Аналітична система енергетики України

Аналітична система енергетики України – програмно-апаратний комплекс, який забезпечує збирання, опрацювання та візуалізацію енергетичних даних, моделювання, прогнозування процесів управління енергетичною галуззю, забезпечує підтримку прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення енергоефективності економіки. Програмний комплекс надає користувачеві широкий набір інструментів по створенню, наповненню і редагуванню електронних карт, здійсненню розрахунків у сфері енергоефективності, розробці планів організації робіт при виконанні енергоефективних заходів, формуванню маршрутних карт технічного обслуговування об’єктів енергетики та інфраструктури методом обходу.

Аналітична система енергетики України
Аналітична система енергетики України

Впровадження аналітичної системи вирішує завдання:

 • управління активами з акцентом на технічну паспортизацію (формування бази просторових даних об’єктів електроенергетики, до якої зможуть звертатися й інші урядові організації); 
 • планування потреб енергоспоживання та розвитку електричних мереж;
 • впровадження енергозберігаючих технологій;
 • скорочення часу на проєктування та реконструкцію інженерних мереж шляхом автоматизації багатьох процесів;
 • налагодження стійкої кооперації між окремими енергосистемами та їх складовими – обласними енергетичними компаніями;
 • допомога керівництву компанії у прийнятті більш обґрунтованих та ефективних оперативних та стратегічних рішень.

Можливості аналітичної системи енергетики України:

 • візуалізація об’єктів інженерної інфраструктури (повітряних ліній електропередач, підземних силових кабелів та електромереж, газотранспортної системи тощо), родовищ горючих корисних копалин та галузевих підприємств у сфері енергетики; 
 • підключення до набору зображення космічних знімків, ортофотопланів, містобудівної документації, растрових схем інженерних мереж тощо;
 • зображення детальних технічних параметрів інженерних мереж (тип інженерних мереж, їх балансоутримувач та інші);
 • виконання просторових і атрибутивних запитів, можливість пошуку, групового редагування даних;
 • забезпечення оперативної інвентаризації інженерних мереж та елементів в режимі реального часу за допомогою мобільних пристроїв;
 • здійснення публічних електронних звернень та реєстрації інцидентів громадянами на інженерних мережах (виклик аварійної служби, прорив труби тощо) за допомогою мобільних пристроїв.
Аналітична система енергетики України
Аналітична система енергетики України

Використовуйте широкий спектр аналітичних можливостей системи:

 • збирання та зберігання даних про територіальну та галузеву структуру енергетики на рівні регіону або країни, опрацювання та візуалізація енергетичних даних у розрізі області або району; 
 • інформаційна взаємодія та швидкий доступ до енергетичних даних території від відомостей про родовища горючих корисних копалин до масштабів споживання енергії; 
 • аналіз динаміки та структури енергоспоживання території, візуалізація зміни енергоефективності окремих енергетичних підприємств; 
 • моделювання та прогнозування енергоефективності підприємств і економіки громади; 
 • оперативний контроль енергоспоживання та виявлення втрат енергоносіїв;
 • забезпечення комплексного управління накопиченими даними у сфері енергетики, що надходять, їх аналіз в просторовому контексті, контроль інфраструктури та ситуації в мережі, налагодження взаємодії з іншими інформаційними системами.

Структура шарів аналітичної системи:

 • підсистема візуалізації цифрової карти об’єктів споживання електроенергії, об’єктів вироблення енергії (теплових, гідравлічних, атомних, сонячних, вітрових та інших електростанцій) та транспортування енергії  (інженерних мереж) у режимі суміщення з картографічними сервісами (Google Maps, Open Street Map та ін.), містобудівною та землевпорядною документацією;
 • підсистема здійснення оперативної інвентаризації (енергоаудитів) підприємств в режимі реального часу за допомогою мобільних пристроїв;
 • підсистема здійснення публічних електронних звернень та реєстрації інцидентів громадянами (виклик аварійної служби, прорив труб тощо) за допомогою мобільних пристроїв;
 • підсистема візуалізації основних показників енергоменеджменту у якості зведеної інформаційної панелі (дашборду).
Аналітична система енергетики України

Вартість і терміни розробки:

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо розробки аналітичної системи, а саме: постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, наповнення аналітичної системи даними, навчання спеціалістів, технічний супровід та підтримка безперебійної роботи ресурсу. Терміни розробки узгоджуються додатково.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×