M1MT: Управління селом

M1MT: Управління селом це якісно новий підхід до управління головним багатсвом українського села – його земельними та трудовими ресурсами. Вирішуйте сукупність завдань зі збору, зберігання, відображення та аналізу просторової інформації для розроблення ефективних управлiнських рiшень на рівні сільського територіального утворення. Використовуйте можливість швидкого доступу до різноаспектної просторової інформації про сільську місцевість через картографічну базу даних, що опублікована в мережі Інтернет. M1MT: Управління селом дозволяє здійснювати економічно обґрунтовані рішення для кожного керівника в апараті сільської ради чи територіальної громади.

M1MT: Управління селом на службі керівника села та голови територіальної громади 

 • аналізуйте управлінську, побутову та виробничу інфраструктуру населеного пункту. M1MT: Управління селом у якості окремих тематичних шарів карти відображає природо-ресурсну, матеріально-технічну, працересурсну бази сільської території, управлінську та побутову інфраструктуру, стан комунікацій тощо;
 • здійснюйте моніторинг об’єктів туризму (сільського, зеленого, етнографічного);
 • досліджуйте соціальні негаразди сільської місцевості через моніторинг об’єктів соціальної інфраструктури (окремими шарами ГІС представлені заклади освіти і культури, лікарні, музичні школи, бібліотеки тощо);
 • аналізуйте та оцінюйте гостроту екологічних, медико-географічних, природоохоронних, рекреаційних проблем сільської місцевості.

M1MT: Управління селом підвищує продуктивність роботи спеціаліста-землевпорядника

 • управляйте усією картографічною базою даних поселення. Фундаментом для прийняття успішних рішень слугують векторні карти формування території, картограми агровиробничих груп ґрунтів, нормативної грошової оцінки та ін.;
 • здійснюйте аналіз та моніторинг структури землекористування, її динаміки, загроз і ризиків. Окремі тематичні шари ГІС ілюструють інформацію щодо розподілу земель за власниками і формами власності, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності;
 • оперативно оцінюйте якість ґрунтів, їхню потенційну врожайність, агроекологічний стан, деградаційні процеси, багаторічні зміни цих параметрів. ГІС відображає класифікацію земель сільськогосподарського призначення, характер ґрунтового покриву (в тому числі особливо цінні ґрунти) за потужністю гумусового горизонту, вмістом гумусу, гранулометричним складом та ін.;
 • аналізуйте ефективність ведення сільського господарства на основі автоматизованої історії полів, прогнозувати агротехнічні заходи (ґрунтовідновні, ґрунтоохоронні, сівозміни).

Послуги, які передують своренню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС