Геоінформаційна система управління природними ресурсами

ГІС ПЗФ

Геоінформаційна система (ГІС) управління природними ресурсами – це інноваційний веб-продукт, призначений для збереження, накопичення,  відображення та аналізу інформації про природні ресурси певного регіону. Геоінформаційна система призначена для забезпечення оперативності і якості роботи з просторовою інформацією у сфері управління водними та лісовими ресурсами, корисними копалинами, природоохоронними територіями, поводження з відходами.  Впровадження геоінформаційної системи має на меті здійснення інформаційного супроводу державних органів, зацікавлених підприємств, установ та організацій інформацією, необхідною для розв’язання питань сталого розвитку, а також надання доступу громадськості до інформаційної бази даних компонентів природного середовища.

Можливості ГІС:

 • створення спільного дієвого інформаційного поля для відокремлених підрозділів уповноважених органів у сфері екологічної діяльності та управління природними ресурсами;
 • візуалізація даних на електронній карті в режимі суміщення з електронними сервісами (порталу адміністративно-територіального устрою України) і даними кадастрів (земельного, містобудівного);
 • ведення детальних паспортів об’єктів, виконання просторових і атрибутивних запитів, можливість пошуку;
 • виготовлення графічних (в тому числі картографічних) документів для інформаційного обслуговування населення, органів місцевого самоврядування, організацій та установ;
 • фіксація звернень від фізичних та юридичних осіб про порушення законодавства.

Модулі й підсистеми ГІС управління природними ресурсами

 • Підсистема управління водними ресурсами регіону покликана автоматизувати процес ведення реєстру та паспортизації водних та водогосподарських об’єктів, забезпечити моніторинг якості поверхневих вод, здійснювати оперативне управління басейновими системами в умовах надзвичайних ситуацій (паводків, повеней), моделювати та прогнозувати зони затоплення на основі аерокосмічних даних тощо;
 • Підсистема управління лісовими ресурсами вирішує практичні завдання щодо розробки заходів, спрямованих на забезпечення раціонального ведення лісового господарства і користування лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони й захисту лісів.
 • Підсистема управління природно-заповідним фондом спрямована на забезпечення інформаційної підтримки учасників природоохоронної діяльності у вигляді електронних карт, створення умов для реалізації успішної природоохоронної діяльності через аналіз об’єктів заповідання та забезпечення користувача можливістю на основі цифрових моделей приймати обґрунтовані рішення;
 • Підсистема візуалізації мінерально-сировинних ресурсів надає підтримку у розв’язанні практичних задач обліку родовищ корисних копалин, аналізу та оцінці ресурсозабезпеченості регіону.
 • Підсистема моніторингу екологічної ситуації передбачає візуалізацію заходів спрямованих на раціональне використання природних ресурсів, відображення джерел забруднення, сміттєзвалищ;
 • Підсистема “Особистий кабінет користувача” покликана автоматизувати діяльність уповноваженого органу у сфері екології та управління природними ресурсами шляхом надання можливості формування типових документів (викопіювань, довідок, інформаційних листів тощо) за заданим алгоритмом;
 • Підсистема публічних електронних звернень щодо порушення законодавства у сфері природоохоронного законодавства  за допомогою мобільних пристроїв;
 • Підсистема екологічної інспекції природних ресурсів засобами мобільних пристроїв в режимі реального часу.
ГІС ПЗФ
Геоінформаційна система об'єктів та територій природно-заповідного фонду області
Геоінформаційна система управління природними ресурсами

Вимоги, вартість і терміни виконання

Перелік документів та матеріалів для створення геоінформаційної системи узгоджується додатково на основі обраного функціонала. Впровадження Геоінформаційної системи управління природними ресурсами передбачає закупівлю апаратного та програмного забезпечення для реалізації проекту, встановлення та налагодження програмно-апаратного комплексу на території Замовника, трансформацію наявної бази даних Замовника у формат геоінформаційної системи, навчання працівників Замовника працювати в середовищі ГІС. Терміни створення продукту узгоджуються додатково на основі замовленого функціоналу.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×