Геоінформаційна система міста

Опис рішення

Геоінформаційна система міста – це веб-ресурс, покликаний вирішувати сукупність завдань зі збору, зберігання, відображення та аналізу просторової та іншої пов’язаної з нею інформації про об’єкти, процеси і явища, котрі побутують у місті. Використовуйте геоінформаційну систему міста для отримання регламентованого доступу до достовірних та актуальних даних міста, при цьому витрачаючи набагато менше часу на їх пошук, аналіз та узагальнення. Міська ГІС забезпечує підтримку максимально обґрунтованих управлінських рішень з питань розвитку території муніципального утворення на основі оперативного надання всім суб’єктам, які здійснюють свою діяльність на території міста, повної об’єктивної інформації про доступні територіальні ресурси, об’єкти нерухомості, інженерної та транспортної інфраструктури, інформації про її розвиток і плановані зміни.

Створюйте комфортне міське середовище на основі ГІС міста

 • формуйте єдиний інформаційний простір міста, який містить відомості про територію, регламенти щодо її використання, об’єкти нерухомості, транспортну та інженерну інфраструктуру;
 • автоматизуйте ведення документообігу для вирішення питань в області містобудування на основі картографічних матеріалів;
 • розвивайте муніципальну інформаційну інфраструктуру;
 • автоматизуйте процеси збереження та оновлення інформації про об’єкти міського середовища, підвищуйте її достовірність та ефективність використання;
 • забезпечуйте органи місцевого самоврядування, організацій життєзабезпечення міста і населення достовірною інформацією про територію міста;
 • здійснюйте інформаційне забезпечення і підтримку процесів в області територіального управління, аналізу і прогнозування розвитку міського середовища.

Орієнтовна структура бази даних ГІС міста

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина картографічна основа із реєстром географічних назв (вулиць, річок), шаром будівель і споруд тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: мережа інженерних комунікацій, природних ресурсів, реєстр пам’яток архітектури, медичних установ, закладів освіти і культури, промислових та фінансових об’єктів та інші;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси: зони обмеженої забудови (водоохоронні, природоохоронні та санітарно-захисні зони, червоні лінії), ділянки автодороги, на яких відбувається ремонтні роботи та інше.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС