Firma

Działalność MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. ma na celu zwiększenie efektywności działalności władz państwowych i samorządowych, gospodarstw branżowych i zwykłych obywateli poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii geoinformacyjnych.

Strategicznym celem firmy jest szerokie wdrożenie systemów informacji geograficznej(GIS) w celu automatyzacji i poprawy efektywności władz państwowych oraz poprawy wszystkich dziedzin życia społeczeństwa. 

Podstawową zasadą działalności firmy jest otwartość na współpracę i współdziałanie z organizacjami specjalizującymi się w modelowaniu geoinformacyjnym i WEB-kartografii. W oparciu o tę zasadę firma MagneticOne Municipal Technology realizuje program partnerski, zapraszając do współpracy zaawansowane zespoły i organizacje zainteresowane wykorzystaniem danych modelowania geoinformacyjnego, realizacją wspólnych wzajemnie korzystnych projektów.

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. otrzymała nagrodę: „Firma roku 2018”.

Na podstawie eksperckiej analizy branży, a biorąc pod uwagę wskaźniki przedsiębiorstwa, MagneticOne Municipal Technology znalazła się wśród najlepszych firm na Ukrainie.

W wyniku przeprowadzonych analiz, firmę wpisano do rejestru wiarygodnych i atrakcyjnych inwestycyjnie przedsiębiorstw.

Jesteśmy dumni i doceniamy zaufanie ukraińców do nas i naszych produktów!

Priorytetowe kierunki działalności MagneticOne Municipal Technology

  • opracowanie i kompleksowe wdrożenie municypalnych systemów informacji geograficznej i geoportali otwartych danych w celu zapewnienia publiczności i przejrzystości władzy;
  • tworzenie wyspecjalizowanych GIS i kartograficznych aplikacji mobilnych w celu zapewnienia komfortu zarządzania zasobami naturalnymi i szybkiego podejmowania decyzji dotyczących ich racjonalnego wykorzystania;
  • zapewnienie wsparcia informacyjnego w podejmowaniu decyzji w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego ludności i zapobiegania sytuacjom kryzysowym poprzez wdrożenie municypalnych ośrodków sytuacyjnych opartych na GIS;
  • opracowanie narzędzi inwentaryzacji obszarów problemowych gminy, których rdzeniem jest potężna platforma geoinformacyjna.
Команда МагнетікВан

Planowanie urbanistyczne

Posługujcie się municypalnymi GIS, których specjalistyczne rozwiązania wyraźnie odpowiadają potrzebom miast, w zależności od ich wielkości (małe, średnie, duże, megapolis)

Gospodarka komunalna

Śledźcie lokalizację transportu pasażerskiego, pojazdów specjalnych i służb ratowniczych w czasie rzeczywistym

Sieci inżynieryjne

Zapewniajcie wsparcie informacyjne dla działań profilaktycznych i naprawczych w sieciach inżynieryjnych

Bezpieczeństwo środowiska

Monitorujcie i kontrolujcie aktualny stan środowiska miasta

Budowa

Wybierajcie działki budowlane, biorąc pod uwagę wszystkie niezbędne parametry

Rolnictwo

Osiągajcie efektywności w zarządzaniu zasobami agrarnymi

Leśnictwo

Uzyskajcie informacje przestrzenne o zasobach leśnych, zapewnijcie kontrolę stanu i użytkowania zasobów leśnych

Kataster wodny

Uzyskajcie ilościowe i jakościowe informacje o obiektach wodnych niedostępnych podczas badań terenowych lub pomiarów

Opodatkowanie

Poinformujcie ludność o wysokości podatku za pośrednictwem bazy danych kartograficznych opublikowanej w Internecie

Stany nadzwyczajne

Prognozujcie prawdopodobne zagrożenia w stanach nadzwyczajnych, zmniejszcie negatywne skutki dla życia ludzi, gospodarki i środowiska

Odczujcie pozytywne skutki od wdrożenia rozwiązań MagneticOne Municipal Technology w ponad 20 obszarach zastosowań:

  • zwiększenie dochodów z budżetu lokalnego o 15-20% poprzez przejrzysty monitoring procesów finansowych;
  • zarządzanie komfortem i bezpieczeństwem mieszkańców osiedli;
  • zmniejszenie ryzyka związanego z narażeniem na czynnik ludzki;
  • automatyzacja sporządzania sprawozdań, planowania i prognozowania rozwoju sektorów gospodarki.
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×