Геоінформаційна система управління природними ресурсами

Геоінформаційна система (ГІС) управління природними ресурсами – модуль геоінформаційної системи області або громади, призначений для збереження, накопичення, відображення та аналізу інформації про природні ресурси. ГІС призначена для забезпечення оперативності і якості роботи з просторовою інформацією у сфері управління водними та лісовими ресурсами, корисними копалинами, природоохоронними територіями, поводження з відходами. Впровадження геоінформаційної системи має на меті здійснення інформаційного супроводу державних органів, зацікавлених підприємств, установ та організацій інформацією, необхідною для розв’язання питань сталого розвитку, а також надання доступу громадськості до інформаційної бази даних компонентів природного середовища. 

Геоінформаційна система об'єктів та територій природно-заповідного фонду області

Можливості Геоінформаційної системи об’єктів та територій природно-заповідного фонду області

 • візуалізація даних у сфері природокористування (водо-, лісо- та надрокористування ) на електронній карті в режимі суміщення з сучасним адміністративно-територіальним устроєм, даними кадастрів (земельного, містобудівного, водного, екологічного);
 • створення спільного дієвого інформаційного поля для відокремлених підрозділів уповноважених органів у сфері екологічної діяльності та управління природними ресурсами;
 • ведення детальних паспортів об’єктів (водних, лісових, природно-заповідних, мінерально-сировинних та ін.), виконання просторових і атрибутивних запитів, можливість пошуку;
 • виготовлення графічних (в тому числі картографічних) документів для інформаційного обслуговування населення, органів місцевого самоврядування, організацій та установ;
 • фіксація звернень громадян про порушення законодавства у сфері природокористування.

Модулі та підсистеми геоінформаційної системи управління природними ресурсами

 • Підсистема управління водними ресурсами покликана автоматизувати процес ведення реєстру та паспортизації водних та водогосподарських об’єктів, забезпечити моніторинг якості  управління басейновими системами в умовах надзвичайних ситуацій (паводків, повеней), моделювати та прогнозувати зони затоплення на основі аерокосмічних даних тощо.
 • Підсистема управління лісовими ресурсами вирішує практичні завдання щодо розробки заходів, спрямованих на забезпечення раціонального ведення лісового господарства і користування лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони і захисту лісів, моніторинг вирубки лісів в режимі близькому до реального часу.
 • Підсистема управління природно заповідним фондом спрямована на забезпечення інформаційної підтримки учасників природоохоронної діяльності у вигляді електронних карт, створення умов для реалізації успішної природоохоронної діяльності через аналіз об’єктів заповідання та забезпечення користувача можливістю на основі цифрових моделей приймати обґрунтовані рішення.
 • Підсистема візуалізації мінерально сировинних ресурсів надає підтримку у вирішенні практичних задач обліку родовищ корисних копалин, аналізу та оцінці ресурсозабезпеченості регіону.
 • Підсистема моніторингу екологічної ситуації передбачає візуалізацію заходів спрямованих на раціональне використання природних ресурсів, відображення джерел забруднення, сміттєзвалищ.
 • Підсистема управління відходами слугує інструментом прийняття рішень у сфері управління твердими побутовими відходами (ТПВ), засобом візуалізації поточного стану та етапності реалізації місцевих та регіональних програм управління ТПВ. Система спрямована на вирішення проблем, пов’язаних зі збором даних щодо поточного стану (інвентаризація) звалищ і полігонів ТПВ, паспортизації полігонів і звалищ, візуалізації схем санітарної очистки населених пунктів, розробка та оптимізація логістичних схем маршрутів сміттєзбиральної техніки для збору та вивозу ТПВ на відповідній території, вироблення екологічно та економічно оптимальних практик управління ТПВ. 
 • Підсистема “Особистий кабінет користувача” покликана автоматизувати діяльність у сфері управління природними ресурсами шляхом надання можливості формування типових документів та звітів (викопіювань, довідок, інформаційних листів тощо) за заданим алгоритмом.
 • Підсистема публічних електронних звернень щодо порушення законодавства у сфері природоохоронного законодавства за допомогою мобільних пристроїв.
 • Підсистема екологічної інспекції природних ресурсів засобами мобільних пристроїв в режимі реального часу. 

Вартість і терміни виконання замовлення:

ТОВ “МагнетікВан Муніципальні Технології” надає повний комплекс послуг щодо розробки геоінформаційної системи, а саме: постачання, встановлення та налаштування апаратного і програмного забезпечення, наповнення реєстру даними, навчання спеціалістів громади, технічний супровід та підтримка модуля ГІС. Терміни розробки модуля узгоджуються додатково.

Послуги, які передують впровадженню геоінформаційної системи:

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних геоінформаційної системи
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×