M1MT: Управління великим містом

Управління великим містом

Налагоджуйте раціональне управління усіма сферами життя великого міста – його земельними і трудовими ресурсами, житлово-комунальним господарством, дорожньо-транспортною та інженерно-комунікаційною системами за допомогою M1MT: Управління великим містом. Підвищуйте стандарти життя місцевих жителів та якості надання послуг органами виконавчої влади,  якісно управляйте економікою та індустрією відпочинку, спорту та дозвілля для гостей і жителів полісу. Місто, кероване за допомогою ГІС, відкрите до співпраці з інвесторами, стане зразковим прикладом організації муніципального управління.

Оптимізуйте роботу Департаменту містобудування та архітектури

 • підтримуйте в актуальному стані планово-картографічні матеріали;
 • отримуйте оперативні дані стосовно містобудівного планування, ведіть реєстр об’єктів нерухомості;
 • контролюйте дотримання правил містобудування;
 • прогнозуйте напрямки розвитку інженерної інфраструктури та ефективно управляйте комунальним господарством.

ГІС попередить про недопущення будівництва у парковій чи природоохоронній зоні, зоні напруженості електромагнітного поля тощо.

Управління великим містом
Управління великим містом

Досягайте ефективності роботи Департаменту транспорту та зв’язку за допомогою M1MT: Управління великим містом

 • аналізуйте та плануйте дорожньо-транспортну систему населеного пункту;
 • проектуйте інженерні мережі з урахуванням вже існуючих комунікацій, рельєфу місцевості і типу грунту;
 • автоматизуйте повсякденну роботу працівників комунальних служб, знижуйте ризики, в тому числі пов’язані з їх безпекою;
 • оперативно реагуйте на аварії та надзвичайні ситуації, просторово їх локалізовуйте.

На етапі проектування маршруту силової високовольтної лінії ГІС попередить про небезпечно близьке розташування водопроводу, вкаже на дату введення його в експлуатацію чи прострочений ремонт.

Створіть фундамент для роботи Департаменту агропромислового розвитку великого міста шляхом впровадження M1MT: Управління великим містом

 • досягніть чіткого дотримання правил організації та відведення земельних ділянок сільськогосподарського та промислового призначення;
 • управляйте землями населеного пункту, контролюйте діяльність землевпорядних підприємств;

ГІС попередить про неможливість відведення земельної ділянки у водоохоронній зоні чи облаштування промислового підприємства у зоні з близьким заляганням ґрунтових  вод.

Управління великим містом
Управління великим містом

Дозвольте ГІС стати інформаційною підтримкою у прийнятті рішень Департаментом екології та природних ресурсів

 • створюйте просторові бази даних про характер забруднень та об’єми викидів від різного виду промислових підприємств міста;
 • здійснюйте моніторинг стану довкілля і попереджуйте аварійні ситуації;
 • відстежуйте несприятливі та небезпечні геолого-геоморфологічні процеси (яри, зсуви, карст, просідання поверхні, затоплення та ін.).

Покращуйте міське середовище разом із M1MT: Управління великим містом

 • повідомляйте про різного роду аварійні ситуації з автоматичним нанесенням їх на карту міста за допомогою системи звернення громадян;
 • підвищуйте ефективність роботи комунальних служб;
 • відстежуйте в реальному часі місцезнаходження сніго- та сміттєзбиральних машин, карет швидкої допомоги, громадський транспорт тощо.
Управління великим містом
Управління великим містом

Структура просторової бази даних M1MT: Управління великим містом

 • базові ГІС-ресурси: єдина картографічна основа з реєстром географічних назв (вулиць, річок);
 • тематичні інформаційні ресурси з відповідною атрибутивною складовою: мережа будівель і споруд, об’єктів соціальної інфраструктури та промислового призначення, природних ресурсів, джерел забруднення, інженерних комунікацій та ін.;
 • проблемно-орієнтовані ГІС-ресурси, як сукупність базових і тематичних, що об’єднуються з утворенням нових даних для вирішення проблемних завдань по управлінню територією, наприклад, зони обмеженої забудови (санітарно-захисні, водоохоронні, природоохоронні), охоронні зони навколо об’єктів інженерних комунікацій (газопроводу, водопроводу, лінії електропередач тощо).

Послуги, які передують своренню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС