Геоінформаційна система для управління територіальною громадою

Чим більше у керівника буде точної й актуальної інформації, тим легше йому буде приймати обґрунтовані рішення і здійснювати ефективні дії. Якісне управління наявними ресурсами (трудовими, земельними, економічними тощо), планування розвитку й оперативного управління всіма сферами життєдіяльності територіальної громади (ТГ) досягається шляхом використанням автоматизованої системи збору, збереження та аналізу просторової інформації. Впроваджуйте геоінформаційну систему та мобільний картографічний додаток для підвищення ефективності розв’язання проблем сільської місцевості.

Вигоди від впровадження ГІС:

 • інформація, яка зберігається в ГІС дозволяє оперативно приймати обґрунтовані рішення в галузі землекористування;
 • проаналізована, структурована та геокодована (просторово прив’язана) інформація дає можливість отримати необхідні карти, переліки, витяги (схеми сучасного використання земель ТГ та ін.), знайти можливості для наповнення бюджету;
 • повна та актуальна інформація, яка сконцентрована в ГІС, зменшує кількість звернень до органів влади і, як наслідок, зменшує корупційну складову суспільних відносин;
 • зібрана на одному ГІС-ресурсі інформація захищена від дублювання та маніпулювання, допомагає у вирішенні земельних спорів, розгляд яких покладено на керівництво ТГ.
Геоінформаційна система для управління територіальною громадою
Створення інтерактивної карти
Геоінформаційна система для управління територіальною громадою
Геоінформаційна система для управління територіальною громадою
Геоінформаційна система для управління територіальною громадою

Управляйте потенціалом ТГ

 • здійснюйте аналіз та моніторинг структури землекористування (розподіл земель за власниками й формами власності, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності), загроз і ризиків сільської місцевості;
 • аналізуйте виробничу, управлінську та побутову інфраструктури сільської території;
 • оцінюйте якість ґрунтів, їхню потенційну врожайність, агроекологічний стан, деградаційні процеси, багаторічних змін цих параметрів;
 • аналізуйте ефективність ведення сільського господарства;
 • здійснюйте моніторинг лісового фонду (вирубок та залісненості) та лісогосподарських проблем (протиерозійних заходів), визначайте їх гостроту та послідовність вирішення;
 • ведіть облік об’єктів водного фонду (ставів, річок, озер, каналів тощо) і водного господарства, аналізуйте водогосподарські проблеми (якість води, забрудненість);
 • досліджуйте соціальні негаразди сільської місцевості через моніторинг об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садків, лікарень, будинків культури, музичних шкіл, бібліотек тощо);
 • аналізуйте та оцінюйте гостроту екологічних, медико-географічних, природоохоронних, рекреаційних проблем ТГ;
 • здійснюйте автоматизований облік об’єктів та земель комунальної власності. Дізнавайтеся, яке нерухоме майно належить ТГ, його площу, адресу розташування, кому і за якою ціною воно здається в оренду, які об’єкти ще не орендовані;
 • впроваджуйте інтерактивну платформу (геоінформаційна система і мобільний додаток) для детальної візуалізації та ознайомлення потенційних інвесторів з об’єктами інвестування;
 • здійснюйте моніторинг та оперативне реагування на інциденти (ДТП, несприятливі фізико-географічні та погодні умови: снігові замети, пожежі тощо). Отримайте можливість опрацьовувати великі об’єми звернень, збирати дані про проблеми й стежити за їх вирішенням;
 • візуалізуйте об’єкти сільського, зеленого, аграрного, етнографічного та інших видів туризму.

Структура ГІС для управління ТГ

 • базові геоінформаційні ресурси: ортофотоплан, схеми зонування, генеральний план населеного пункту, єдина топографо-геодезична основа з реєстром географічних назв (вулиць, річок), шаром будівель і споруд тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: мережа об’єктів соціальної інфраструктури, сільськогосподарських та лісогосподарських угідь, об’єктів рекреаційного призначення, природних ресурсів, джерел забруднення поверхневих і ґрунтових вод, інвестиційні об’єкти й пропозиції та багато інших;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових і тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для розв’язання проблемної задачі по управлінню територією. Наприклад, карта історії полів з інформацією про всі агротехнічні заходи, зони можливого затоплення і руйнування угідь, охорони пам’яток природи, туристичні маршрути та ін.
Створення інтерактивної карти

Етапи розвитку рішення

Розвиток рішення охоплює 3 етапи – починаючи від створення окремих модулів геоінформаційної системи, завершуючи забезпеченням можливостей для проведення поглибленого аналізу даних модулів та планування діяльності органів і департаментів громади:

Етап 1 – Базове впровадження. Перший етап розвитку рішення – цифровізація наявної документації громади та перенесення її до підсистем у вигляді інтерактивних карт або створення таких підсистем із вже оцифрованих даних. Це відбувається за допомогою сканування, оцифрування документації та створення тематичних підсистем. Серед модулів, які створюються на цьому етапі:

 • Містобудівний кадастр
 • Підсистема обліку земельних ресурсів громади.

Етап 2 – Поглиблення. Всі дані, які були перенесені до геоінформаційної системи можуть бути використані не тільки для перегляду, але й для проведення глибокого аналізу та планування діяльності керівництва громади. Це включає наповнення бази даних для всіх об’єктів та ресурсів громади, які були перенесені в цифровий формат на першому кроці розвитку рішення. На цьому етапі система буде доповнена такими модулями:

 • Інженерні мережі (водопостачання, каналізація, газопостачання, електропостачання тощо).
 • Адресний реєстр населених пунктів відповідно до Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.
 • Моніторинг об’єктів соціальної галузі: заклади освіти, охорони здоров’я, туризм, благоустрій тощо.
 • Об’єкти й території природно-заповідного фонду.

Етап 3 – Аналітика. Використовуючи бази даних, наповнені на другому етапі, можливо проводити аналіз підсистем громади. Це включає не тільки візуальний аналіз за допомогою картографічних ресурсів системи, але й планування та формування звітності для департаментів громади. На цьому етапі система буде доповнена такими модулями:

 • Управління комунальним майном;
 • Моніторинг інвестиційних проєктів.
 • Бюджет громади.

псрп

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×