System informacji geograficznej atrakcyjności inwestycyjnej

System informacji geograficznej (GIS) atrakcyjności inwestycyjnej – oddzielny moduł systemu informacji geograficznej, który odzwierciedla potencjał inwestycyjny regionu (gminy, województwa, miasta), umożliwia kompleksową ocenę możliwości inwestycyjnych, obejrzenie istniejącej infrastruktury inwestycyjnej i zapoznanie się z jej przewagami konkurencyjnymi. GIS gromadzi informacje o atrakcyjnych inwestycyjnie obiektach, możliwościach rozpoczęcia nowego lub rozszerzenia istniejącego biznesu i zapewnia komunikację między właścicielami takich obiektów a inwestorami w celu ułatwienia przyciągania inwestycji w tych strefach.

System informacji geograficznej wyraźnie wyświetla informacje o istniejących działkach, inwestycje atrakcyjnych nieruchomościach, całe kompleksy majątkowe, złoża minerałów, znajdujących się w państwowej, komunalnej lub własności prywatnej, z wnioskiem szczegółowej informacji na temat każdego obiektu: jego lokalizacja, powierzchnia, szczegółowy opis ze zdjęciami, formę własności lub użytkowania, cel i funkcje, doprowadzenie komunikacji inżynieryjnych.

System informacji geograficznej — narzędzie zwiększające atrakcyjność inwestycyjną:

 • wspierajcie rozwoju gospodarczego gminy, podnoszenie konkurencyjności lokalnej gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost dochodów;
 • wdrażajcie interaktywną platformę do szczegółowego wyświetlania i wprowadzajcie potencjalnych inwestorów do obiektów inwestycyjnych;
 • zwiększajcie efektywność wykorzystania wszystkich rodzajów zasobów regionu;
 • wdrażajcie skuteczne narzędzie do nawiązywania kontaktów biznesowych z przyszłymi inwestorami.
 • zwiększajcie napływu pozyskanych funduszy i potencjalnych inwestorów, pomoc w podejmowaniu decyzji politycznych w zakresie przyciągania inwestycji;
 • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ich włączenie do grona obiektów inwestycyjnych.

Karta umożliwia potencjalnym inwestorom, przedsiębiorcom, partnerom, wszystkim zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym swobodny dostęp do aktualnych informacji o potencjale inwestycyjnym, infrastrukturalnym i zasobowym:

 • szukajcie optymalne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej, wybierz akceptowalny obiekt lub działkę, aby pomieścić firmy i zainwestować inwestycje;
 • wykorzystujcie warstwy tematyczne i zmienną bazę kartograficzną aby zapoznać się z otaczającą drogowo-transportową (oszacujcie odległość do dróg kolejowych i samochodowych, sieci energetycznych) oraz społeczno-kulturalną infrastrukturą ;
 • analizujcie rentowność zainwestowanych środków za pomocą atrybutywnej bazy danych, dodatkowo ilustrowanej planami budynków, schematami inżynierii terenu i tym podobnymi.

Zestaw warstw karty inwestycyjnej:

 • podział administracyjny;
 • działki „Brownfield” lub wolne powierzchnie produkcyjne;
 • działki „Greenfield” lub tereny niezagospodarowane;
 • projekty inwestycyjne;
 • otwarte na inwestycje złoża minerałów.

Aby stworzyć system informacji geograficznej atrakcyjności inwestycyjnej, klient musi dostarczyć listę obiektów inwestycyjnych i ich dane paszportowe, które w przyszłości będą wyświetlane w bazie danych mapy internetowej. Dla wszystkich obiektów inwestycyjnych należy podać dokładną lokalizację (adres) obiektu (powiat, miasto/wieś, ulica, dom) i podać numer katastralny.

Koszt i czas realizacji zamówienia

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. zapewnia pełny zakres usług w kierunku wdrożenia systemu informacji geograficznej atrakcyjności inwestycyjnej, a mianowicie dostawy, instalacji, konfiguracji sprzętu i oprogramowania, skanowanie i cyfryzacja dokumentów papierowych dotyczących napełniania danych GIS, szkolenia specjalistów, wsparcie techniczne i wsparcie systemu informacji geograficznej. Terminy opracowania uzgadniane są dodatkowo.

Usługi poprzedzające wdrożenie systemu informacji geograficznej:

 • Skanowanie map i planów
 • Przestrzenne przywiązanie map
 • Cyfryzacja dokumentacji urbanistycznej
 • Wypełnianie bazy danych GIS
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×