M1MT: Управління малим містом

M1MT: Управління малим містом це інноваційний інструмент управління головними сферами життя малого міста – його земельними і трудовими ресурсами, житлово-комунальним господарством, дорожньо-транспортною та інженерно-комунікаційною системою. Використовуйте сучасні геоінформаційні досягнення  для вирішення завдань зі збору, зберігання, відображення та аналізу просторової інформації та вироблення ефективних управлiнських рiшень на рівні малого міста.

Головна місія впровадження M1MT: Управління малим містом – це підвищення стандартів життя місцевих жителів та якості надання послуг органами виконавчої влади, ефективне управління економікою та індустрією відпочинку, спорту та дозвілля для гостей і жителів полісу. Місто, кероване за допомогою ГІС, відкрите до співпраці з інвесторами, стане найкращим прикладом для організації муніципального управління.

Впроваджуйте ГІС у відділ містобудування та архітектури малого міста

 • підтримуйте в актуальному стані планово-картографічні матеріали;
 • отримуйте оперативні дані стосовно стратегічного містобудівного планування;
 • контролюйте дотримання правил містобудування;
 • ведіть реєстр об’єктів нерухомості;
 • прогнозуйте напрямки розвитку інженерної інфраструктури та ефективно управляйте комунальним господарством.

Запроваджуйте M1MT: Управління малим містом у відділ управління транспорту та зв’язку

 • аналізуйте та плануйте дорожньо-транспортну мережу населеного пункту;
 • проектуйте інженерні мережі з урахуванням вже існуючих комунікацій, рельєфу місцевості і типу ґрунту;
 • автоматизовуйте повсякденну роботу працівників комунальних служб, знижуйте ризики, в тому числі пов’язані з їх безпекою;
 • оперативно реагуйте на аварії та надзвичайні ситуації, просторово їх локалізуйте.

Налагодіть роботу відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища малого міста за допомогою ГІС

 • управляйте землями населеного пункту, контролюйте діяльність землевпорядних підприємств;
 • здійснюйте моніторинг стану довкілля і попереджуйте аварійні ситуації;
 • ідентифікуйте та відстежуйте несприятливі та небезпечні геолого-геоморфологічні процеси (яри, зсуви, карст, просідання поверхні, затоплення та інші).

Структура бази даних M1MT: Управління малим містом

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина картографічна основа з реєстром географічних назв (вулиць, річок), шаром будівель і споруд тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: мережа об’єктів соціальної інфраструктури та промислового призначення, природних ресурсів, джерел забруднення, інженерних комунікацій та ін.;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, як сукупність базових і тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для вирішення проблемних завдань по управлінню територією, наприклад, зони обмеженої забудови (санітарно-захисні, водоохоронні, природоохоронні), охоронні зони навколо об’єктів інженерних комунікацій (газопроводу, водопроводу, лінії електропередач тощо).

Очікуваний результат

 • підвищення дохідної частини місцевого бюджету на 15-20% за рахунок прозорого моніторингу фінансових процесів;
 • економічно обґрунтовані управлінські рішення з питань розвитку території малого міста;
 • управління комфортом та безпекою мешканців населеного пункту;
 • автоматизація складання звітності, планування та прогнозування розвитку господарства.

Послуги, які передують своренню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС