System informacji geograficznej efektywności energetycznej gminy

System informacji geograficznej (GIS) efektywności energetycznej gminy moduł systemu informacji geograficznej, który zapewnia gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację danych energetycznych, modelowanie, prognozowanie procesów zarządzania efektywnością energetyczną oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji administracyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki gminy. Kompleks oprogramowania zapewnia użytkownikowi szeroki zestaw narzędzi do tworzenia, wypełniania i edytowania map elektronicznych, przeprowadzania obliczeń w zakresie efektywności energetycznej, opracowywania planów organizacji pracy przy wykonywaniu działań energooszczędnych, tworzenia map tras konserwacji utrzymania mienia komunalnego metodą obejścia.

ГІС енергоефективності
System informacji geograficznej efektywności energetycznej gminy

Możliwości GIS:

 • modułowa architektura oprogramowania umożliwia stopniowe wdrożenie lokalnych programów efektywności energetycznej gminy;
 • wdrożenie systemu obejmuje dostarczanie klientowi sprzętu i oprogramowania, wypełnianie baz danych, szkolenie specjalistów w zakresie utrzymywania systemu na bieżąco, wsparcie techniczne;
 • oprogramowanie posiada intuicyjny interfejs, narzędzia programowe zbudowane są w oparciu o nowoczesne technologie geoinformacyjne;
 • Obsługa systemu nie wymaga znajomości programowania, klient nie musi zatrudniać programistów;
 • interfejs systemu zawiera panel sterowania zestawami danych, poszczególnymi zasobami kartograficznymi, warstwami informacji przestrzennej itp;
 • regulowany dostęp do zasobów informacyjnych dzięki przypisywaniu roli użytkownikom systemu (administrator, operator, redaktor);
 • Podłączanie do zestawu mapowania zdjęć kosmicznych, ortofotoplanów, dokumentacji urbanistycznej, schematów graficznych i tym podobnych;
 • wykonywanie żądań przestrzennych i atrybutowych, możliwość wyszukiwania, grupowej edycji danych.

Wykorzystajcie szeroki zakres możliwości analitycznych GIS:

 • gromadzenie i przechowywanie danych przedsiębiorstw energetycznych, transportu, przemysłu i gospodarki komunalnej w czasie rzeczywistym;
 • przetwarzanie i wizualizacja danych energetycznych w ujęciu przedsiębiorstw i społeczności;
 • interakcja informacyjna i szybki dostęp do danych energetycznych przedsiębiorstw gminy;
 • analiza dynamiki i struktury zużycia energii przez przedsiębiorstwa i gminy;
 • analiza dynamiki zmian efektywności energetycznej poszczególnych obiektów i społeczeństwa w ogóle;
 • modelowanie i prognozowanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw i gospodarki gminy;
 • kontrola operacyjna zużycia energii i kosztów surowców energetycznych.

Struktura warstw systemu informacji geograficznej:

 • podsystem wizualizacji cyfrowej mapy obiektów zużycia energii elektrycznej (przedsiębiorstw transportowych, przemysłowych, komunalnych), obiektów wytwarzania energii (elektrowni słonecznych i wiatrowych) oraz transportu energii (sieci inżynieryjne) w połączeniu z serwisami mapowymi (Google Maps, OpenStreetMap itp.), dokumentacją urbanistyczną i geodezyjną;
 • podsystem przeprowadzania inwentaryzacji operacyjnej (audytów energetycznych) przedsiębiorstw i obiektów własności komunalnej w czasie rzeczywistym za pomocą urządzeń mobilnych;
 • podsystem realizacji publicznych elektronicznych zgłoszeń i rejestracji incydentów przez obywateli (wezwanie służb ratowniczych, przerwanie rur itp.) za pomocą urządzeń mobilnych;
 • podsystem wizualizacji podstawowych wskaźników zarządzania energetycznością społeczności jako zbiorczy panel informacyjny (dashboard).

Koszt i terminy realizacji

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. zapewnia pełny zakres usług w kierunku rozwoju systemu informacji geograficznej efektywności energetycznej gminy, a mianowicie dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, skanowanie i cyfryzacja dokumentów papierowych oraz realizację badań przyrodniczych (audyty energetyczne)  przeprowadzania badań inżynieryjno-geodezyjnych dotyczących napełniania danych GIS, szkolenia specjalistów, wsparcie techniczne i wsparcie systemu informacji geograficznej. Terminy opracowania uzgadniane są dodatkowo.

Usługi poprzedzające wdrożenie systemu informacji geograficznej

 • Skanowanie map i planów
 • Przestrzenne przywiązanie map
 • Cyfryzacja dokumentacji urbanistycznej
 • Wypełnianie bazy danych GIS
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×