Interaktywna mapa turystyczna

Interaktywna mapa turystyczna – moduł systemu informacji geograficznej województwa lub gminy, przeznaczony do przechowywania, gromadzenia i wyświetlania informacji turystycznych. Mapa wizualizuje obiekty turystyczne, trasy, infrastrukturę transportową i turystyczną. Do każdego obiektu na mapie można dołączyć galerię zdjęć, opis, nagranie wideo i audioprzewodnik, paszport i opis obiektu turystycznego, jego współrzędne geograficzne. Aplikacja działa jako rodzaj przewodnika po obiektach i lokacjach turystycznych, pomoże turystom orientować się, znaleźć pożądane miejsce turystyczne, także racjonalnie zaplanować podróż, aby zobaczyć jak najwięcej atrakcji turystycznych.

Możliwości interaktywnej mapy:

 • odzwierciedlenie obiektów turystycznych, tras, infrastruktury;
 • przemieszczanie się po mapie, zmiana skali odzwierciedlenia;
 • podłączanie i wyłączanie dodatkowych danych do odzwierciedlenia;
 • dostęp do informacji turystycznej ze smartfona;
 • wizualizacja danych i szczegółowych informacji na temat poszczególnych obiektów;
 • wykonywanie kwerend, możliwość wyszukiwania, grupowa edycja danych.

Korzystajcie z szerokiego spektrum możliwości interaktywnych map turystycznych:

 • stwarzajcie dostępny dla szerokiego grona użytkowników zasób do wyszukiwania niezbędnych informacji turystycznych (zabytków i muzeów, teatrów i lokali rozrywkowych, lokali gastronomicznych i parkingów itp.);
 • zapewniajcie turystom bezpieczeństwo na trasie za pomocą technologii GPS (na mapie znajdują się placówki opieki zdrowotnej i placówki ochrony porządku, apteki i bankomaty itp.);
 • odzwierciedlajcie turystyczną i hotelowo-kururtową infrastrukturę miasta, gminy, regionu. Interaktywne mapy pokonują główne wady zwykłych papierowych map turystycznych – ich statyczność i ograniczona pojemność; 
 • używajcie warstw tematycznych mapy, aby zapoznać się z otaczającą infrastrukturą drogową i społeczno-kulturalną;
 • analizujcie bazę informacyjno-analityczną o turystyce w celu strategicznego zarządzania rozwojem strefy turystyczno-rekreacyjnej. Interaktywne mapy, jako nośniki informacji, umożliwiają tworzenie różnego rodzaju zapytań — znaleźć najbliższy obiekt turystyczny lub znaleźć obiekt turystyczny spełniający określone parametry;
 • uzyskajcie najbardziej obiektywne i aktualne informacje o stanie obiektów turystycznych w okolicy dzięki przeglądowi jego paszportu, szczegółowego opisu, galerii zdjęć i materiałów wideo.

Zestaw warstw interaktywnej mapy:

 • zabytki architektury i urbanistyki (architektura fortyfikacyjna, budowle kultowe, dziedzictwo architektoniczne);
 • zabytki archeologiczne (grodziska, kurhany, pozostałości dawnych osad, fortyfikacji itp.);
 • zabytki historyczne;
 • obiekty artystyczne (teatry, pałace, domy i ośrodki kultury, muzea, szkoły artystyczne, filharmonie);
 • tematyczne trasy turystyczne;
 • obiekty infrastruktury turystycznej (hotele, punkty gastronomiczne, obiekty informacji turystycznej);
 • obiekty przyrodniczo-ochronne (rezerwaty, parki narodowe, uroczyska itp.);
 • infrastruktura transportowa (parkingi, stacje benzynowe, motele itp.).

Aby stworzyć interaktywną mapę turystyczną, klient musi podać listę obiektów turystycznych i ich dane paszportowe (opisy), które będą później wyświetlane w bazie danych mapy internetowej. Dla wszystkich obiektów turystycznych należy podać dokładną lokalizację obiektu (powiat, miasto/wieś, ulica, dom).

Koszt i czas realizacji zamówienia

Koszt stworzenia interaktywnej mapy turystycznej obejmuje zakup oprogramowania, przygotowanie materiałów klienta do przeniesienia informacji na mapę, a także szkolenie pracowników klienta w celu dalszego utrzymania zasobu. Obliczenie kosztu realizacji mapy interaktywnej zależy od liczby warstw i liczby obiektów turystycznych. Termin realizacji mapy internetowej wynosi do 30 dni od podpisania umowy o współpracy i dostarczenia niezbędnych do wykonania mapy materiałów przez klienta.

Usługi poprzedzające wdrożenie mapy interaktywnej

 • Skanowanie map i planów
 • Przestrzenne przywiązanie map
 • Cyfryzacja dokumentacji
 • Wypełnianie bazy danych
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×