Геоінформаційна система управління водними ресурсами

Геоінформаційна система управління водними ресурсами – це модуль геоінформаційної системи області / громади, який призначений для збереження, накопичення та відображення інформації про водні ресурси (річки, канали, озера, ставки, водосховища, болота тощо), реєстрації водокористувачів, а також ведення обліку використання вод. Впровадження геоінформаційної системи дозволяє полегшити та автоматизувати роботу, істотно розширити використання топографічних і тематичних карт, які містять великий обсяг інформації, необхідної для аналізу гідрологічного режиму водних об’єктів.

Геоінформаційна система управління водним господарством

Розв’язуйте питання ефективного управління водними ресурсами шляхом використання картографічної та аерокосмічної інформації, отримуйте кількісну та якісну інформацію про водні об’єкти, недоступні під час польових досліджень або вимірювань. Отримуйте оперативний доступ до даних за допомогою мобільних пристроїв. Запроваджуйте автоматизовану  інформаційну систему для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси регіону.

Можливості геоінформаційної системи (ГІС):

 • максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу.
Геоінформаційна система управління водним господарством

Геоінформаційна система управління водними ресурсами – інструмент управління для влади й громади:

 • отримуйте гнучку платформу для здійснення аналізу, систематизації та зберігання даних про водні та водо­господарські об’єкти, водні ресурси, їх режим та якість, характер водо­користування, відомості  водокористувачів, терміни дії договорів оренди;
 • плануйте заходи щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;
 • здійснюйте контроль стану водних ресурсів та режиму їх використання для раціонального використання та охорони вод;
 • здійснення паспортизації водних об’єктів, підняття конкурентоспроможності місцевої економіки та зростання доходів шляхом обліку водогосподарських об’єктів;
 • впроваджуйте інтерактивну платформу для детального відображення та ознайомлення потенційних інвесторів з об’єктами інвестування (водними ресурсами).

Модулі геоінформаційної системи та структура шарів:

 • підсистема візуалізації цифрової карти водних ресурсів у режимі суміщення з картографічними сервісами (Google Maps, Bing Maps, Open Street Map та ін.), цифровою топографічною основою (цифровим топографічним планом, ортофотопланом та ін.), та землевпорядною документацією (Публічною кадастровою картою України);
 • підсистема реєстру, обліку та управління водогосподарськими об’єктами (ставами, водосховищами тощо) з детальною інформацією про їх цільове призначення, орендаря, терміну дії договору оренди тощо;
 • підсистема моніторингу підприємств забруднювачів поверхневих вод та стану поверхневих вод;
 • підсистема оперативної інвентаризації та паспортизації стану водних об’єктів засобами мобільних пристроїв в режимі реального часу;
 • підсистема ведення обліку свердловин і джерел та їх характеристик (вид, глибина залягання, точні координати, мінеральний склад води тощо);
 • підсистема візуалізації водоохоронних та прибережних захисних зон із зазначенням характеру обмежень, моделювання зон підтоплення тощо;
 • підсистема аналітичних звітів про ключові показники водокористування в області / громаді.
Геоінформаційна система управління водним господарством
Геоінформаційна система управління водними ресурсами
Геоінформаційна система для водних ресурсів

Вартість і терміни розробки геоінформаційної системи

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо розробки геоінформаційної системи управління водними ресурсами, а саме постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, наповнення геоінформаційної системи даними з відповідних державних реєстрів, навчання спеціалістів замовника, технічний супровід та підтримка геоінформаційної системи. Терміни розробки узгоджуються додатково

Послуги, які передують створенню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×