Управління селом

M1MT: Управління селом це якісно новий підхід до управління головним багатством українського села – його земельними та трудовими ресурсами. Вирішуйте сукупність завдань зі збору, зберігання, відображення та аналізу просторової інформації для розроблення ефективних управлінських рішень засобами геоінформаційних технологій. Використовуйте можливість швидкого доступу до різноаспектної просторової інформації про сільську місцевість через картографічні додатки – геоінформаційну систему та синхронізований з нею мобільний додаток. M1MT: Управління селом дозволяє здійснювати економічно обґрунтовані рішення для кожного керівника в апараті сільської ради чи територіальної громади.

Управління селом
Управління селом
Управління селом

M1MT: Управління селом на службі керівника села та голови територіальної громади 

 • підтримуйте в актуальному стані дані про управлінську, побутову та виробничу інфраструктуру села (шарами карти представлені заклади освіти, культури, медицини, об’єкти комунальної власності, туризму, інвестиційні проекти тощо);
 • отримуйте інформаційну підтримку та оперативний доступ до просторової бази даних та необхідних землевпорядних документів (генерального плану, витягів, кадастрових планів та ін.);
 • пришвидшуйте та підвищуйте ефективність процедури прийняття рішень у галузі сільського господарства та будівництва (вибір земельної ділянки для відведення у власність, під житлову забудову та ін.);
 • плануйте діяльність по обслуговуванню та ремонту шляхів сполучення та адміністративних будівель (інтерактивна карта містить інформацію про здійснені та планові ремонти доріг та споруд, витрачені на це кошти тощо);
 • ведіть базу даних інженерних мереж, запобігайте аварійним ситуаціям (карта відображає підземні інженерні комунікації із зазначенням їх технічних характеристик);
 • дотримуйтеся регламентів забудови (електронна карта візуалізує охоронні зони навколо інженерних мереж);
 • здійснюйте моніторинг за несприятливими фізико-географічними процесами: розвитком ярів, перемітанням доріг (сніговими заметами), затопленням, особливо небезпечними ділянками шляхів сполучення (автодоріг, мостів) та ін.

M1MT: Управління селом підвищує продуктивність роботи спеціаліста-землевпорядника

 • управляйте усією картографічною базою даних поселення. Фундаментом для прийняття успішних рішень слугують векторні карти формування території, картограми агровиробничих груп ґрунтів, нормативної грошової оцінки, генеральний план населеного пункту та ін.;
 • здійснюйте аналіз та моніторинг структури землекористування, її динаміки, загроз і ризиків. Окремі тематичні шари ГІС ілюструють інформацію щодо розподілу земель за власниками і формами власності, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності;
 • оперативно оцінюйте якість ґрунтів, їхню потенційну врожайність, агроекологічний стан, деградаційні процеси, багаторічні зміни цих параметрів. ГІС відображає класифікацію земель сільськогосподарського призначення, характер ґрунтового покриву (в тому числі особливо цінні ґрунти) за потужністю гумусового горизонту, вмістом гумусу, гранулометричним складом та ін.;
 • аналізуйте ефективність ведення сільського господарства на основі автоматизованої історії полів, прогнозувати агротехнічні заходи (ґрунтовідновні, ґрунтоохоронні, сівозміни).
Управління селом
Управління селом
Створення інтерактивної карти

Орієнтовний набір шарів

 • межа населеного пункту;
 • землеоціночні райони (із зазначенням їх площі, коефіцієнта км², базової ціни та вартості землі з урахуванням нормативної грошової оцінки);
 • агровиробничі групи ґрунтів (тип ґрунту і його властивості);
 • інженерні комунікації: лінії електропередач, газопроводи, водопроводи, каналізаційні та тепломережі, підземні кабелі та оглядові колодязі з їх обслуговування із зазначенням їх типу, технічних характеристик (матеріал і діаметр труб, глибина оглядових колодязів та ін);
 • обмеження у використанні земель (навколо та вздовж інженерних мереж, санітарні, санітарно-захисні, водоохоронні зони тощо);
 • адресний каталог вулиць і будинків (назви вулиць, номери будинків);
 • громадська забудова (адміністративні будівлі, соціально-побутова інфраструктура, промислові об’єкти, зупинки громадського транспорту тощо);
 • інвестиційні об’єкти та пропозиції (вільні виробничі площі, вільні земельні ділянки, інвестиційні проекти);
 • туристичні, історико-архітектурні та інші об’єкти;
 • генеральний план та ортофотоплан населеного пункту, інші картографічні матеріали (схеми, план зонування тощо).

Послуги, які передують створенню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×