M1MT: Управління середнім містом

M1MT: Управління середнім містом – це інноваційний продукт, покликаний створити можливості для еволюції міста, поєднуючи стратегічний підхід, технологічні досягнення картографії та широке залучення органів виконавчої влади та пересічних громадян до творення нової якості життя. Використовуйте сучасну платформу ефективного управління міською інфраструктурою та просторовими даними задля створення комфортного середовища життя, сталого, успішного та заможного майбутнього полісу. M1MT: Управління середнім містом дозволяє приймати економічно обґрунтовані рішення кожному керівнику в апараті виконавчої влади. 

Головна місія впровадження M1MT: Управління середнім містом – трансформація управління простором міста, шляхом впровадження в органи виконавчої влади сучасних геоінформаційних технологій. Забезпечуйте автоматизацію роботи комунальних служб, покращуйте якість життя населення, скорочуйте видатки та забезпечуйте сталий розвиток міста. Місто, кероване за допомогою ГІС, відкрите до співпраці з інвесторами, стане еталоном організації муніципального управління.

Оптимізуйте роботу відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва за допомогою M1MT: Управління середнім містом

 • оперативно оновлюйте картографічну базу міста;
 • здійснюйте зручне ведення містобудівного кадастру та коригування генерального плану, іншої містобудівної документації;
 • оперативно отримуйте дані стосовно стратегічного містобудівного планування;
 • контролюйте дотримання правил містобудування, землеустрою та благоустрою території міста;
 • оперативно надавайте послуги щодо вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб та потреб громадян згідно вимог законодавства.

Застосовуйте ГІС для вирішення проблем відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища

 • управляйте землями населеного пункту (ГІС створює умови для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста);
 • здійснюйте моніторинг стану довкілля і попереджуйте аварійні ситуації;
 • відстежуйте несприятливі та небезпечні геолого-геоморфологічні процеси (яри, зсуви, карст, просідання поверхні, затоплення та ін.).

Автоматизуйте роботу відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста

 • стежте за міською територіальною системою цивільного захисту (пунктами громадського порядку, зв’язку, укриття);
 • створюйте бази просторових даних природних і техногенних впливів (повені, пожежі й т.п.), небезпечних з позиції надзвичайних ситуацій об’єктів (греблі, газонафтосховища, хімічні підприємства та ін.);
 • одержуйте оперативну просторову інформацію про надзвичайні ситуації;
 • визначайте найкоротші маршрути руху аварійно-рятувальних служб і сил ліквідації надзвичайних ситуацій, евакуації населення;
 • визначайте необхідну кількість сил і засобів, а також виробляйте стратегію і тактику надання допомоги;
 • прогнозуйте виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Досягніть ефективності у роботі управління транспорту та зв’язку із M1MT: Управління середнім містом

 • аналізуйте та плануйте дорожньо-транспортну систему населеного пункту;
 • раціонально проектуйте інженерні мережі з урахуванням вже існуючих комунікацій, рельєфу місцевості і типу ґрунту;
 • автоматизуйте повсякденну роботу працівників комунальних служб, знижуйте ризики, в тому числі пов’язані з їх безпекою;
 • оперативно реагуйте на аварії та надзвичайні ситуації, просторово їх  локалізовуйте.

Очікуваний результат

 • економія ресурсів міста внаслідок використання сучасних технологій;
 • підвищення якості комунальних послуг та оперативності їх надання;
 • підвищення оперативності та ефективності реагування на ситуації в місті;
 • економічно обґрунтовані управлінські рішення з питань розвитку території середнього міста;
 • управління комфортом та безпекою мешканців населеного пункту;
 • прозорість та підзвітність управління в місті.

Послуги, які передують своренню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС