Просторова прив’язка карт

Компанія MagneticOne Municipal Technologies надає послуги із просторової прив’язки карт, картосхем та планів у програмному середовищі геоінформаційних систем з метою подальшого уніфікованого їх використання.

Дуже часто на етапі створення геоінформаційної системи незалежно від її призначення користувач стикається із проблемою перенесення просторових даних із паперових носіїв (окремих аркушів містобудівної документації чи планшетів лісівничих господарств та ін.) у формат векторний. Вирішення цього завдання можна добитися шляхом сканування растрових зображень і подальшій їх геопросторовій координації, тобто просторовій прив’язці растрової інформації до заданої си­стеми координат.

Просторова прив’язка полягає в приведенні вихідних матеріалів до реального географічного положення. Процес прив’язки являє собою співставлення опорних точок, які зв’язують координати на растрових зображеннях з координатами просторово прив’язаних інформаційних шарів.

Прив’язка картографічних матеріалів виконується наступними способами:

  • співставлення опорних точок з наступним введенням їх просторових координат;
  • прив’язка до інформаційного шару з визначеними просторовими координатами.

Управляйте картографічною базою даних підприємства чи, навіть, цілого населеного пункту, створюйте тематичні шари карти, забезпечуйте зручні умови роботи з картографічним матеріалом.

Коротка інформація 

×