Створення комплексного плану просторового розвитку території громади

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” спільно з партнерами надають послугу зі створення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади.

Комплексний план просторового розвитку громади – одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи та напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території (Закон України № 711-IX від 24. 07. 2021 р.).

ГІС Городоцької громади

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Комплексний план передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами (Закон України № 711-IX від 24. 07. 2021 р.).

Комплексний план включає планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території громади, а також:

Комплексний аудит земельних ресурсів громади
ГІС Городоцької громади
 • генеральний план населеного пункту – адміністративного центру територіальної громади;
 • генеральні плани населених пунктів та детальні плани території у межах території територіальної громади, затверджені до прийняття комплексного плану, які відповідно до цієї статті визнані такими, що відповідають вимогам законодавства, узгоджуються з планувальними рішеннями комплексного плану і підлягають включенню до нього;
 • генеральні плани населених пунктів у межах території територіальної громади, необхідність розроблення яких встановлена рішенням про затвердження комплексного плану (включаються до складу комплексного плану одночасно з їх затвердженням);
 • планувальні рішення генеральних планів інших населених пунктів та детальних планів територій у межах території територіальної громади в обсязі, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • детальні плани території у межах території територіальної громади (включаються до складу комплексного плану одночасно з їх затвердженням);
 • межі функціональних зон усієї території ТГ з вимогами до забудови та ландшафтної організації таких зон (плани зонування територій населених пунктів у межах території ТГ розробляються у складі генеральних планів та включаються до складу КП одночасно із затвердженням відповідних генеральних планів);
 • історико-архітектурні опорні плани історичних ареалів населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України;
 • матеріали топографо-геодезичних вишукувань; 
 • експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок;
 • переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель;
 • збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування;
 • план розподілу земель за категоріями, власниками та користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень);
 • формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, щодо території якої розроблена відповідна документація.
Адресний реєстр
Інтерактивна карта управління комунальним майном
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×