Platforma audytu, inspekcji i analizy miasta

Platforma audytu i kontroli miasta – nowoczesne rozwiązanie do zarządzania majątkiem i aktywami produkcyjnymi państwowych lub komunalnych przedsiębiorstw, miejskich służb operacyjnych, a także prywatnych przedsiębiorstw, które działają w zakresie obsługi ludności. Wdrożenie platformy ma na celu inwentaryzację informacyjną obszarów problemowych gminy (doły na drogach, brak przejść dla pieszych i włazów, miejsca nieuprawnionego składowania śmieci i wycinki drzew itp.) za pomocą aplikacji mobilnej wyposażonej w potężną platformę geoinformacyjną. System umożliwia władzom lokalnym, w sposób przyjazny dla użytkowników (audytorów, inspektorów i obywateli), upublicznienie informacji o działalności miejskich służb użyteczności publicznej i otrzymywanie informacji zwrotnych od ludności na temat jakości świadczonych usług.

Możliwości platformy:

 • wizualizacja stanu faktycznego majątku gminy na elektronicznej mapie;
 • szybki dostęp do materiałów z wcześniej przeprowadzonych audytów i kontroli środowiska miejskiego;
 • zapewnienie wiarygodności sprawozdawczości zdalnych pracowników (audytorów, inspektorów itp.);
 • efekt obecności i kompletność postrzegania informacji w zdalnym zarządzaniu aktywami produkcyjnymi i majątkowymi;
 • możliwość, oprócz tekstu audytu, pozostawienia fotorelacji problemu, przekazania do przetwarzania dokładnych współrzędnych incydentu, oceny pilności rozwiązania;
 • filtrowanie raportów audytorskich w kierunku problemu (utrzymanie zasobów mieszkaniowych, utrzymanie dróg, chodników, ulic, oświetlenie miasta, sygnalizacja świetlna i znaki drogowe, tereny zielone i nasadzenia miasta), pilność jego rozwiązania;
 • monitorowanie i szybkie reagowanie na incydenty, możliwość obsługi dużych ilości zgłoszeń, gromadzenia danych o problemach i monitorowania ich rozwiązania.

Zalety korzystania z platformy do zarządzania gminą:

 • uzyskujcie informację o jakości wykonania przez zdalną kadrę swoich zobowiązań;
 • kontrolujcie działania pracowników mobilnych (audytorów, inspektorów), identyfikujcie nieuczciwych pracowników i zwiększajcie dyscyplinę zespołu;
 • uzyskajcie wiarygodne, udokumentowane uzasadnienie decyzji zarządczych dzięki możliwości stworzenia raportu fotograficznego odpowiedniego problemu, oceny krytyczności jego rozwiązania;
 • ujawniajcie niezgodności stanu urządzeń i narzędzi, które bezpośrednio wpływają na komfort i bezpieczeństwo ludności miejskiej (np. potwierdzenie bezpieczeństwa budynków, budowli, wymagań bezpieczeństwa pożarowego, sprawności hydrantów pożarowych);
 • śledźcie dynamikę zmian jakości świadczonych usług.

Zwiększcie poziom zaangażowania obywateli w proces kształtowania jakości środowiska miejskiego:

 • informujcie władze wykonawcze o złej jakości świadczenia usług przez miejskie służby użyteczności publicznej, oceniajcie jakość świadczonych usług;
 • niezwłocznie informujcie służby użyteczności publicznej o sytuacjach awaryjnych na drogach, terenach przyległych (przebicie rur wodociągowych, zalanie, brak oświetlenia);
 • oznaczajcie i fotografujcie miejsca nieuprawnionego składowania śmieci, trwałe naruszenia porządku i ruchu drogowego, niedbale pozostawiony samochód itp;
 • oferujcie miejsca wyposażenia nowych znaków drogowych, zmniejszcie liczbę wypadków na drogach.

Podstawowy skład platformy:

 • podsystem wyświetlania danych analitycznych i statystycznych z wyborem odpowiedniego kryterium wizualizacji;
 • podsystem publicznych elektronicznych zgłoszeń i rejestracji incydentów przez obywateli w obszarach: zagospodarowanie sieci ulicznej i drogowej oraz terenów przyległych, utrzymanie terenów zielonych, eksploatacja i naprawa zasobów mieszkaniowych, utrzymanie sieci inżynieryjnych itp.;
 • podsystem planowego audytu miasta przez pracowników mobilnych (inspektorów) i odpowiednie służby operacyjne (audyt przeciwpożarowy, audyt bezpieczeństwa człowieka, audyt środowiskowy, audyt jakości wody, terenów zielonych itp.).

Koszt i czas realizacji zamówienia

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie realizacji platformy: od zakupu i wdrożenia oprogramowania do realizacji projektu i szkolenia pracowników klienta. Kalkulacja kosztów wdrożenia platformy audytu i kontroli dodatkowo uzgadnia się z klientem.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×