Замовник: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Дата впровадження: лютий 2018 року.

Мета проекту:

  • створення платформи для фіксації, зберігання та відображення даних про місця поширення збудників кліщових інфекцій;
  • здійснення аналізу морфометричних показників кліщів у якості діаграм та графіків з використанням інструментів системи;
  • систематичний моніторинг, облік і контроль за медико-географічною ситуацією досліджуваного регіону;
  • здійснення просторового аналізу поширеності хвороб спричинених кліщами (бабезіозу, анаплазмозу, піроплазмозу та ін.) та нагляду за реальними загрозами для здоров’я населення.

Результати: впроваджено спеціалізований медичний картографо-аналітичний ресурс, призначений для збору, збереження, накопичення, аналізу та відображення інформації про поширення кліщових інфекцій певного регіону. Мапа надає аналітичну інформацію про широкий спектр кліщових інфекцій з метою досягнення всеохоплюючого погляду на сучасну ситуацію з інфекційними хворобами та їх впливом на здоров’я людей і тварин.

Comments are closed.