Головна

Понад 20 сфер застосування

Багатофункціональна ГІС-платформа

Зниження ризиків, пов’язаних з впливом людського фактора

Оптимізація рішеннь у сфері стратегічного містобудівного планування:


 • інформаційна підтримка в області територіального управління міською територією
 • забезпечення органів місцевого самоврядування, організацій життєзабезпечення міста і населення достовірною просторовою інформацією
 • формування єдиної просторової бази даних міста

Нові можливості розвитку міської інженерної інфраструктури та ефективного менеджменту комунальним господарством:


 • ведення картографічної бази даних інженерних мереж
 • інвентаризація інженерних мереж для потреб містобудування та кадастру
 • підвищення ефективності роботи міських екстрених служб
 • підвищення комфорту міського середовища

ГІС на варті екологічної безпеки


 • відображення та контроль поточного стану навколишнього середовища
 • просторовий аналіз несприятливих геолого-геоморфологічних процесів
 • моделювання небезпечних з позиції надзвичайних систуацій процесів міського середовища
 • моніторинг інженерно–технічних і транспортних комунікацій
 • візуалізація охоронних зон

ГІС у сфері сільського господарства:


 • інформаційна підтримка прийняття рішень
 • планування агротехнічних заходів
 • моніторинг агротехнічних операцій і стану посівів
 • прогнозування урожайності сільськогосподарських культур, оцінка втрат
 • планування, моніторинг та аналіз використання техніки

ГІС для ефективного управління природними ресурсами:

 • ведення реєстру природних та природо-господарських об’єктів 
 • оперування тематичними картами за напрямками діяльності залежно від потреб окремих відділів та спеціалістів
 • моделювання та прогнозування надзвичайних ситуацій (зон затоплення, розповсюдження лісових пожеж тощо)
 • інформаційне забезпечення в області охорони природних ресурсів, планових заходів щодо регулювання та покращення їх стану
Коротка інформація

 

×