Warunki świadczenia usług

Umowa Użytkownika (zwana dalej „Umowa”) określa relacje między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „MagneticOne Municipal Technologies” (zwaną dalej „My”, „MagneticOne Municipal Technologies”) a użytkownikami witryny znajdującej się pod adresem https://www.magneticonemt.com, a także oprogramowania i usług świadczonych przez MagneticOne Municipal Technologies.

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Umowa użytkownika jest prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem a MagneticOne Municipal Technologies. Warunki ostatniej (aktualnej) wersji Umowy można zawsze znaleźć pod tym adresem.

1.2 Dla korzystania z witryny, oprogramowania i usług MagneticOne Municipal Technologies, użytkownik musi w pełni i bezwarunkowo zaakceptować wszystkie warunki „polityki prywatności” zamieszczone pod adresem — polityka prywatności MagneticOne Municipal Technologies jest nierozerwalnie związana z niniejszą Umową.

1.3 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie oferuje użytkownikowi żadnych wyłącznych praw własności intelektualnej. Wszelkie materiały informacyjne, które są wyświetlane lub dostępne za pośrednictwem witryny, znaki towarowe i inne elementy własności intelektualnej należą do ich prawowitych właścicieli, którzy z kolei mogą ustalać własne warunki korzystania z nich.

1.4 Informacje, które udostępniamy na witrynie internetowej o naszej działalności w postaci wiadomości, komunikatów prasowych i innych materiałów informacyjnych, są aktualne w dniu ich publikacji. W związku z dalszymi wydarzeniami i po upływie czasu niektóre takie informacje mogą być niekompletne lub nieprawdziwe, jednak podejmujemy działania w celu ich aktualizacji lub usunięcia.

1.5 Możemy przekazywać Państwu informacje o projektach, prognozy lub oświadczenia dotyczące przyszłych wydarzeń, które dotyczą nas i naszych produktów, jednak takie informacje mają charakter wstępny, a rzeczywiste wydarzenia i okoliczności mogą się różnić w wyniku wpływu różnych czynników.

 

  1. PRYWATNOŚĆ

2.1 W przypadku korzystania przez Użytkownika z produktów/usług MagneticOne Municipal Technologies, otrzymujemy pewne informacje o użytkowniku, jego działaniach, a także o działaniach osób korzystających ze sposobu otrzymywania, przechowywania, przetwarzania i rozpowszechniania takich informacji zgodnie z postanowieniami „polityki prywatności” MagneticOne Municipal Technologies. Korzystając z produktów/usług, potwierdzacie, że zapoznałyście i w pełni zaakceptowałyście warunki „polityki prywatności” MagneticOne Municipal Technologies.

2.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem witryny, w odniesieniu do których nie korzystał z funkcji w celu ograniczenia dostępu do nich osób trzecich, mogą być nieuprawnione przez osoby trzecie i że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego konsekwencje.

 

  1. OGRANICZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

3.1 Przed każdym korzystaniem z witryny musicie upewnić się, że wszystkie Pańskie działania są zgodne z prawem i prawidłowe.

3.2 Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do sprawdzenia poprawności, kwalifikowalności i legalności korzystania z witryny przez użytkownika.

3.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za weryfikację, modyfikację i kontrolę wszelkich danych informacyjnych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem witryny internetowej, nie gwarantujemy wiarygodności takich danych, ich legalności, jakości i zgodności z konkretnymi żądaniami i potrzebami.

3.4 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy użytkownikowi w otrzymywaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i odtworzeniu danych informacyjnych w ramach witryny w odniesieniu do określonej osoby fizycznej bez podania przyczyny takiej odmowy.

3.5 Dostęp do danych za pośrednictwem witryny internetowej nie oznacza, że uznajemy takie dane za zgodne z obowiązującym prawem lub warunkami niniejszej Umowy lub innymi zawartymi z nami umowami.

 

  1. INNE WARUNKI

4.1 W okresie obowiązywania niniejszej umowy mamy wzajemne prawo do używania logo firm, które zawarły umowę, w formie elektronicznej lub drukowanej. Wzajemne wykorzystanie logo pozwala Państwu, partnerom i dostawcom poznać nasze relacje biznesowe, podkreślając nasze zaangażowanie w poprawę wydajności biznesowej i zaangażowanie w najnowsze technologie.

4.2 Zgadzacie się, że nie będziecie korzystać z witryny w żaden inny sposób niż dozwolony przez niniejszą Umowę lub w jakikolwiek sposób sprzeczny z niniejszą Umową.

4.3 Wyrażacie zgodę na korzystanie z witryny zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem kraju lub regionu, w którym mieszkacie lub w którym korzystacie z witryny.

 

©MagneticOne Municipal Technologies 2022.

Treść tej witryny jest własnością MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. Żadna część tej treści nie może być nielegalnie kopiowana ani przedrukowana bez uprzedniej pisemnej zgody MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×