Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України

Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України це картографічний вебресурс, який забезпечує накопичення, оброблення, зберігання та оперативне відображення даних у сфері управління промисловістю будівельних матеріалів на рівні територіальної громади або адміністративного району (області), країни. Електронна карта містить відомості про якість, кількість та ступінь вивченості будівельних корисних копалин, що мають промислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відомості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного виробництва розвіданими запасами корисних копалин.

Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України
Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України
Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України

Можливості аналітичної системи:

Головною перевагою впровадження ресурсу є можливість цілеспрямованого управління процесом користування надрами. Вона дозволяє детально аналізувати стан державного фонду надр, проводити оцінку поточного стану (кількість та якість запасів сировини), перспектив розвитку видобувної галузі.

Серед інших вигод продукту є його доступність для широкого кола громадськості, що забезпечує прозорість у питаннях результативності представлення інтересів міських мешканців відповідними  органами влади чи місцевого самоврядування. Функціонал електронної системи передбачає навігацію, редагування даних, оперування векторними шарами та картографічною основою, просторовий аналіз, адресний пошук по родовищах, будівельних підприємствах тощо. Для роботи з ресурсом користувачу не потрібне спеціалізоване настільне програмне забезпечення та кваліфікація ГІС-фахівця, достатньо наявності браузера та підключення до мережі Інтернет. 

Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України – дієвий інструмент управління надрокористуванням:

  • отримуйте систематизовану інформацію про кількість, якість, ступінь геологічної та техніко-економічної вивченості корисних копалин територіальної громади, адміністративного району (області), країни;
  • аналізуйте рівень промислового освоєння надр;
  • отримуйте відомості про видобуток/втрати,  для прийняття управлінських рішень щодо забезпеченості економіки району/області достовірними та вірогідними запасами будівельної сировини (суглинку, піску, вапняку, граніту, глини, пісковику, крейди тощо);
  • здійснюйте обґрунтовану розробку планів розвитку гірничовидобувної промисловості та напрямків подальшого геологічного вивчення надр;
  • забезпечуйте раціональне і комплексне освоєння родовищ в процесі їх промислового використання;
  • здійснюйте довідково-інформаційне обслуговування користувачів шляхом надання інформації на запити у вигляді паспортів чи їх окремих частин (розділів, таблиць);
  • створюйте доступне середовище для залучення інвестицій.
Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України
Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України
Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України
Аналітична система промисловості будівельних матеріалів України

Структура шарів аналітичної системи промисловості будівельних матеріалів України:

  • підсистема візуалізації цифрової карти родовищ будівельних корисних копалин, основних промислових підприємств у сфері будівельних матеріалів у режимі суміщення з картографічними сервісами (Google Maps, Bing Maps, Open Street Map та ін.), містобудівною (генеральним планом,  цифровим топографічним планом, ортофотопланом та ін.), та землевпорядною документацією (Публічна кадастрова карта України);
  • підсистема відображення на інтерактивній карті транспортних шляхів (морський, річковий, залізничний та інші види логістичних мереж);
  • підсистема оперативного моніторингу стану родовищ будівельних корисних копалин у якості зведеної інформаційної панелі (дашборду).

Вартість і терміни виконання:

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо розробки аналітичної системи промисловості будівельних матеріалів, а саме постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, наповнення аналітичної системи даними, навчання спеціалістів, технічний супровід та підтримка безперебійної роботи ресурсу. Терміни розробки узгоджуються додатково.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×