Управління середнім містом

M1MT: Управління середнім містом – це інноваційний продукт, покликаний створити можливості для еволюції міста, поєднуючи стратегічний підхід, технологічні досягнення картографії та широке залучення органів виконавчої влади та громадян до творення нової якості життя. Використовуйте сучасну платформу ефективного управління міською інфраструктурою та просторовими даними задля створення комфортного середовища життя, сталого, успішного та заможного майбутнього полісу. Управління середнім містом дозволяє приймати економічно обґрунтовані рішення кожному керівнику в апараті виконавчої влади. 

Головна місія впровадження Управління середнім містом – трансформація управління простором міста, шляхом впровадження в органи виконавчої влади сучасних технологій – геоінформаційної системи та синхронізованої з нею мобільного додатку. Забезпечуйте автоматизацію роботи комунальних служб, покращуйте якість життя населення, скорочуйте видатки та забезпечуйте сталий розвиток міста. Місто, кероване за допомогою ГІС, відкрите до співпраці з інвесторами, стане еталоном організації муніципального управління.

Оптимізуйте роботу відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва за допомогою M1MT: Управління середнім містом

 • оперативно оновлюйте картографічну базу міста;
 • здійснюйте зручне ведення містобудівного кадастру (реєстрів містобудівних умов та обмежень, тимчасових споруд, будівельних паспортів);
 • оперативно отримуйте дані стосовно стратегічного містобудівного планування;
 • контролюйте дотримання правил містобудування, землеустрою та доброустрою території міста;
 • оперативно надавайте послуги щодо вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб та потреб громадян згідно з вимогами законодавства;
 • забезпечуйте публічність у веденні містобудівної діяльності, спільне розв’язання проблем міста, підвищення комфортності проживання населення та покращення якості міського середовища.

Застосовуйте ГІС для розв’язання проблем відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища

 • забезпечуйте доступ громадян до інформації про стан навколишнього природного середовища, ринку нерухомості, транспорту та надання інших довідкових і пізнавальних послуг;
 • ефективно управляйте земельними ресурсами: оперативно вирішуйте територіальні конфлікти та незаконне захоплення земель, здійснюйте моніторинг за землевласниками і землекористувачами;
 • автоматизуйте процес складання звітності, планування та прогнозування розвитку території;
 • підтримуйте в актуальному стані базу даних перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин;
 • здійснюйте відображення динаміки хімічного забруднення ґрунтів, поверхневих і ґрунтових вод, атмосферного повітря і рослинного покриву важкими металами, радіонуклідами, нафтопродуктами тощо;
 • відстежуйте та контролюйте розвиток несприятливих та небезпечних геолого-геоморфологічних процесів (ярів, зсувів, карсту, просідання поверхні, затоплення та інших);
 • оперативно отримуйте інформацію про зонування території міста (виробничо-складські, промислові, селитебні, природоохоронні території тощо);
 • отримуйте об’єктивну інформацію про екологічний статус території у якості поверхонь на основі багатовимірної екологічної інформації.
Управління середнім містом
Управління середнім містом

Автоматизуйте роботу відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста

 • стежте за міською територіальною системою цивільного захисту (пунктами громадського порядку, зв’язку, укриття);
 • створюйте бази просторових даних природних і техногенних впливів (повені, пожежі й т.п.), небезпечних з позиції надзвичайних ситуацій об’єктів (греблі, газонафтосховища, хімічні підприємства та ін.);
 • одержуйте оперативну просторову інформацію про надзвичайні ситуації;
 • визначайте найкоротші маршрути руху аварійно-рятувальних служб і сил ліквідації надзвичайних ситуацій, евакуації населення;
 • визначайте необхідну кількість сил і засобів, а також виробляйте стратегію і тактику надання допомоги;
 • прогнозуйте виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 
 • виявляйте невідповідність стану устаткування та інструментів, що напряму впливають безпеку населення (наприклад, підтвердження відповідності безпеки будівель, споруд, вимогам пожежної безпеки, справність пожежних гідрантів) за допомогою синхронізованої з ГІС підсистеми аудитів.

Досягніть ефективності у роботі управління транспорту та зв’язку 

 • комплексно аналізуйте мережу автодоріг та стан дорожнього покриття завдяки включенню до відображення параметрів рівності, міцності, зчеплення проїзної частини, геометричних характеристик автодоріг (кількість смуг для руху, ширина смуги руху, проїжджої частини та узбіччя тощо);
 • отримуйте гнучку платформу для зручного ведення картографічної бази та інвентаризації інженерних мереж, автоматизуйте ведення технічної документації;
 • отримуйте оперативну аналітичну та статистичну інформацію щодо дорожньо-транспортних пригод, вогнищ аварійності та інших небезпек на дорогах;
 • здійснюйте аналіз наявних та планування потенційних об’єктів сервісу з використанням попередньо занесених в ГІС матеріалів польових вимірювань, проектної та робочої документації, контрольно-виконавчого знімання;
 • забезпечуйте оперативний доступ, адміністрування та актуалізацію планово-картографічних даних, ортофотопланів, цифрових та електронних карт;
 • забезпечуйте єдину точку доступу громадян до інформації про стан автомобільних доріг та відповідної інфраструктури (відображення ділянок ремонту, реконструкції та облагородження шляхів).
Управління середнім містом
Управління середнім містом

Очікуваний результат

 • економія ресурсів міста внаслідок використання сучасних технологій;
 • підвищення якості комунальних послуг та оперативності їх надання;
 • підвищення оперативності та ефективності реагування на ситуації в місті;
 • економічно обґрунтовані управлінські рішення з питань розвитку території середнього міста;
 • управління комфортом та безпекою мешканців населеного пункту;
 • прозорість та підзвітність управління в місті.

Послуги, які передують створенню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×