Геоінформаційна система для рішень у надзвичайних ситуаціях

Опис рішення

Сфера застосування геоінформаційної системи для рішень у надзвичайних ситуаціях є актуальною як для органів державної влади та місцевого самоврядування, так і для широкого кола громадськості. Стан захищеності населення, об´єктів економіки і навколишнього природного середовища від різного роду надзвичайних ситуацій багато в чому залежить від заздалегідь вироблених заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Прогнозуйте ймовірні небезпеки у надзвичайних ситуаціях, знижуйте негативні наслідки для життєдіяльності людей, економіки і довкілля. Впроваджуйте найсучасніші технологічні рішення та отримуйте інноваційну стратегію цивільного захисту, де акцент робиться на ранньому попередженні надзвичайних ситуацій та миттєвому реагуванні на основі моніторингу та відображення просторових даних.

ГІС на варті цивільної безпеки населення

Використовуйте сучасні методи інтеграції геоінформаційних, космічних, та інтернет-технологій для одержання об’єктивної, оперативної та адекватної інформації про потенційно небезпечні ситуації. Вирішуйте комплекс завдань по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій разом із геоінформаційною системою:

 • створюйте банки цифрової просторової інформації про райони, що зазнають найбільших природних і техногенних впливів (землетруси, повені, пожежі і т. п.) та тих ділянок місцевості, на яких розташовані найнебезпечніші з позиції надзвичайних ситуацій об’єкти (греблі, газонафтосховища, хімічні підприємства та ін.);
 • одержуйте оперативну просторову інформацію про надзвичайні ситуації (відповідь на запитання що і де трапилося?);
 • визначайте найкоротші маршрути руху аварійно-рятувальних служб і сил ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • оперативно будуйте маршрути евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій до безпечних місць, в тому числі сховищ цивільної оборони, різного роду укриттів тощо;
 • визначайте необхідну кількість сил і засобів, а також розробляйте стратегію і тактику надання допомоги
 • виявляйте невідповідність стану устаткування та інструментів, що напряму впливають безпеку населення (наприклад, підтвердження відповідності безпеки будівель, споруд, вимогам пожежної безпеки, справність пожежних гідрантів) за допомогою синхронізованої з ГІС підсистеми аудитів;
 • прогнозуйте розвиток надзвичайних ситуацій із метою запобігання або зниження негативного впливу на населення, територію і довкілля.

Структура бази даних ГІС для рішень у надзвичайних ситуаціях

 • базові геоінформаційні ресурси або картографічна основа: єдина цифрова топографо-геодезична основа міста, цифрові ортофотоплани, система будівель і споруд, реєстр географічних назв тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: у якості тематичних шарів геоінформаційної системи представлені пункти охорони порядку, медичні заклади, сховища цивільної оборони, укриття, епіцентри стихійних лих;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових та тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для вирішення певної проблемної задачі по управлінню територією, наприклад, зони викиду сильнодіючих отруйних речовин в атмосферу в газоподібному стані, зони затоплення території в залежності від висоти підйому рівня води в прилеглих річках та інші.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС