Geoportal urbanistyczny gminy

Geoportal urbanistyczny gminy – oddzielny moduł systemu informacji geograficznej gminy, który działa jako oddzielny punkt dostępu do dużej ilości informacji, zawierający system narzędzi do przeglądania i wyszukiwania danych urbanistycznych, ich wizualizacji, pobierania i dystrybucji. Produkt został opracowany w celu zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym i fizycznym wiarygodnych informacji, niezbędnych do prowadzenia działalności urbanistycznej na terenie gminy.

Podstawy prawne opracowania Geoportalu urbanistycznego na poziomie miasta, gminy.

Podstawą utworzenia Geoportalu urbanistycznego są standardy zatwierdzone na poziomie państwa, które są zgodne z normami europejskimi w dziedzinie informacji (dyrektywa INSPIRE).

Геопортал містобудівного кадастру
Геопортал містобудівного кадастру міста
Геопортал містобудівного кадастру міста

Możliwości geoportalu:

 • automatyzacja jednostki urbanistycznej przez wprowadzenie elektronicznych usług rejestracji i wymiany informacji przestrzennej;
 • zapewnienie publiczności w prowadzeniu działalności urbanistycznej, wspólne rozwiązywanie problemów miasta, poprawa komfortu życia ludności i poprawa jakości środowiska miejskiego;
 • szybki dostęp, administracja i aktualizacja danych planowo-kartograficznych, ortofotoplanów, map cyfrowych i elektronicznych;
 • automatyczne wyszukiwanie i przeglądanie danych o obiektach, w tym łączenie z popularnymi kartograficznymi mapami (Google Maps, OpenStreetMap);
 • zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o stanie środowiska, nieruchomości, transporcie, świadczenie innych usług informacyjnych;
 • automatyzacja procesów prowadzenia rejestru adresów, planu adresowego miasta, rejestru ulic i obiektów dzięki podsystemowi rejestracji adresów.

Struktura Geoportalu urbanistycznego:

 • podsystem wizualizacji dokumentacji urbanistycznej (tu uploadują się typy dokumentów: graficzne i wektorowe plany główne oraz cyfrowe plany topograficzne osiedli gminnych, plany zagospodarowania przestrzennego, ortofotoplan, szczegółowe graficzne  plany terenu itp.);
 • podsystem rejestru adresów, ulic i innych obiektów;
 • podsystem monitoringu urbanistycznego (rejestracja i prowadzenie warunków i ograniczeń urbanistycznych, paszportów budowlanych, paszportów związanych z budowami tymczasowymi);
 • podsystem wyświetlania otwartych danych (zabytków historycznych i architektonicznych, instytucji infrastruktury społecznej, obiektów turystycznych itp.);
 • podsystem rachunkowości i zarządzania sieciami inżynieryjnymi, mieniem komunalnym, mediami reklamowymi itp.
Геопортал містобудівного кадастру міста
Геопортал містобудівного кадастру
Геопортал містобудівного кадастру

Walory wprowadzenia geoportalu urbanistycznego:

 • modułowa architektura oprogramowania umożliwia stopniowe wprowadzenie lokalnych programów rozwoju urbanistyki;
 • wprowadzenie systemu obejmuje dostarczanie klientowi sprzętu i oprogramowania, wypełnianie baz danych, szkolenie specjalistów w zakresie utrzymywania systemu na bieżąco, wsparcie techniczne Geoportalu;
 • oprogramowanie posiada intuicyjny interfejs, narzędzia programowe zbudowane są w oparciu o nowoczesne technologie geoinformacyjne;
 • obsługa systemu nie wymaga znajomości programowania, klient nie musi zatrudniać programistów;
 • interfejs systemu zawiera panel sterowania zestawami danych, poszczególnymi zasobami kartograficznymi, warstwami informacji przestrzennej, znakami warunkowymi itp;
 • budowanie nowych modułów systemu i łączenie nowych użytkowników nie wymaga dodatkowego tworzenia oprogramowania;
 • informacje są przechowywane na serwerze i w bazie danych, dzięki czemu osiąga się maksymalne bezpieczeństwo, w tym dane o charakterze ograniczonego dostępu;
 • dostęp do zasobów informacyjnych jest regulowany poprzez przypisanie roli użytkownikom systemu (administrator, operator, redaktor).

Koszt i terminy realizacji

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. zapewnia pełny zakres usług w kierunku rozwoju geoportalu urbanistycznego gminy, a mianowicie dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, przeprowadzania badań inżynieryjno-geodezyjnych dotyczących napełniania danych GIS, szkolenia specjalistów, wsparcie techniczne i wsparcie systemu informacji geograficznej. Terminy opracowania uzgadniane są dodatkowo.

Usługi poprzedzające wdrożenie geoportalu

 • Skanowanie map i planów
 • Przestrzenne przywiązanie map
 • Cyfryzacja dokumentacji urbanistycznej
 • Wypełnianie bazy danych geoportalu
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×