Створення інтерактивної карти

Компанія MagneticOne Municipal Technologies надає послуги зі створення інтерактивних карт різного змістового наповнення у програмному середовищі геоінформаційних систем з метою подальшого універсального їх використання.

Опис послуги

Інтерактивна карта – це інноваційний веб-ресурс, користувачі якого можуть переглядати, редагувати та аналізувати просторові дані за допомогою звичайного веб-браузера. Для роботи з інтерактивною картою користувачу не потрібні спеціалізовані програмне забезпечення та кваліфікація ГІС-фахівця, досить наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет.

В інтерактивній карті представляється картографічна інформація, зміст якої викладений пошарово з можливістю маніпулювання різними шарами тематичної інформації та редагування змісту. Ефективність використання інтерактивних карт досягається за рахунок семантичної складової, представленої в атрибутивній таблиці карти, доповненої довідковою інформацією (описи зображуваних об’єктів, числові дані, фотографії тощо).
Інтерактивні карти містять максимально повний набір функцій, доступних у настільних ГІС: навігація по карті, редагування даних, маніпуляція векторними шарами карти, просторовий аналіз, адресний пошук, геокодування та багато іншого.

Управління селом

Використовуйте переваги інтерактивних карт для ефективних управлінських рішень

  • комбінуйте тематичні шари інтерактивної карти з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей;
  • працюйте з атрибутивними даними інтерактивної карти для виявлення важливих особливостей об’єктів і територій;
  • з легкістю читайте інтерактивно-привабливі електронні карти, отримуйте нові можливості аналізу просторових даних;
  • управляйте доступом до картографічної інформації та спільно працюйте з просторовими даними у мережі Інтернет.