System informacji geograficznej gminy

System informacji geograficznej (GIS) gminy – innowacyjny elektroniczny zasób kartograficzny, którego głównym zadaniem jest zapewnienie ukierunkowanego i wygodnego zarządzania aktywami gminy: naturalnymi (wodnymi, leśnymi, mineralnymi i surowcami) i gruntami, inżynieryjno-transportowymi, społecznymi, turystycznymi infrastrukturami, potencjałem inwestycyjnym gminy, zapewnia operacyjną komunikację obywateli i kierownictwa gminy.

Architektura systemu wykorzystuje zasady modułowości, jedności technologii i prezentacji informacji geoprzestrzennych za pomocą technologii internetowych. Każdy moduł systemu informacji geograficznej może działać oddzielnie od innych, umożliwiając stopniowe uzupełnianie systemu.

Геоінформаційна система для управління територіальною громадою
Геопортал містобудівного кадастру
Геоінформаційна система для управління територіальною громадою

Moduły systemu informacji geograficznej zarządzania gminą:

 • kataster urbanistyczny;
 • kataster ziemi gminy;
 • zarządzanie sieciami inżynieryjnymi;
 • zarządzanie infrastrukturą transportową;
 • zarządzanie infrastrukturą społeczną;
 • zarządzanie obiektami inwestycyjnymi;
 • zarządzanie mieniem komunalnym;
 • zarządzanie branżą turystyczną;
 • zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego;
 • zarządzanie gospodarką wodną;
 • zarządzanie odpadami;
 • moduł zgłoszeń elektronicznych;
 • moduł inwentaryzacji aktywów gminy.

Możliwości systemu informacji geograficznej gminy:

 • wizualizacja, bystry dostęp, administracja i aktualizacja dokumentacji urbanistycznej (plany ogólne, szczegółowe plany terenu, plany topograficzne, ortofotoplany, kompleksowy plan przestrzennego rozwoju terenu gminy, cyfrowe mapy tematyczne);
 • automatyzacja prowadzenia jednolitego rejestru adresowego, rejestrów warunków i ograniczeń urbanistycznych, paszportów budowlanych, obiektów tymczasowych, nośników reklamowych itp;
 • wizualizacja pełnego i aktualnego katastru ziemi gminy oraz wiarygodnych parametrów gruntów;
 • automatyzacja prowadzenia katastru ziemi gminy w trybie łączenia z danymi Państwowego katastru ziemi, Państwowego, Rejestru orzeczeń sądowych, rejestrów podatkowych;
 • analiza katastru ziemi gminy w trybie łączenia z dokumentacją urbanistyczną (plan główny, schemat planowania terytorium gminy, szczegółowy plan terytorium i tym podobne);
 • wygodne prowadzenie kartograficznej bazy danych i inwentaryzacji komunikacji inżynieryjnej (sieci kanalizacyjne i cieplne; podziemne wodociągi, gazociągi; napowietrzne linie energetyczne, kable komunikacyjne i energetyczne; studnie obserwacyjne itp.), automatyzacja prowadzenia dokumentacji technicznej;
 • ewidencja, paszportowanie i inwentaryzacja operacyjna obiektów turystycznych, mienia komunalnego, projektów inwestycyjnych itp.
Геоінформаційна система для управління територіальною громадою
Геоінформаційна система для управління територіальною громадою
Створення інтерактивної карти
Створення інтерактивної карти

Zestaw danych systemu informacji geograficznej:

 • nowoczesny podział administracyjnyy (granica gminy, granice miejscowości gminy);
 • cyfrowa dokumentacja urbanistyczna: ortofotoplany, plany ogólne miejscowości, szczegółowe plany terenu, plany zagospodarowania przestrzennego i inne materiały kartograficzne;
 • materiały normatywnej oceny pieniężnej (granice obszarów oceny gruntów, kontury grup rolniczych gleb, ograniczenia w użytkowaniu gruntów);
 • jednolity rejestr adresowy;
 • sieci inżynieryjne — wodociągi, gazociągi, sieci ciepłownicze (ze wskazaniem średnicy i materiału rur, dat uruchomienia, ostatniej naprawy itp.) sieci energetyczne, kable zasilające z odpowiednimi parametrami technicznymi (liczba kabli, napięcie itp.), a także studnie obserwacyjne i ich specyfikacje techniczne (przynależność do rodzaju sieci, głębokość, dokładne współrzędne itp.);
 • obiekty i oferty inwestycyjne (wolne powierzchnie produkcyjne, wolne grunty, projekty inwestycyjne), obiekty użyteczności komunalnej, atrakcje turystyczne, obiekty sportowe itp.

Koszt i terminy realizacji

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. zapewnia pełny zakres usług w kierunku rozwoju systemu informacji geograficznej gminy, a mianowicie dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, skanowanie i wektoryzację dokumentacji papierowej, przeprowadzania badań inżynieryjno-geodezyjnych dotyczących napełniania danych GIS, szkolenia specjalistów, wsparcie techniczne i wsparcie systemu informacji geograficznej. Terminy opracowania uzgadniane są dodatkowo.

Usługi poprzedzające wdrożenie systemu informacji geograficznej:

 • Skanowanie map i planów
 • Przestrzenne przywiązanie map
 • Cyfryzacja dokumentacji urbanistycznej
 • Wypełnianie bazy danych GIS
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×