Управління малим містом

M1MT: Управління малим містом це інноваційний інструмент управління головними сферами життя малого міста – його земельними і трудовими ресурсами, житлово-комунальним господарством, дорожньо-транспортною та інженерно-комунікаційною системою. Використовуйте сучасні геоінформаційні досягнення  для вирішення завдань зі збору, зберігання, відображення та аналізу просторової інформації та вироблення ефективних управлінських рішень на рівні малого міста.

Головна місія впровадження M1MT: Управління малим містом – це підвищення стандартів життя місцевих жителів та якості надання послуг органами виконавчої влади, ефективне управління економікою та індустрією відпочинку, спорту та дозвілля для гостей і жителів полісу. Місто, кероване за допомогою ГІС, відкрите до співпраці з інвесторами, стане найкращим прикладом для організації муніципального управління.

Впроваджуйте ГІС у відділ містобудування та архітектури малого міста

 • формуйте єдиний інформаційний простір міста, який містить відомості про територію, регламенти щодо її використання, об’єкти нерухомості, транспортну та інженерну інфраструктуру;
 • забезпечуйте публічність у веденні містобудівної діяльності, спільне розв’язання проблем міста, підвищення комфортності проживання населення та покращення якості міського середовища;
 • забезпечуйте доступ громадян до інформації про стан навколишнього природного середовища, ринку нерухомості, транспорту та надання інших інформаційно-довідкових і пізнавальних геоінформаційних послуг;
 • здійснюйте автоматизований пошук інформації;
 • отримайте можливість детального перегляду даних про об’єкти, в тому числі в режимі суміщення з популярними картографічними ресурсами.  (Google Maps, OpenStreetMap, BingMaps);
 • автоматизуйте процеси ведення реєстру адрес, адресного плану міста, реєстру вулиць та об’єктів завдяки підсистемі реєстрації адрес;
 • здійснюйте централізоване керування даними про об’єкти містобудування, об’єднані в класи однотипних просторових даних завдяки підсистемі ведення бази геопросторових даних об’єктів містобудівного кадастру;
 • забезпечуйте оперативний доступ, адміністрування та актуалізацію планово-картографічних даних, ортофотопланів, цифрових та електронних карт;
 • автоматизуйте ведення документообігу для розв’язання питань в галузі містобудування на основі картографічних матеріалів.
Управління середнім містом
Управління середнім містом
Управління середнім містом

Запроваджуйте M1MT: Управління малим містом у відділ управління транспорту та зв’язку

 • комплексно аналізуйте мережу автодоріг та стан дорожнього покриття завдяки включенню до відображення параметрів рівності, міцності, зчеплення проїзної частини, геометричних характеристик автодоріг (кількість смуг для руху, ширина смуги руху, проїжджої частини та узбіччя тощо);
 • отримуйте оперативну аналітичну та статистичну інформацію щодо дорожньо-транспортних пригод, вогнищ аварійності та інших небезпек на дорогах;
 • проектуйте інженерні мережі з урахуванням вже наявних комунікацій, рельєфу місцевості й типу ґрунту;
 • автоматизуйте повсякденну роботу працівників комунальних служб, знижуйте ризики, в тому числі пов’язані з їх безпекою;
 • одержуйте правдиве, документально оформлене обґрунтування прийняття управлінських рішень завдяки можливості створення фотозвіту відповідної проблеми, оцінки критичності її вирішення;
 • виявляйте невідповідність стану устаткування та інструментів, що напряму впливають на комфорт і безпеку міського населення. Наприклад, підтвердження відповідності безпеки будівель, споруд, вимогам пожежної безпеки, справність пожежних гідрантів;
 • оперативно реагуйте на аварії та надзвичайні ситуації, просторово їх локалізуйте.

Впорядкуйте роботу відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища малого міста за допомогою ГІС

 • ефективно управляйте землями населеного пункту, контролюйте діяльність землевпорядних підприємств;
 • ідентифікуйте та відстежуйте несприятливі та небезпечні геолого-геоморфологічні процеси (яри, зсуви, карст, просідання поверхні, затоплення та інші);
 • здійснюйте інформаційний супровід державних органів, зацікавлених підприємств, установ та організацій відповідною інформацією, необхідною для розв’язання питань сталого розвитку та екологічного статусу малого міста;
 • отримуйте відомості про правовий статус, належність, режим, географічне положення, кількісні і якісні характеристики природоохоронної території та об’єктів, їх природоохоронну, наукову, освітню, виховну, рекреаційну й іншу цінність;
 • забезпечуйте доступ громадськості до інформації з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень.
Управління середнім містом
Управління середнім містом
Управління середнім містом
Управління середнім містом

Структура бази даних M1MT: Управління малим містом

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина картографічна основа (ортофотоплан, цифрова топографо-геодезична основа, генеральний план, план зонування) із реєстром географічних назв (вулиць, річок), шаром будівель і споруд тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою. Наприклад, мережа об’єктів соціальної інфраструктури та промислового призначення, природних ресурсів, джерел забруднення, інженерних комунікацій та ін.;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, як сукупність базових і тематичних ресурсів. Вони об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для вирішення проблемних завдань по управлінню територією, наприклад, зони обмеженої забудови (санітарно-захисні, водоохоронні, природоохоронні), охоронні зони навколо об’єктів інженерних комунікацій (газопроводу, водопроводу, лінії електропередач тощо).

Послуги, які передують створенню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×