Геоінформаційна система міста

Геоінформаційна система міста – це веб-ресурс, покликаний вирішувати сукупність завдань зі збору, зберігання, відображення та аналізу просторової та іншої пов’язаної з нею інформації про об’єкти, процеси і явища, котрі побутують у місті. Використовуйте геоінформаційну систему (ГІС) міста для отримання регламентованого доступу до перевірених та актуальних даних міста, при цьому витрачаючи набагато менше часу на їх пошук, аналіз та узагальнення. Геоінформаційна система міста забезпечує підтримку максимально обґрунтованих управлінських рішень з питань розвитку території муніципального утворення на основі оперативного надання всім суб’єктам, які здійснюють свою діяльність на території міста, повної об’єктивної інформації про доступні територіальні ресурси, об’єкти нерухомості, інженерної та транспортної інфраструктури, інформації про її розвиток і плановані зміни. ГІС міста будується на основі  прийнятих в Україні нормативно-правових актів, міжнародних та ухвалених Європейським Союзом стандартів створення інфраструктури просторових даних.

Геопортал містобудівного кадастру міста
Геопортал містобудівного кадастру міста
Геопортал містобудівного кадастру міста

Геоінформаційна система міста – створення комфортного міського середовища

 • формуйте єдиний інформаційний простір міста, який містить відомості про територію, регламенти щодо її використання, об’єкти нерухомості, транспортну та інженерну інфраструктуру;
 • автоматизуйте ведення документообігу для розв’язання питань в галузі містобудування на основі картографічних матеріалів;
 • розвивайте муніципальну інформаційну інфраструктуру;
 • автоматизуйте процеси збереження та оновлення інформації про об’єкти міського середовища, підвищуйте її вірогідність та ефективність використання;
 • забезпечуйте органи місцевого самоврядування, організацій життєзабезпечення міста і населення правдивою інформацією про територію міста;
 • здійснюйте інформаційне забезпечення і підтримку процесів в області територіального управління, аналізу і прогнозування розвитку міського середовища.

Переваги впровадження геоінформаційної системи міста

 • єдина програмна геоплатформа для забезпечення діяльності місцевих органів влади, що відповідає вимогам ДБН Б.1.1-16:2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру», ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 «Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру», ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»;
 • масштабованість програмного рішення, гнучкість конфігурування системи з урахуванням наявних обмежень та нагальних потреб;
 • невелика вартість базових модулів (компонентів) системи;
 • регламентований доступ до просторових даних та іншої інформації;
 • зручний механізм обміну даними між різними відомствами та департаментами;
 • електронне обслуговування громадян, установ та організацій;
 • зниження витрат на збір, обробку та підтримку в актуальному стані картографічної та іншої просторової інформації і швидке повернення інвестицій;
 • підтримка міжнародних стандартів, стандартних форматів обміну даними;
 • автоматизація рутинних процедур.
Геопортал містобудівного кадастру міста
Геопортал містобудівного кадастру міста
Геопортал містобудівного кадастру міста

Орієнтовна структура бази даних ГІС міста

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина картографічна основа (ортофотоплан, цифрова топографо-геодезична основа, генеральний план, план зонування) із реєстром географічних назв (вулиць, річок), шаром будівель і споруд тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: мережа інженерних комунікацій, реєстр містобудівних умов та обмежень, тимчасових споруд (МАФів), рекламних носіїв, природних ресурсів, пам’яток архітектури, медичних установ, закладів освіти і культури, промислових та фінансових об’єктів та інші;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси: зони обмеженої забудови (водоохоронні, природоохоронні та санітарно-захисні зони, червоні лінії), ділянки автодороги, на яких відбувається ремонтні роботи та інше.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС
Коротка інформація 

×