Геоінформаційна система для водного кадастру

Опис рішення

Головне завдання ГІС для водного кадастру полягає у можливості збирати дані, створювати бази даних, вводити їх в комп’ютерні системи, зберігати, обробляти і перетворювати, а потім видавати за запитом користувача найчастіше у картографічній формі або у вигляді таблиць, графіків, тексту. Система підтримки прийняття рішень з управління водними об’єктами базується, в такому випадку, на сучасних досягненнях геоінформаційних технологій та веб-картографії. Впровадження ГІС для водного кадастру дозволяє полегшити та автоматизувати роботу, істотно розширити використання топографічних і тематичних карт, які містять великий обсяг інформації, необхідної для аналізу гідрологічного режиму водних об’єктів.

Вирішуйте питання ефективного управління водними ресурсами шляхом використання картографічної та аерокосмічної інформації, отримуйте кількісну та якісну інформацію про водні об’єкти, недоступні під час польових досліджень або вимірювань.

Нові можливості управління водним господарством

 • створюйте та підтримуйте в актуальному стані реєстр водних та водогосподарських об’єктів із відповідною довідковою інформацією (технічними характеристиками, документацією тощо);
 • здійснюйте оперативний моніторинг якості поверхневих вод (вносьте та оперативно відображайте дані про спецводокористування, якість води, рівень забрудненості та інше);
 • створюйте та відображайте електронні карти водогосподарських об’єктів, а також тематичні карти за напрямками діяльності залежно від потреб окремих відділів та спеціалістів;
 • здійснюйте оперативне управління в надзвичайних ситуаціях (паводки, повені), моделюйте та прогнозуйте зони затоплення тощо;
 • забезпечуйте охорону водних ресурсів та відображайте планові заходи щодо регулювання та покращення стану басейнових систем.

Структура бази даних ГІС для водного кадастру

 • базові геоінформаційні ресурси (картографічна основа): цифрова топографічна основа, цифрові ортофотоплани, цифрова модель рельєфу, реєстр географічних назв;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною семантичною складовою: мережа водних об’єктів (річки, озера, канали, водосховища тощо), місця відбору зразків води, локалізація гідротехнічних споруд тощо;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових та тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для вирішення певної проблемної задачі по управлінню територією, наприклад, території обмеженої забудови в межах водоохоронних зон, зони затоплення та ін.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС