Створення генерального плану населеного пункту

Компанія MagneticOne Municipal Technologies спільно з партнерами надають послуги зі створення генеральних планів населених пунктів.

Генеральний план – це документ, який містить життєво важливу інформацію про населений пункт. Він є основним видом містобудівної документації з планування території населеного пункту. Генеральний план населеного пункту призначений для обґрунтування (розроблення, реалізації) довгострокової політики органу місцевого самоврядування в питаннях використання і забудови території. По своїй суті генеральний план є основним планувальним документом, який встановлює в інтересах населення та з урахуванням державних завдань напрямки й межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне призначення та будівельне зонування території. Генеральний план містить принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського або загально селищного значення, організації вулично-дорожньої мережі й дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки й благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини, черговості освоєння території.

Важливість відкритості генеральних планів для мешканців важко переоцінити. Саме обізнаність громадян про власний населений пункт є першим кроком до їх активної участі у розв’язанні його проблем. Відкритий доступ до повної версії генеральних планів, змістовно складених на основі вимог законодавства, також може допомогти майбутнім інвесторам краще зрозуміти бізнес-можливості міста, а новим мешканцям – осягнути рівень привабливості території для проживання.

Команда сертифікованих землевпорядників, інженерів-геодезистів та архітекторів компанії MagneticOne Municipal Technologies та організацій партнерів мають багаторічний досвід створення генеральних планів населених пунктів різного розміру, погодження та затвердження містобудівної документації. Працівники компанії надають повний комплекс послуг від оперативного розрахунку вартості робіт на передпроектному етапі вивчення документації до захисту генплану. Це дає можливість в результаті отримання генплану вирішити повний комплекс потреб поселення: планування доріг, залучення інвесторів, планування будівництва тощо.

Етапи створення генерального плану населеного пункту

  • збір вихiдних даних, формування завдань на розроблення;
  • розроблення плану iснуючого населеного пункту (опорний план), iсторико-архiтектурного та iсторико-мiстобудiвного опорних планiв, схеми планувальних обмежень, пояснювальної записки (характеристика сучасного стану), концепцiї генерального плану (при розробленнi цього роздiлу у складi генерального плану;
  • створення основного креслення генерального плану, пояснювальної записки обґрунтувань та пропозицiй;
  • подання основних положень генерального плану для публiкацiї, громадського обговорення, розгляду i затвердження.

Загальний термін виконання генерального плану встановлюється у технічному завданні.

Реалізація завдань по створенню генерального плану населеного пункту стала можливою завдяки спряженій співпраці двох структурних підрозділів – топографо-геодезичної лабораторії та архітектурно-планувальної майстерні. Такий характер організації роботи в компанії дозволяє здійснювати увесь технічний комплекс робіт в короткі терміни та забезпечувати високу якість виконання. Потужна апаратно-технічна та технологічна база компанії (професійні квадрокоптери, ліцензоване програмне забезпечення) забезпечує автоматизоване та напівавтоматизоване виконання усього комплексу топографо-геодезичних та картографічних вишукувань з подальшим виведенням цифрових версій генеральних планів на паперові носії.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×