Інтерактивна карта ресурсозабезпеченості

M1MT: Інтерактивна карта ресурсозабезпеченості це картографічний вебресурс, функціональні можливості якого забезпечують накопичення, оброблення, зберігання та оперативне відображення рівня забезпеченості територіальної громади або адміністративного району/області певним видом ресурсів, одержання необхідної просторової та числової інформації з бази даних, виходячи з поточних потреб користувача. Головне завдання інтерактивної карти – здійснення інформаційної підтримки для вироблення оптимальної моделі використання земельних ресурсів, розв’язання наявних проблем ресурсозабезпеченості.

Інтерактивна карта ресурсозабезпеченості
Інтерактивна карта ресурсозабезпеченості

Можливості інтерактивної карти ресурсозабезпеченості

Використовуйте максимально зручний спосіб візуалізації поточного стану забезпеченості адміністративного району/області чи територіальної громади природними, земельними та рекреаційними ресурсами. Досягайте ефективності у візуалізації якісної та кількісної інформації, виключіть роботу із громіздкими таблицями та числовими даними, натомість ілюструйте показники у доступній для сприйняття користувачем формі.

Функціонал електронної карти передбачає навігацію, редагування даних, оперування векторними шарами та картографічною основою, просторовий аналіз, адресний пошук по адміністративних одиницях (сільських радах, районах) тощо.

Для роботи з інтерактивною картою користувачу не потрібні спеціалізовані програмне забезпечення та кваліфікація ГІС-фахівця, достатньо наявності веббраузера та підключення до мережі Інтернет. Використовуйте можливість швидкого доступу до інформації через картографічні додатки – геоінформаційну систему та синхронізований з нею мобільний додаток. 

Інтерактивна карта ресурсозабезпеченості на службі управління земельних ресурсів

 • отримуйте достовірну та комплексну інформацію про стан наявних земельних ресурсів адміністративного району у розрізі сільських рад/ територіальних громад;
 • аналізуйте динамічні зміни у структурі земельних ресурсів за багаторічний період;
 • досліджуйте структуру земельного фонду, визначайте основні проблеми землекористування району та плануйте стратегічні завдання щодо їх вирішення;
 • використовуйте електронну карту для обґрунтування управлінських рішень з огляду на те, які виробничі ресурси потрібно придбати (залучити, побудувати тощо), аби разом з наявними досягти максимального ефекту, при цьому не завдаючи шкоди навколишньому природному середовищу, поліпшуючи умови праці та життя людей.
Інтерактивна карта ресурсозабезпеченості
Геоінформаційна система

Інтерактивна карта ресурсозабезпеченості передбачає відображення тематичних шарів

 • рівень забезпеченості території сільськогосподарськими угіддями (орними землями, пасовищами, сіножатями, багаторічними насадженнями тощо);
 • ступінь забезпечення лісовими ресурсами: лісами в цілому або окремими їх категоріями;
 • характер освоєння території (житлова забудова, землі промисловості, території які використовуються для видалення відходів, відпочинку населення та ін.);
 • забезпеченість водними та рекреаційними ресурсами, корисними копалинами;
 • забезпеченість землями природоохоронного призначення.

Вимоги, вартість і терміни виконання замовлення

Головним джерелом інформації для створення інтерактивної карти ресурсозабезпеченості та формування відповідної електронної бази даних є “Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності”. Розрахунок вартості створення інтерактивної карти проводиться з урахуванням кількості тематичних шарів мапи, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення вебкарти становлять до 30 днів з часу надання необхідних матеріалів та підписання договору про співпрацю.

Послуги, які передують створенню карти

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних інтерактивної карти
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×