Інтерактивна карта інвестиційної привабливості

M1MT: Інтерактивна карта інвестиційної привабливості – це вебресурс, який візуалізує інвестиційний потенціал регіону (територіальної громади, області, міста), дає змогу комплексно оцінити інвестиційні можливості адміністративного утворення, оглянути наявну інвестиційну інфраструктуру та ознайомитися з її конкурентними перевагами. Отримуйте сучасний інструмент залучення інвесторів шляхом впровадження картографічного вебсервісу (геоінформаційну систему та синхронізований з нею мобільний додаток), створюйте нові важелі встановлення безбар’єрного та комфортного інвестиційного клімату

Ядром карти є розгалужена база даних, головне завдання якої надати інвестору максимально повне уявлення про об’єкт інвестування: його місце розташування, площу, детальний опис, форму власності або користування, цільове та функціональне призначення, підведення інженерних комунікацій. На карті візуалізуються вільні виробничі площі, земельні ділянки, родовища корисних копалин та інші.

Можливості інтерактивної карти:

 • повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веббраузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних, в тому числі зі смартфона;
 • постійна готовність ресурсу до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу;
 • описи інвестиційних об’єктів, ділянок та пропозицій можуть бути доповнені фотографіями, схемами, діаграмами тощо.
Інтерактивна карта інвестиційної привабливості
Інтерактивна карта інвестиційної привабливості
Інтерактивна карта інвестиційної привабливості

Інтерактивна карта – інструмент підвищення інвестиційної привабливості регіону (територіальної громади, району, міста)

 • здійснюйте сприяння економічному розвитку адміністративного утворення, підняттю конкурентоспроможності місцевої економіки, створенню нових робочих місць та зростанню доходів;
 • впроваджуйте інтерактивну платформу (геоінформаційна система і мобільний додаток) для детальної візуалізації та ознайомлення потенційних інвесторів з об’єктами інвестування;
 • підвищуйте ефективність використання всіх видів ресурсів регіону;
 • збільшуйте приплив залучених коштів та потенційних інвесторів, здійснюйте сприяння щодо прийняття позитивних рішень у напрямку залучення інвестицій;
 • здійснюйте підтримку малого і середнього бізнесу шляхом їх включення в число інвестиційних об’єктів;
 • впроваджуйте ефективний інструмент налагодження ділових контактів з майбутніми інвесторами.

Інвестиційна карта – дієвий дороговказ інвестора

 • візуалізуйте на інтерактивній карті: інвестиційні об’єкти, ділянки “браунфілд” або вільні виробничі площі, ділянки “грінфілд” або вільні земельні ділянки, інвестиційні проекти та відкриті до інвестування родовища корисних копалин;
 • здійснюйте пошук оптимального місця для ведення бізнесу, обирайте прийнятний об’єкт чи земельну ділянку для розміщення підприємств та вкладення інвестицій;
 • використовуйте тематичні шари карти та змінну картографічну основу для ознайомлення із навколишньою дорожньо-транспортною (оцінюйте відстань до залізничних та автомобільних доріг, енергосистем) та соціально-культурною інфраструктурою;
 • аналізуйте рентабельність вкладених коштів за допомогою атрибутивної бази даних, додатково ілюстрованої планами будівель, схемами інженерного облаштування території тощо.
Інтерактивна карта інвестиційної привабливості
Інтерактивна карта інвестиційної привабливості
Інтерактивна карта інвестиційної привабливості

Набір шарів інвестиційної карти

 • підсистема базових карт, в тому числі картографічні ресурси: публічна кадастрова карта України, Google Maps, OpenStreetMap та ін.;
 • адміністративно-територіальний устрій території (області, району, територіальної громади);
 • ділянки “браунфілд” або вільні виробничі площі;
 • ділянки “грінфілд” або вільні земельні ділянки;
 • інвестиційні проекти;
 • відкриті до інвестування родовища корисних копалин.

Вартість, вимоги й терміни виконання замовлення

Розрахунок вартості створення інтерактивної карти проводиться з урахуванням низки параметрів: кількості тематичних шарів карти та кількості інвестиційних об’єктів, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення вебкарти становлять до 14 днів з часу надання необхідних матеріалів. Для створення інтерактивної карти замовник повинен надати перелік інвестиційних об’єктів та їх паспортні дані, які надалі візуалізуватимуться в базі даних вебкарти. Для всіх об’єктів інвестування обов’язково слід вказати точне місцеположення (адресу) об’єкта (район, місто/село, вулиця, будинок) та надати кадастровий номер або викопіювання із публічної кадастрової карти України.

Послуги, які передують впровадженню карти

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних інтерактивної карти
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×