System informacji geograficznej zarządzania zasobami wodnymi

System informacji geograficznej zarządzania zasobami wodnymi — moduł systemu informacji geograficznej województwa / gminy, który ma na celu zachowanie, gromadzenie i wyświetlanie informacji o zasobach wodnych (rzeki, kanały, jeziora, stawy, zbiorniki wodne, bagna itp), rejestrowanie użytkowników wody, a także prowadzenie ewidencji zużycia wody. Wdrożenie systemu informacji geograficznej pozwala ułatwić i automatyzować pracę, znacznie rozszerzyć wykorzystanie map topograficznych i tematycznych, które zawierają dużą ilość informacji niezbędnych do analizy reżymu hydrologicznego obiektów wodnych.

Rozwiązujcie problemy skutecznego zarządzania zasobami wodnymi, korzystając z informacji mapowych i lotniczych, uzyskajcie ilościowe i jakościowe informacje o obiektach wodnych niedostępnych podczas badań terenowych lub pomiarów. Uzyskajcie szybki dostęp do danych za pomocą urządzeń mobilnych. Wprowadźcie automatyzowany system informacyjny, aby zapewnić organom państwowym, przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom, obywatelom niezbędne dane dotyczące zasobów wodnych regionu.

Możliwości GIS:

 • najbardziej kompletny zestaw funkcji: nawigacja po mapie, edycja danych, operowanie warstwami wektorowymi mapy, analiza przestrzenna, wyszukiwanie adresowe;
 • łatwe wyszukiwanie, szybka aktualizacja i edycja bazy danych;
 • stała gotowość do pracy;
 • ochrona informacji przed zakłóceniami i nieautoryzowanym dostępem.
Геоінформаційна система управління водним господарством
Геоінформаційна система управління водним господарством
Геоінформаційна система управління водним господарством

System informacji geograficznej zarządzania zasobami wodnymi – narzędzie zarządzania dla władzy i społeczności:

 • uzyskajcie elastyczną platformę do analizowania, organizowania i przechowywania danych o obiektach wodnych, zasobach wodnych, ich reżymie i jakości, charakterze zużycia wody, informacjach o użytkownikach wody, czasie trwania umów najmu;
 • zaplanujcie działania mające na celu zwiększenie wydajności systemów wodnych;
 • kontrola stanu zasobów wodnych i sposobu ich wykorzystania w celu racjonalnego użytkowania i ochrony wód;
 • wykonywanie paszportyzacji obiektów wodnych, podnoszenie konkurencyjności lokalnej gospodarki i wzrost dochodów poprzez ewidencję obiektów gospodarki wodnej;
 • wdrożenie interaktywnej platformy do szczegółowego wyświetlania i wprowadzania potencjalnych inwestorów do obiektów inwestycyjnych (zasobów wodnych).

Moduły systemu informacji geograficznej i struktura warstw:

 • podsystem wizualizacji cyfrowej mapy zasobów wodnych w trybie łączenia z serwisami kartograficznymi (Google Maps, Bing Maps, Open Street Map itp.), cyfrową podstawą topograficzną (cyfrowy plan topograficzny, ortofotoplan itp.) oraz dokumentacją geodezyjną;
 • podsystem rejestru, ewidencji i zarządzania obiektami wodnymi (stawy, zbiorniki wodne itp.) ze szczegółowymi informacjami o ich przeznaczeniu, najemcy, okresie obowiązywania umowy najmu itp;
 • podsystem monitorowania zanieczyszczeń wód powierzchniowych i ich stanu; 
 • podsystem inwentaryzacji operatywnej i paszportyzacji stanu obiektów wodnych za pomocą urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym;
 • podsystem prowadzenia ewidencji studni i źródeł wody oraz ich charakterystyk (rodzaj, głębokość, dokładne współrzędne, skład mineralny wody itp.);
 • podsystem wizualizacji stref ochronnych wód i przybrzeżnych ze wskazaniem charakteru ograniczeń, modelowanie stref podtopień itp;
 • podsystem raportów analitycznych na temat kluczowych wskaźników zużycia wody w regionie.
Геоінформаційна система управління водним господарством

Koszt i terminy realizacji systemu informacji geograficznej

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. zapewnia pełny zakres usług w kierunku rozwoju systemu informacji geograficznej zarządzania zasobami wodnymi, a mianowicie dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, realizację badań przyrodniczych (audyty ekologiczne)  dotyczących napełniania danych GIS, szkolenia specjalistów, wsparcie techniczne i wsparcie systemu informacji geograficznej. Terminy opracowania uzgadniane są dodatkowo.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×