System informacji geograficznej obiektów i terenów rezerwatu przyrody

System informacji geograficznej (GIS) obiektów i terenów rezerwatu przyrody — jest to osobny moduł systemu informacji geograficznej przeznaczony do ochrony, gromadzenia i wyświetlania informacji o obiektach i terytoriach rezerwatu przyrody regionu. System informacji geograficznej ma na celu zapewnienie operatywności i jakości pracy z informacjami przestrzennymi na temat funduszu ochrony przyrody w regionie, zapewnienie publicznego dostępu do informacyjnej bazy danych obszarów i obiektów chronionych, zapewnienie wsparcia informacyjnego władz państwowych, zainteresowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji informacjami niezbędnymi do rozwiązania problemów zrównoważonego rozwoju.

Możliwości GIS:

 • odzwierciedlenie obiektów i obszarów rezerwatu przyrody na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu;
 • poruszanie się po interaktywnej mapie, zmiana skali wyświetlania;
 • podłączanie i odłączanie do wyświetlania zestawów danych, zdjęć kosmicznych;
 • wizualizacja danych i szczegółowych informacji o obiekcie;
 • wykonywanie kwerend przestrzennych i atrybutowych, możliwość wyszukiwania i grupowej edycji danych;
 • produkcja dokumentów graficznych (w tym kartograficznych) do obsługi informatycznej ludności, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji funkcjonujących na terenie województwa;
 • ustalanie kwerend od osób fizycznych i prawnych o naruszenie prawa ochrony środowiska.

Wykorzystujcie szeroki zakres możliwości analitycznych GIS:

 • wyświetlajcie lokalizację istniejących i perspektywicznych obiektów i obszarów rezerwatu przyrody i uzyskajcie dostęp do szczegółowych informacji na temat tych obiektów: skankopii i numeru decyzji o organizacji lub utworzeniu obiektu, skankopii podstawowej karty ewidencyjnej (formularz odpowiedni), informacji o obowiązkach ochronnych i innych;
 • zapewnijcie władzom państwowym i społeczeństwu dostęp do informacji na temat środowiska i procesu decyzyjnego;
 • zapewnijcie możliwość tworzenia niestandardowych kwerend;
 • analizujcie dostępne i planujcie potencjalne obiekty rezerwatu przyrody; 
 • uzyskajcie szybki dostęp do administracji i aktualizacji map cyfrowych i elektronicznych oraz edytujcie dane w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji mobilnej;
 • zarządzajcie prawami dostępu i kontrolujcie działania użytkowników systemu;
 • zapewnijcie szybkie informowanie władz wykonawczych o naruszeniach, składanie wniosków i zgłaszanie problemów za pomocą podsystemu publicznych e-zgłoszeń.

Struktura warstw i moduły systemu informacji geograficznej:

 • podział administracyjny (granicy województw i gmin);
 • podsystem wizualizacji cyfrowej mapy obiektów i obszarów rezerwatu przyrody (rezerwaty, parki narodowe, regionalne parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, ogrody botaniczne, parki dendrologiczne i zoologiczne, pomniki przyrody, parki pomniki sztuki ogrodowej) w połączeniu z serwisami mapowymi (Google Maps, OpenStreetMap itp.), 
 • podsystem wizualizacji cyfrowej mapy obszaru rezerwatu przyrody w trybie nakładania na dokumentację urbanistyczną (schemat planowania terytorium, plany główne, cyfrowy plan topograficzny, ortofotoplan itp.) oraz rejestry państwowe (Państwowy kataster gruntów, Państwowy kataster leśny, Państwowy kataster złóż i przejawów minerałów, Państwowa Agencja zasobów wodnych i inne);
 • podsystem rejestrowania i monitorowania stanu wniosków od osób fizycznych i prawnych o naruszenie prawa ochrony środowiska;
 • odpowiednie strefy bezpieczeństwa ze wskazaniem charakteru ograniczeń.

Koszty i terminy realizacji:

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. zapewnia pełen zakres usług w kierunku wdrożenia systemu informacji geograficznej obiektów i terenów rezerwatu przyrody, a mianowicie dostawę, instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania, skanowanie i wektoryzację materiałów papierowych obiektów i terenów rezerwatu przyrody, wypełnianie danych GIS, szkolenie specjalistów, wsparcie techniczne systemu informacji geograficznej. Terminy realizacji uzgadniane są dodatkowo.

Usługi poprzedzające wdrożenie systemu informacji geograficznej

 • Skanowanie map i planów
 • Przestrzenne przywiązanie map
 • Cyfryzacja dokumentacji urbanistycznej
 • Wypełnianie bazy danych GIS
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×