ГІС для лісового господарства

Опис рішення

Основне завдання ГІС у сфері лісового господарства – забезпечення фахівців лісового господарства та органів державної влади просторовою інформацією про лісові ресурси, забезпечення контролю за станом та використанням лісового фонду. Реалізація такого завдання ґрунтується на поєднанні  просторової інформації і баз даних про об’єкти лісовпорядкування. ГІС вирішує практичні завдання щодо розробки системи заходів, спрямованих на забезпечення раціонального ведення лісового господарства і користування лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони і захисту лісів. Цілеспрямоване регулювання лісових екосистем на базі ГІС передбачає перегляд принципів організації інформаційного забезпечення лісового господарства, опрацювання нових методів аналізу альтернативних варіантів користування лісами.

Нова стратегія управління лісовими ресурсами:

  • створюйте та підтримуйте в актуальному стані просторову базу даних лісових ресурсів;
  • виявляйте зв’язки між різними, проте взаємопов’язаними  параметрами (рослинним покривом, ґрунтами, кліматом тощо);
  • здійснюйте науково обґрунтований розрахунок та контроль оптимального користування лісом з урахуванням екологічних та економічних чинників;
  • об’єктивно оцінюйте стан рослинного покриву регіону з урахуванням рельєфу місцевості, гідрологічного та кліматичного режимів та інших чинників і ризиків з послідовним внесенням поправок в стратегію управління лісовими ресурсами;
  • оперативно реагуйте на швидкозмінні ситуації у лісовому фонді: при актуалізації лісового фонду, виникненні вогнищ шкідників чи хвороб, для визначення санітарного стану лісів, для моніторингу та екологічного прогнозу, для обліку рідкісних видів тварин і рослин, визначайте оптимальні умови їх проживання.

Структура бази даних ГІС для лісового господарства:

  • базові геоінформаційні ресурси: єдина картографічна основа (аерофотознімки місцевості) із реєстром географічних назв (джерел, річок, лісових урочищ) тощо;
  • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: межі лісництв, кварталів, виділів, просіки, дороги, джерела забруднення лісових екосистем та багато інших;
  • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових та тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для вирішення проблемних завдань у галузі лісокористування та охорони лісових екосистем, наприклад, зони ушкодження лісів шкідниками та хворобами, іншими природними факторами (вітровали, буреломи, сніголами), зони техногенного забруднення лісів і земель лісового фонду та ін.