Геоінформаційна система річки

Геоінформаційна система річки – це картографічний веб-ресурс, призначений для ефективного управління водними ресурсами. Головне завдання геоінформаційної системи – забезпечення моніторингу структури річкової мережі, збір, фіксація, обробка, збереження та відображення даних про стан водних об’єктів, прогнозування їх змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень, які можуть позначитися на стані вод.

В геоінформаційній системі просторові дані викладені пошарово з можливістю підключення до відображення різних шарів тематичної інформації та редагування змісту. Кожен шар карти вміщує групу однотипних елементів, об’єднаних в окремі каталоги: власне гідрографічна мережа, рельєф, межі населених пунктів, інженерні комунікації, транспортні шляхи, ліси, межі районів та областей тощо. Запроваджуйте автоматизовану інформаційну систему для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси регіону.

Можливості геоінформаційної системи

 • навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами карти, просторовий аналіз;
 • простота пошуку (в тому числі групового за певним параметром), оперативне оновлення та редагування бази даних, здійснення аналітичних користувацьких запитів (пошук найближчого об’єкта, аналіз ситуації та ін.);
 • широкий спектр аналітичних можливостей (відображення інформації у вигляді графіків, просторовий та статистичний аналіз);
 • можливість багатокористувацького режиму доступу та групового редагування бази даних;
 • постійна готовність ресурсу до роботи з мобільного пристрою (планшета, смартфона), підключеного до мережі Інтернет;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу.
 • збір та редагування даних в польових умовах в режимі реального часу за допомогою мобільного додатку.

Геоінформаційна система річкової системи – інструмент управління для влади і громади

 • отримуйте зручну платформу для зберігання та систематизації даних про басейнову систему, водогосподарські об’єкти та водні ресурси;
 • аналізуйте поточний стан водокористування регіону. Окремим шаром геоінформаційної системи представлено відомості про водокористувачів річкової системи – підприємства з супровідною атрибутивною інформацією: назвою підприємства-водокористувача, типом і складом викидів (Cl, SO4, Fe, завислі речовини, сухий залишок, фосфати та ін.), параметрами водопотреби і водовідведення, іншого роду звітність з форм статистичної звітності 2ТП-водгосп;
 • здійснюйте контроль стану басейнових систем та режиму їх використання для раціонального використання та охорони вод;
 • плануйте заходи щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;
 • аналізуйте стан річкової системи у режимі суміщення з публічними картографічними ресурсами (Публічна кадастрова карта України, OpenStreetMap);
 • забезпечуйте збір даних про порушення у використанні річкової системи і прилеглої до неї території (водоохоронних і прибережно-захисних зон) в польових умовах в режимі реального часу за допомогою синхронізованого з геоінформаційною системою мобільного додатку.

Набір шарів геоінформаційної системи

 • річкова система (головна річка з притоками, водосховища, стави тощо);
 • водоохоронні, прибережно-захисні, санітарні та інші зони;
 • структура землекористування;
 • ґрунтовий покрив;
 • гідрологічні пости;
 • підприємства-забруднювачі річкової системи та багато іншого.

Вимоги, вартість і терміни виконання замовлення

Для створення продукту M1MT: ГІС річкової системи замовник повинен означити басейнову систему, для якої створюватиметься геоінформаційна система; надати перелік об’єктів водного фонду та їх паспортні дані; вказати місцеперебування гідропостів та вимірювані на них характеристики; карти агровиробничих груп ґрунтів. Для всіх об’єктів водного фонду слід обов’язково вказати водоохоронну зону, за потреби (для ставів, водосховищ, озер) точне місцеперебування (кадастровий номер або схему розташування із публічної кадастрової карти України). Розрахунок вартості створення ГІС проводиться з урахуванням розміру річкової системи, кількості тематичних шарів мапи, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять до 60 днів з часу надання необхідної для її виконання вихідної інформації та підписання договору про співпрацю.

Послуги, які передують створенню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×