Геоінформаційна система інженерних комунікацій

Опис рішення

ГІС інженерних комунікацій покликана автоматизувати повсякденну роботу фахівців, знизити ризики, в тому числі пов’язані з безпекою працівників комунальних служб. Функціонал геоінформаційної системи максимально чітко адаптований для задоволення потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та громадян. Така ГІС, наприклад, на етапі проектування маршруту силової високовольтної лінії попередить про небезпечно близьке розташування старого магістрального водопроводу, вкаже на дату введення його в експлуатацію чи давно прострочений ремонт, що в сукупності може привести до аварійної ситуації в результаті прориву трубопроводу поблизу силової лінії.

Створення ГІС інженерних комунікацій міста, з одного боку, – це спосіб розділити сфери впливу та компетенції між окремими комунальними службами, а з іншого – засіб інтеграції розрізнених відомчих інформаційних систем у якості муніципальної ГІС.

Вирішуйте завдання містобудівного характеру разом з ГІС інженерних комунікацій

 • прогнозуйте напрямки розвитку інженерної інфраструктури, ефективно управляйте комунальним господарством міста;
 • здійснюйте інвентаризацію об’єктів виробничої та допоміжної інфраструктури інженерних мереж, автоматизуйте ведення технічної документації;
 • проводьте оперативне диспетчерське управління в нормальному режимі експлуатації, забезпечуйте пошук об’єктів інженерних комунікацій на місцевості;
 • оперативно реагуйте на аварії і надзвичайні ситуації (в тому числі зовнішні, стосовно конкретного виду комунікації), просторово їх локалізуйте;
 • забезпечуйте інформаційну підтримку для потреб профілактичних та аварійно-відновлювальних робіт;
 • здійснюйте моніторинг стану навколишнього середовища і попереджуйте аварійні ситуації;
 • забезпечуйте взаємодію з територіальними службами і органами управління (земельний кадастр, захист навколишнього середовища тощо);

База даних ГІС інженерних комунікацій включає

 • базові геоінформаційні ресурси або картографічна основа: єдина цифрова топографо-геодезична основа міста, цифрові ортофотоплани, цифрова модель рельєфу, реєстр географічних назв тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною семантичною складовою: реєстр земельних ділянок, реєстр будівель та споруд, мережа інженерних комунікацій певного типу (матеріал та діаметр труб водопостачання, тиск газопроводів, напруга силових кабелів), реєстр природних ресурсів певного виду, реєстр пам’яток архітектури, проїжджі частини вулиць (тип покриття) тощо;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових та тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для вирішення певної проблемної задачі по управлінню територією, наприклад, зони обмеженої забудови (охоронні зони газопроводів, каналізаційних мереж, ліній електропередач тощо).

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС