M1MT: Управління мегаполісом

M1MT: Управління мегаполісом – це сучасне технологічне рішення, покликане удосконалити міську інфраструктуру мегаполісу шляхом автоматизації діяльності керівників муніципального утворення у сфері містобудування, землеустрою, транспорту і зв’язку, екологічної безпеки міста та ефективного розподілу його природних та економічних ресурсів. Використовуйте геоінформаційну систему для вирішення сукупності завдань зі збору, зберігання, відображення та аналізу просторової інформації для вироблення ефективних управлiнських рiшень. M1MT: Управління мегаполісом дає унікальну можливість владним органам отримувати зворотній зв’язок від громадян міста через систему звернень. Користувач ГІС може позначити місце несанкціонованого складування сміття, залишену машину, місця постійного порушення правопорядку, зрізаних дерев, вказати необхідність контейнеру для сміття, пішохідного переходу. ГІС, таким чином, дозволяє ефективно опрацьовувати сотні подібних звернень, збирати дані про проблему і прослідкувати за її вирішенням.

Управління мегаполісом
Управління мегаполісом

Впроваджуйте M1MT: Управління мегаполісом у Департамент містобудування та архітектури і пов’язані з ним управління

 • отримуйте фундамент для прийняття ефективних рішень – адресний і черговий векторні плани, схеми територіального планування, існуючі регламенти ведення забудови;
 • підтримуйте в актуальному стані планово-картографічні матеріали;
 • отримуйте оперативні дані стосовно містобудівного планування, вести реєстр об’єктів нерухомості;
 • прогнозуйте напрямки розвитку інженерної інфраструктури та ефективно управляйте комунальним господарством;
 • здійснюйте контроль за будівництвом, плануванням, землеустроєм, охороною природи та історичною спадщиною.

Досягайте ефективності роботи Департаменту транспорту та зв’язку за допомогою M1MT: Управління мегаполісом

 • оперативного аналізу та планування дорожньо-транспортної мережі;
 • підвищуйте безпеку руху транспорту і швидкість доставки вантажів через вибір оптимального маршруту руху;
 • проектуйте інженерні мережі з урахуванням вже існуючих комунікацій, рельєфу місцевості і типу ґрунту;
 • автоматизуйте повсякденну роботу працівників комунальних служб, знижуйте ризики, пов’язані з їх безпекою;
 • оперативно реагуйте на аварії та надзвичайні ситуації.

M1MT: Управління мегаполісом слугує інструментом керування базою даних комунальних служб та відділу транспорту, дозволяє відображати та доповнювати схеми автодоріг, ліній електропередач, водопроводу, каналізації, переглядати атрибутивну інформацію (дати останнього огляду, стан, геометричні параметри), організувати паспортизацію мереж та доріг.

Управління мегаполісом
Управління мегаполісом
Управління мегаполісом

Оптимізуйте роботу Департаменту екології та природних ресурсів

 • підтримуйте в актуальному стані базу даних про характер забруднень та об’єми викидів від різного виду промислових підприємств міста;
 • здійснюйте моніторинг стану довкілля і попереджуйте аварійні ситуації;
 • відстежуйте несприятливі та небезпечні геолого-геоморфологічні процеси (яри, зсуви, карст, просідання поверхні, затоплення та ін.).

Найсучасніші технологічні рішення на службі Департаменту громадського порядку і цивільного захисту мегаполісу

 • створюйте банки просторових даних про райони природних і техногенних впливів (повені, пожежі та ін.) із нанесенням небезпечних з позиції надзвичайних ситуацій об’єктів (греблі, газонафтосховища, хімічні підприємства);
 • отримуйте оперативну просторової інформації про надзвичайні ситуації;
 • визначайте найкоротші маршрути руху аварійно-рятувальних служб і сил ліквідації надзвичайних ситуацій, обґрунтовуйте стратегію і тактику надання допомоги;
 • прогнозуйте розвиток надзвичайних ситуацій з метою запобігання або зниження негативного впливу на населення і довкілля.
Управління мегаполісом
Управління мегаполісом

Покращуйте міське середовище разом із M1MT: Управління мегаполісом

 • повідомляйте про різного роду аварійні ситуації з автоматичним нанесенням їх на карту міста за допомогою системи звернення громадян;
 • позначайте місця несанкціонованого складування сміття, залишену машину, місця постійного порушення правопорядку, зрізаних дерев, вказати необхідність контейнеру для сміття, пішохідного переходу тощо;
 • підвищуйте ефективність роботи комунальних служб;
 • відстежуйте в реальному часі місцезнаходження сніго- та сміттєзбиральних машин, карет швидкої допомоги, громадського транспорту тощо.

Послуги, які передують своренню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС