Cyfryzacja map i fotogrametrii lotniczej

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. świadczy usługi cyfryzacji (wektoryzacji) materiałów kartograficznych o różnym stopniu trudności z utworzeniem powiązanej z obiektami graficznymi bazy danych.

Cyfryzacja jest procesem transformowania obiektów odwzorowanych na fizycznych lub zeskanowanych mapach papierowych do odpowiednio rozmieszczonych punktów, linii i wielokątów w środowisku systemów informacji geograficznej. Cyfryzacja jest nieco inna niż skanowanie, które jest automatycznym lub półautomatycznym procesem transformowania całej karty na format cyfrowy. Wynikiem świadczenia usługi jest wektorowy obraz kartograficzny, który służy jako podstawa do stworzenia kompletnego systemu informacji geograficznej.

Przy cyfryzacji map, planów, fotogrametrii lotniczej — punkty, linie i wielokąty są automatycznie konwertowane na dane wektorowe lub za pomocą zaawansowanego oprogramowania, lub w trybie półautomatycznym są transformowane przez odpowiedzialnego specjalistę (technika, kartografa). Dzięki wstępnej definicji obiektów, które mają zostać transformowane na format wektorowy, tworzone jest wektorowe (cyfrowe) wyświetlanie wybranych danych. Cyfryzacja map jest dość złożonym procesem, wymagającym od specjalistów, którzy ją wykonują, znajomości wszystkich zawiłości pracy, dużego doświadczenia i odpowiedniego oprogramowania. Wektoryzacja mapy umożliwia modyfikację części rysunku: dodawanie lub modyfikowanie i usuwanie niektórych elementów podczas ich aktualizacji bez usuwania całej mapy.

Оцифрування карт та аерофотознімків

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. prowadzi cyfrowizację wielkoskalowych nowoczesnych i archiwalnych materiałów kartograficznych:

 • dokumentacja urbanistyczna w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000;
 • Schematy sieci inżynieryjnych miejscowości w skali 1:500, 1:1000, 1:2000;
 • dokumentacja urbanistyczna (materiały planu generalnego: plany ogólne i plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości , szczegółowe plany terenu, plany historyczno-architektoniczne, schematy ustalania granic miejscowości);
 • dokumentacja księgi wieczystej (schematy podziału działek, płodozmianów, projektów zagospodarowania przestrzennego itp.) oraz materiałów kartograficznych normatywnej oceny pieniężnej miejscowości (kartogramów grup rolniczych gleb, schematów zagospodarowania przestrzennego);
 • tematycznych materiałów kartograficznych (mapy gleb, mapy leśnictwa, mapy sieci ekologicznej, mapy zbiorów i zagospodarowania terenu i tym podobne);
 • wielkoskalowych map i planów topograficznych, ortofotoplanów, zdjęć kosmicznych.

Zalety korzystania z danych wektorowych:

 • zmniejszenie wydatków związanych z aktualizacją i drukowaniem kart, spełnieniem odpowiednich warunków ich przechowywania (wilgotność, oświetlenie itp.);
 • cyfryzowane mapy są przechowywane na komputerze jako zwykłe pliki;
 • zwolnienie pomieszczeń, w których wcześniej przechowywano papierowe materiały kartograficzne;
 • dane wektorowe można kopiować w nieskończoność bez utraty jakości kopii;
 • Szybka edycja i aktualizacja danych na mapie;
 • szybka wymiana informacji i odpowiednich baz danych;
 • dostęp do kart elektronicznych z gadżetu (smartfon, tablet, itp) i w dowolnym momencie;
 • łatwość odczytu mapy elektronicznej, operacje na warstwach wektorowych mapy, szybkie wyszukiwanie w dużych ilościach informacji przestrzennych;
 • wektoryzacja kart ma działanie odwrotne — w razie potrzeby wykonanie kopii papierowej zajmuje bardzo mało czasu.

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. prowadzi сyfryzację w tym, ale nie wyłącznie, następujących kategorii obiektów:

 • relief lądowy;
 • obiekty hydrograficzne, pokrywa leśna i glebowa;
 • obiekty terenów zabudowanych osiedli;
 • sieci inżynieryjne (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, sieci ciepłownicze, Sieci Elektroenergetyczne i inne);
 • drogi i Obiekty inżynieryjno-transportowe;
 • pokrywa roślinna i wiele innych.

Koszty i terminy świadczenia usługi

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. w swojej działalności wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie kartograficzne, dzięki czemu cyfrowizacja materiału kartograficznego odbywa się z gwarancją wysokiej jakości i w dokładnie uzgodnionym z klientem terminie.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×