Оцифрування містобудівних планшетів

Компанія MagneticOne Municipal Technologies пропонує послуги з перенесення з паперового носія в електронний формат (оцифрування) містобудівних планшетів масштабу 1:500 та 1:2000 з паралельним утворенням пов’язаної з графічними об’єктами бази даних.

Опис послуги

Багатоаркушеві містобудівні планшети – це детальні плани території міста, які відображають матеріали інженерно-геодезичних вишукувань та виконавчу зйомку у масштабі 1:500 або 1:2000. Плани слугують основою для архітектурного, дорожнього та інженерного проектування, необхідні для ефективного функціонування експлуатаційних організацій житлово-комунального комплексу.

Головна мета переведення містобудівних планшетів у цифровий формат – забезпечення органів державної влади і місцевого самоврядування актуальною, достовірною і комплексною інформацією для всебічного оперативного дослідження, оцінки та обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на формування якісного середовища проживання та життєдіяльності населення на території міста, на охорону середовища і сталий його розвиток.

Оцифрування містобудівних планшетів проводиться з використанням спеціалізованих програмних продуктів (векторизаторів). Результатом оцифрування є пошарове векторне картографічне зображення, яке складається із системи точок (відмітки висот), ліній (інженерні комунікації, проїжджі частини вулиць, горизонталі та ін.) та полігонів (будівлі, охоронні зони тощо).  Кожен із вище вказаних об’єктів додатково описується йому притаманним параметром в таблиці атрибутів.

Переваги використання електронних планів

  • цифрові дані, отримані з планшету доступні з будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет (у випадку, якщо передбачено передачу виконаної роботи у відповідному форматі);
  • можливість оперативного оновлення баз даних;
  • додавання та відображення нової просторової інформації;
  • оперативний аналіз та прийняття рішень.

Виконана робота передається замовнику у форматі геоінформаційних платформ ArcGIS (файли з розширенням *shp), MapInfo (*tab, *mif), AutoCAD (*dxf), Digitals (*dmf) або у редакторі документів Adobe Acrobat Reader (*pdf).

Послуги, які передують оцифруванню містобудівних планшетів

  • Консультування
  • Сканування містобудівних планшетів
  • Корекція сканованого зображення
  • Просторова прив'язка планшетів