Створення геопорталу міста

Створення геопорталу міста

Компанія MagneticOne  Muncipal Tehcnologies надає послуги зі створення геопорталу міста уніфікованого змістового наповнення у програмному середовищі геоінформаційних систем.

Геопортал міста — це інтернет-ресурс, який виступає єдиною точкою доступу до великої кількості інформаційних джерел даних з системою інструментів перегляду та пошуку географічної інформації, її візуалізації, завантаження та поширення. Основною особливістю геопорталу є його націленість на роботу з великими обсягами даних для створення спеціалізованих галузевих і тематичних рішень у галузі містобудівного, земельного та інших видів кадастру, для оперативного управління розвитком території, визначення міцезнаходження інвестиційних майданчиків, моніторингу результатів діяльності органів влади та багато іншого.

Головна мета створення геопорталу — забезпечення публічності містобудівної діяльності, спільного вирішення проблем міста, підвищення комфортності проживання населення та покращення якості міського середовища. Створення геопорталу передбачає не лише відкритий доступ до інформації, але й відкритість органів влади для взаємодії з міськими мешканцями.

Просторовою основою для створення геопорталу є система картографічних матеріалів (в тому числі ортофотоплани, космічні знімки, топографічні карти), які доповнені векторними (межа міста, генеральний план, червоні лінії, нормативна грошова оцінка, будівлі і споруди, об’єкти комунальної власності тощо) та семантичними даними (земельно-кадастрова інформація, адресний реєстр та ін),

В муніципальному геопорталі реалізована можливість автоматизованого пошуку інформації, детального перегляду атрибутивних даних про об’єкти, в тому числі в режимі суміщення з популярними картографічними ресурсами (Google Maps, OpenStreetMap, BingMaps), що дозволяє користувачам легко орієнтуватися в просторі.

Геопортал дозволяє реалізувати наступні ключові функції:

  • накопичення та публікація просторових даних з різних джерел;
  • публічний доступ до даних через Інтернет;
  • візуалізація даних на карті;
  • доступ до вихідних даних у вигляді прямого скачування або замовлення даних через інтерфейс системи.

Переваги впровадження муніципального геопорталу:

координована з одного джерела робота з геоданими шляхом використання картографічних веб-сервісів;

підвищення рівня доступності, якості та актуальності географічної інформації;

налагодження спільної роботи територіально розпорошених департаментів та управлінь.

Thanks!
Підпишіться і будьте першими хто дізнається про нові рішення