Cyfryzacja schematów urbanistycznych

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie przenoszenia z nośnika papierowego do formatu elektronicznego (cyfryzacja) schematów urbanistycznych w skali 1:500 i 1:2000 z równoległym tworzeniem bazy danych związanej z obiektami graficznymi.

Schematy urbanistyczne wielostronne to szczegółowe plany terenu miasta, które odzwierciedlają materiały z badań inżynieryjno-geodezyjnych i wykonawczych zdjęć topograficznych w skali 1:500 lub 1:2000. Plany stanowią podstawę do projektowania architektonicznego, drogowego i inżynieryjnego, niezbędne do skutecznego funkcjonowania organizacji operacyjnych kompleksu mieszkaniowego i komunalnego (zakłady sieci wodociągowych, zakłady elektryczności, ciepłownictwo, służby podziemnych gazociągów itp.).

Głównym celem przekształcenia schematów urbanistycznych na format cyfrowy jest zapewnienie władz państwowych i samorządowych aktualnymi, wiarygodnymi i kompleksowymi informacjami dla kompleksowych badań operacyjnych, oceny i uzasadnienia decyzji zarządczych mających na celu tworzenie wysokiej jakości środowiska życia ludności na terenie miasta, w celu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Cyfryzacja schematów urbanistycznych odbywa się przy użyciu specjalistycznych produktów programowych (wektoryzatorów). Wynikiem cyfryzacji jest cyfrowo-kartograficzny obraz, który składa się z systemu punktów (znaki wysokości), linii (komunikacja inżynieryjna, jezdnie ulic, linii poziomu itp.) i wielokątów (budynki, strefy bezpieczeństwa i tym podobne). Każdy z powyższych obiektów jest dodatkowo opisywany przez nieodłączne parametry w tabeli atrybutów.

Оцифрування містобудівних планшетів
Оцифрування містобудівних планшетів
Оцифрування містобудівних планшетів

Zalety korzystania z cyfrowych schematów:

  • dane cyfrowe uzyskane ze schematu są dostępne z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu (w przypadku, gdy przewidziano transmisję wykonanej pracy w odpowiednim formacie);
  • możliwość szybkiej aktualizacji geometrii i bazy danych każdego obiektu;
  • dodawanie i wyświetlanie nowych informacji przestrzennych;
  • operatywna analiza  i podejmowanie decyzji.

Usługi poprzedzające cyfryzacją schematów urbanistycznych:

  • doradztwo;
  • skanowanie schematów urbanistycznych;
  • korekta zeskanowanego obrazu;
  • przestrzenne powiązanie schematów.

Wykonane prace są przekazywane klientowi w formacie systemów informacji geograficznej ArcGIS (pliki z rozszerzeniem *shp), MapInfo (*tab, *mif), AutoCAD (*dxf), Digitals (*dmf) lub w edytorze dokumentów Adobe Acrobat Reader (*pdf).

Оцифрування містобудівних планшетів
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×