Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy MagneticOne Municipal Technologies, spółki należącej do grupy MagneticOne.

Bezpieczeństwo Pańskiej informacji jest dla nas priorytetem.

 

Dzięki takim środkom zapewniona jest poufność Pańskich zasobów informacyjnych:

 

Dane należą tylko użytkownikom

Podczas wypełniania formularza zamówienia na stronie MagneticOne Municipal Technologies, użytkownik jest proszony o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

Gdy odwiedzacie witrynę MagneticOne Municipal Technologies, nasz serwer rejestruje informacje wysyłane z Pańskiej przeglądarki:

 • kwerenda internetowa (data, godzina itp.);
 • adres IP;
 • typ przeglądarki;
 • język przeglądarki;
 • jeden lub więcej plików cookies identyfikujących Pańską przeglądarkę.

Informacje, które podajecie, są dostarczane przez RODO, a osoba odwiedzająca witrynę internetową i wypełniająca formularz zamówienia musi udzielić MagneticOne Municipal Technologies zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych. W każdej chwili klient może:

 • zapytać, jaki rodzaj informacji gromadzi firma i jak będzie z niej korzystać;
 • żądać sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje gromadzone przez witrynę są poufne i nie mogą być ujawniane, sprzedawane ani przekazywane stronom trzecim.

 

Dostęp do danych

Tylko autoryzowani pracownicy mają dostęp do plików na serwerze. Zespół MagneticOne Municipal Technologies nieustannie prowadzi działania mające na celu poprawę niezawodności, integralności i dostępności danych.

 

Bezpieczeństwo informacji

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych. Zawierają one wewnętrzne kontrole naszych praktyk gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środków bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Ograniczamy dostęp do danych osobowych pracownikom, wykonawcom i agentom MagneticOne Municipal Technologies, którzy muszą znać te informacje, aby obsługiwać, rozwijać lub polepszać nasze usługi. Osoby te są zobowiązane do wywiązywania się z obowiązków związanych z prywatnością i mogą podlegać działaniom dyscyplinarnym, w tym wypowiedzeniu i ściganiu karnemu, jeśli nie wywiązują się z tych zobowiązań.

 

Wymiana informacji

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy żadnych danych osobowych przekazanych przez naszych użytkowników, klientów lub odwiedzających witrynę stronom trzecim. Gwarantujemy poufność Pańskich danych osobowych. Niektóre informacje nieosobowe, które nie identyfikują Państwo, mogą być udostępniane stronom trzecim w celu optymalizacji usługi MagneticOne Municipal Technologies.

 

Integralność danych

MagneticOne Municipal Technologies przetwarza dane osobowe w określonych celach zebranych w ramach tej polityki i zgodnie z niniejszą polityką prywatności lub dowolnym obowiązującym oświadczeniem o ochronie prywatności dla konkretnej służby. Metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych są stale analizowane, aby zapewnić prawidłowe przestrzeganie informacji. Wszystkie procedury związane z informacjami o witrynie są wykonywane na bardzo chronionych serwerach. Tylko upoważniony personel ma dostęp do monitorowania procesu migracji. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych, które przetwarzamy. Mamy nadzieję, że nasi użytkownicy będą aktualizować lub poprawiać swoje dane osobowe w razie potrzeby.

 

Zgodność z RODO

MagneticOne Municipal Technologies jest silnie zaangażowana w prywatność, bezpieczeństwo, zgodność i przejrzystość. Zestaw aktualizacji został wprowadzony w sposób, w jaki MagneticOne Municipal Technologies gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe za pośrednictwem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które staje się obowiązkowe od 25 maja 2018 r.

Użytkownicy MagneticOne Municipal Technologies mogą samodzielnie złożyć wniosek o dane osobowe na adres dpo@magneticonemt.com i pytać o zebrane dane osobowe oraz żądać częściowego lub całkowitego usunięcia z bazy danych. Więcej informacji na temat przepisów obowiązujących w firmie MagneticOne Municipal Technologies można znaleźć na stronie poświęconej zmianom RODO.

 

Kolejność wykonywania

MagneticOne Municipal Technologies zapewnia ciągłą zgodność z niniejszą polityką prywatności. Prosimy o kontakt z pytaniami lub wątpliwościami dotyczącymi niniejszej polityki prywatności. Aby się skontaktować skorzystajcie z poczty contact@magneticonemt.com. Po otrzymaniu pisemnej skargi MagneticOne Municipal Technologies bierze na siebie odpowiedzialność za skontaktowanie się z użytkownikiem, który składa skargę, z niezbędnymi rozwiązaniami. Będziemy współpracować z odpowiednimi organami regulacyjnymi w celu rozwiązania wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozwiązać między MagneticOne Municipal Technologies a osobą fizyczną.

 

Komunikacja i łączność

Korzystając z formularzy kontaktowych lub podobnego zgłoszenia dostępnego na stronie, użytkownicy mogą przesyłać dowolne informacje MagneticOne Municipal Technologies, nigdy nie staną się publiczne ani dostępne dla stron trzecich.

 

©MagneticOne Municipal Technologies 2022.

Treść tej witryny jest własnością MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. Żadna część tej treści nie może być nielegalnie kopiowana ani przedrukowana bez uprzedniej pisemnej zgody MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2020 r

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×