Геоінформаційна система територіальної громади

M1MT: Геоінформаційна система територіальної громади – це інноваційна розробка спеціалістів у галузі картографії, головне завдання якої – забезпечення цілеспрямованого та комфортного управління земельними ресурсами. Завдяки гнучкій базі даних геоінформаційна система (ГІС) є найефективнішим способом впорядкування великої кількості землевпорядної та кадастрової інформації й може замінити більше десятка паперових карт.

Можливості геоінформаційної системи територіальної громади:

 • максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу;
 • управління життєво важливими процесами громади зі смартфона;
 • контроль та оцінювання якості виконання обов’язків експлуатаційних служб, віддалених (мобільних) працівників (інспекторів, аудиторів, землевпорядників, соціальних працівників) керівництвом ОТГ;
 • моніторинг та обробка запитів громадян через систему електронних опитувань.
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади

Геоінформаційна система територіальної громади – ефективний інструмент прийняття обґрунтованих рішень

 • отримуйте інформаційну підтримку та оперативний доступ до просторової бази даних та необхідних землевпорядних матеріалів;
 • підтримуйте в актуальному стані дані про управлінську, побутову та виробничу інфраструктуру сільської місцевості (шарами карти представлені культурно-освітні, медичні та інші заклади тощо);
 • визначайте вартість земельних ділянок та суму земельного податку на основі електронної карти нормативної грошової оцінки;
 • пришвидшуйте та підвищуйте ефективність процедури прийняття рішень у галузі сільського господарства та будівництва (вибір земельної ділянки для відведення у власність, під житлову забудову та ін.);
 • плануйте діяльність по обслуговуванню та ремонту шляхів сполучення та адмінбудівель (інтерактивна карта містить інформацію про здійснені та планові ремонти доріг та споруд, витрачені на це кошти тощо);
 • здійснюйте облік інженерних комунікацій, запобігайте аварійним ситуаціям (ГІС демонструє підземні інженерні комунікації із зазначенням їх технічних параметрів);
 • дотримуйтеся обмежень у використанні земель (карта візуалізує водоохоронні, санітарно-захисні та інші охоронні зони);
 • досягайте максимальної ефективності роботи шляхом використання векторних карт формування території, картограм агровиробничих груп ґрунтів, нормативної грошової оцінки та ін.;
 • отримуйте об’єктивну оцінку стану земельних ресурсів, удосконалюйте систему обліку земельних ділянок. Розширений функціонал карти візуалізує інформацію щодо розподілу земель за власниками, формами власності, користувачами, угіддями;
 • оперативно отримуйте дані про ґрунтовий покрив (вміст гумусу, гранулометричний склад тощо), грамотно плануйте агротехнічні та ґрунтозахисні заходи;
 • контролюйте якість виконання комунальними службами своїх обов’язків через систему електронних опитувань з можливістю формування фотозвітів, пересилання даних локації працівників в реальному часі;
 • здійснюйте моніторинг за несприятливими фізико-географічними процесами: розвитком ярів, перемітанням доріг (сніговими заметами), затопленням, особливо небезпечними ділянками шляхів сполучення (автодоріг, мостів) та ін.

Орієнтовний набір тематичних шарів геоінформаційної системи

 • межі (територіальної громади, сільських рад і населених пунктів);
 • землеоцінювальні райони (із зазначенням їх площі, коефіцієнта км², базової ціни та вартості землі з урахуванням нормативної грошової оцінки);
 • агровиробничі групи ґрунтів (тип ґрунту і його властивості);
 • інженерні комунікації: лінії електропередач, газопроводи, водопроводи, каналізаційні та тепломережі, підземні кабелі та оглядові колодязі з їх обслуговування із зазначенням їх типу, технічних характеристик (матеріал і діаметр труб, глибина оглядових колодязів та ін.);
 • обмеження у використанні земель (навколо та вздовж інженерних мереж, санітарні, санітарно-захисні, водоохоронні зони тощо);
 • адресний каталог вулиць і будинків (назви вулиць, номери будинків);
 • громадська забудова (адміністративні будівлі, соціально-побутова інфраструктура, промислові об’єкти, зупинки громадського транспорту тощо);
 • інвестиційні об’єкти та пропозиції (вільні виробничі площі, вільні земельні ділянки, інвестиційні проекти);
 • туристичні, історико-архітектурні та інші об’єкти;
 • реєстр тимчасових споруд (малих архітектурних форм), виданих містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів та інших містобудівних документів;
 • генеральні плани, ортофотоплани та інші картографічні матеріали (схеми, плани зонування тощо) населених пунктів, які належать до складу ОТГ у растровому форматі.
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади
Геоінформаційна система територіальної громади

Перелік матеріалів, необхідних для створення базового функціонала ГІС

 • Нормативна грошова оцінка населених пунктів, які входять до складу територіальної громади (схеми економіко-планувального зонування та прояву локальних факторів, картограми агровиробничих груп ґрунтів);
 • Проекти формування території і встановлення меж сільських рад, які входять до складу територіальної громади;
 • Картограми агровиробничих груп ґрунтів;
 • Схеми населених пунктів із нанесенням інженерних комунікацій, назв вулиць, адміністративних та соціально-культурних закладів.
 • Генеральні плани, ортофотоплани та інші картографічні матеріали (схеми, плани зонування тощо) населених пунктів, які належать до складу ОТГ.

Вартість і терміни виконання замовлення

Розрахунок вартості створення геоінформаційної системи проводиться з урахуванням площі територіальної громади, кількості населених пунктів, які входять до її складу, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення ГІС становлять 30-60 днів з дня надання необхідних для побудови геоінформаційної системи матеріалів.

Послуги, які передують впровадженню геоінформаційної системи

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних інтерактивної карти
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×