти нормативної грошової оцінки;
 • пришвидшуйте та підвищуйте ефективність процедури прийняття рішень у галузі сільського господарства та будівництва (вибір земельної ділянки для відведення у власність, під житлову забудову та ін.);
 • плануйте діяльність по обслуговуванню та ремонту шляхів сполучення та адмінбудівель (інтерактивна карта містить інформацію про здійснені та планові ремонти доріг та споруд, витрачені на це кошти тощо);
 • здійснюйте облік інженерних комунікацій, запобігайте аварійним ситуаціям (ГІС відображає підземні інженерні комунікації із зазначенням їх технічних параметрів);
 • дотримуйтеся обмежень у використанні земель (карта візуалізує водоохоронні, санітарно-захисні та інші охоронні зони);
 • досягайте максимальної ефективності роботи шляхом використання векторних карт формування території, картограм агровиробничих груп ґрунтів, нормативної грошової оцінки та ін.;
 • отримуйте об’єктивну оцінку стану земельних ресурсів, удосконалюйте систему обліку земельних ділянок. Розширений функціонал карти відображає інформацію щодо розподілу земель за власниками, формами власності, користувачами, угіддями;
 • оперативно отримуйте дані про ґрунтовий покрив (вміст гумусу, гранулометричний склад тощо), грамотно плануйте агротехнічні та ґрунтозахисні заходи;
 • контролюйте якість виконання комунальними службами своїх обов’язків через систему електронних опитувань з можливістю формування фотозвітів, пересилання даних локації працівників в реальному часі;
 • здійснюйте моніторинг за несприятливими фізико-географічними процесами: розвитком ярів, перемітанням доріг (сніговими заметами), затопленням, особливо небезпечними ділянками шляхів сполучення (автодоріг, мостів) та ін.

Орієнтовний набір тематичних шарів геоінформаційної системи

 • межі (територіальної громади, сільських рад і населених пунктів);
 • землеоціночні райони (із зазначенням їх площі, коефіцієнта км², базової ціни та вартості землі з урахуванням нормативної грошової оцінки);
 • агровиробничі групи ґрунтів (тип ґрунту і його властивості);
 • інженерні комунікації: лінії електропередач, газопроводи, водопроводи, каналізаційні та тепломережі, підземні кабелі та оглядові колодязі з їх обслуговування із зазначенням їх типу, технічних характеристик (матеріал і діаметр труб, глибина оглядових колодязів та ін);
 • обмеження у використанні земель (навколо та вздовж інженерних мереж, санітарні, санітарно-захисні, водоохоронні зони тощо);
 • адресний каталог вулиць і будинків (назви вулиць, номери будинків);
 • громадська забудова (адміністративні будівлі, соціально-побутова інфраструктура, промислові об’єкти, зупинки громадського транспорту тощо);
 • інвестиційні об’єкти та пропозиції (вільні виробничі площі, вільні земельні ділянки, інвестиційні проекти);
 • туристичні, історико-архітектурні та інші об’єкти;
 • реєстр тимчасових споруд (малих архітектурних форм), виданих містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів та інших містобудівних документів;
 • генеральні плани, ортофотоплани та інші картографічні матеріали (схеми, плани зонування тощо) населених пунктів, які належать до складу ОТГ у растровому форматі.
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади

Перелік матеріалів, необхідних для створення базового функціонала ГІС

 • Нормативна грошова оцінка населених пунктів, які входять до складу територіальної громади (схеми економіко-планувального зонування та прояву локальних факторів, картограми агровиробничих груп ґрунтів);
 • Проекти формування території і встановлення меж сільських рад, які входять до складу територіальної громади;
 • Картограми агровиробничих груп ґрунтів;
 • Схеми населених пунктів із нанесенням інженерних комунікацій, назв вулиць, адміністративних та соціально-культурних закладів.
 • Генеральні плани, ортофотоплани та інші картографічні матеріали (схеми, плани зонування тощо) населених пунктів, які належать до складу ОТГ.

Вартість і терміни виконання замовлення

Розрахунок вартості створення геоінформаційної системи проводиться з урахуванням площі територіальної громади, кількості населених пунктів, які входять до її складу, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення ГІС становлять 30-60 днів з дня надання необхідних для побудови геоінформаційної системи матеріалів.

Послуги, які передують впровадженню геоінформаційної системи

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних інтерактивної карти
Коротка інформація 

×