Геоінформаційна система для лісового господарства

Основне завдання ГІС у сфері лісового господарства – забезпечення фахівців лісового господарства та органів державної влади просторовою інформацією про лісові ресурси, забезпечення контролю за станом та використанням лісового фонду. Реалізація такого завдання ґрунтується на поєднанні  просторової інформації і баз даних про об’єкти лісовпорядкування. ГІС вирішує практичні завдання щодо розробки системи заходів, спрямованих на забезпечення раціонального ведення лісового господарства і користування лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони і захисту лісів. Цілеспрямоване регулювання лісових екосистем на базі ГІС передбачає перегляд принципів організації інформаційного забезпечення лісового господарства, опрацювання нових методів аналізу альтернативних варіантів користування лісами.

Впровадження сучасних геоінформаційних технологій (ГІС, мобільного картографічному додатку, мобільних колекторів збору даних тощо) розширює можливості оцінки лісового фонду шляхом формування тематичних карт, отримання детальної інформації про окремі ділянки лісів, прогнозування динаміки лісового фонду за різних сценаріїв організації лісогосподарського виробництва, побудови поверхонь і розрізів рельєфу та дає змогу забезпечити стале управління лісами на всіх рівнях (лісництво, лісогосподарське підприємство, область, Держкомітет).

Геоінформаційна система для лісового господарства
Геоінформаційна система для лісового господарства

Нова стратегія управління лісовими ресурсами

 • створюйте та підтримуйте в актуальному стані просторову базу даних лісових ресурсів регіону;
 • виявляйте зв’язки між різними, проте взаємопов’язаними  параметрами (рослинним покривом, ґрунтами, кліматом тощо);
 • здійснюйте науково обґрунтований розрахунок та контроль оптимального користування лісом з урахуванням екологічних та економічних чинників;
 • об’єктивно оцінюйте стан рослинного покриву регіону з урахуванням рельєфу місцевості, гідрологічного та кліматичного режимів та інших чинників і ризиків з послідовним внесенням поправок в стратегію управління лісовими ресурсами;
 • запроваджуйте нові геоінформаційні технології оперативної інвентаризації лісів, екологічного моніторингу стану лісів, лісопатологічного та протипожежного обстеження за допомогою спеціалізованого мобільного додатку;
 • оперативно реагуйте на швидкозмінні ситуації у лісовому фонді: при актуалізації лісового фонду, виникненні вогнищ шкідників чи хвороб, для визначення санітарного стану лісів, для моніторингу та екологічного прогнозу, для обліку рідкісних видів тварин і рослин, визначайте оптимальні умови їх проживання.

Структура бази даних ГІС для лісового господарства

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина картографічна основа (аерофотознімки місцевості) із реєстром географічних назв (джерел, річок, лісових урочищ) тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: межі лісництв, кварталів, виділів, просіки, дороги, джерела забруднення лісових екосистем та багато інших;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових та тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для вирішення проблемних завдань у галузі лісокористування та охорони лісових екосистем, наприклад, зони ушкодження лісів шкідниками та хворобами, іншими природними факторами (вітровали, буреломи, сніголами), зони техногенного забруднення лісів і земель лісового фонду та ін.
Геоінформаційна система для лісового господарства

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×